BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6

 

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 6

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Portier/Pracownik do pracy lekkiej

1 etat

1. Wymagania formalne

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych- stan zdrowia pozwalający       na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku

- wykształcenie zawodowe mile widziane średnie  

-  umiejętność wykonywania czynności na danym stanowisku pracy

 

2. Zakres obowiązków

 •  bieżące naprawy sprzętu i pomocy dydaktycznych,
 •   wyjazdy służbowe: zawożenie poczty,
 •  Bieżące utrzymywanie porządku wokół szkoły, (zimą odśnieżanie chodników)
 •  troska o stan terenów zielonych (koszenie trawy, dbanie o żywopłot)
 •  umiejętność przyjaznego traktowania dzieci i rodziców według standardów „Przyjaznej szkoły”
 • dbałość o mienie szkoły i powierzony sprzęt

 

3. Wymagania dodatkowe

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

- serdeczny stosunek do dzieci,

- utrzymywanie czystości i porządku w powierzonych pomieszczeniach,

- wykonywanie z własnej inicjatywy zadań i czynności w ramach posiadanych kompetencji,

- wykonywanie innych poleceń dyrektora  oraz kierownika ds. gospodarczych wynikających

   z organizacji pracy,

·  rzetelność i dbałość

·  punktualność

·  uczciwość

 

Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo,
 • czas pracy:  dwuzmianowy
 • zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
 • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz regulaminem wynagrodzenia obsługi szkoły podstawowej
 • miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. J. Dietla 70
 • rozpoczęcie zatrudnienia: 27 października 2017
 • dbałość o mienie szkoły i powierzony sprzęt

 

 

 

5. Wymagane dokumenty:

    - list motywacyjny

    - Curriculum Vitae

    - dokumenty poświadczające wykształcenie

 

 6. Ilość etatów

1        etat

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

   Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6                w Krakowie  ul. J. Dietla 70 w dniach od 05.10 -10.10. 2017 r.  w godzinach 07:30 - 15.00 lub drogą email: sekretariat@sp16.com.pl

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6
Bogdan Dobrucki

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ()