UCHWAŁY RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

7 kadencja - 2018 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XLI/2018 27-02-2018 XLI/367/2018

opinii dotyczącej przekazania jednostce miejskiej Zarządowi Zieleni Miejskiej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 235/3 obręb 17 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ul. Kamedulskiej w Krakowie (pismo znak: ZZM.NG.6500.9.18.1650.MG2)

uchwała
XLI/2018 27-02-2018 XLI/366/2018

opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej ustanowienia użytku ekologicznego „Dolina Potoku Olszanickiego - Łąki Olszanickie” (WS-07.6120.7.2016.JS)

uchwała
XLI/2018 27-02-2018 XLI/365/2018

zmiany Uchwały nr XXXIV/308/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018

uchwała
XLI/2018 27-02-2018 XLI/364/2018

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018

uchwała
XLI/2018 27-02-2018 XLI/363/2018

ustawienia znaków ostrzegawczych A-18B („dzikie zwierzęta”) na ulicach Podłużnej i Olszanickiej w Krakowie

uchwała
XL/2018 16-01-2018 XL/362/2018

opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/1 obr. 18 Krowodrza przy al. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa (pismo znak: GS-02.6844.2.25.2017.SG z 10.01.2018)

uchwała
XL/2018 16-01-2018 XL/361/2018

opinii dotyczącej projektu nowelizacji statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania Dzielnic

uchwała
XL/2018 16-01-2018 XL/360/2018

propozycji do planu pracy Rady Miasta Krakowa na 2018 rok

uchwała
XL/2018 16-01-2018 XL/359/2018

opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. B. Prusa w Krakowie (ML-02.7123.917.2017.AJ z dnia 21.12.2017)

uchwała
XL/2018 16-01-2018 XL/358/2018

opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Morelowej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.2097.2012. RKB z dnia 19.12.2017)

uchwała
XL/2018 16-01-2018 XL/357/2018 przeznaczenia środków finansowych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok uchwała