BIP MJO - Teatr Łaźnia Nowa
DYREKTOR TEATRU ŁAŹNIA NOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. KADR I KSIĘGOWOŚCI


1. Wymagania formalne:

 - wykształcenie wyższe, mile widziane wykształcenie ekonomiczne

 - 3 lata pracy na podobnym stanowisku

 - biegła obsługa komputera

 - biegła obsługa MS Office (Word, Excel)

 - znajomość programu Optima

 
2. Wymagania dodatkowe:
 - umiejętność obsługi programu Płatnik

 - znajomość tematyki związanej z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

3. Zakres obowiązków:
 - prowadzenie akt osobowych

 - przygotowywanie umów cywilno-prawnych

 - naliczanie wynagrodzeń

 - prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży

4. Warunki pracy:
 - rodzaj umowy: umowa o pracę

 - wymiar czasu pracy: pełny etat

 - miejsce pracy: Teatr Łaźnia Nowa

5. Wymagane dokumenty:

 - CV

 - list motywacyjny
 - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Teatr łaźnia Nowa z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 25, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Teatru Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25 w sekretariacie, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres biuro@laznianowa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2017 r. z adnotacją "Aplikacja na stanowisko: Specjalista ds. kadr i księgowości"


7. Ilość etatów
1 etat

 

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Teatru Łaźnia Nowa: www.bip.krakow.pl/TN.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Dyrektor Ewa Wolniewicz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Teatr Łaźnia Nowa (specjalista ds. kadr i księgowości)