BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ASYSTENT KONSERWATORSKI

 

1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe - studia specjalistyczne I stopnia lub jednolite magisterskie w zakresie konserwacji tkanin

• udokumentowane doświadczenie w konserwacji tkanin zabytkowych – minimum 2 lata

• umiejętność pracy w zespole

• dobra znajomość pakietu Microsoft Office

2. Wymagania dodatkowe

• doświadczenie w pracy przy różnych tkaninach

• umiejętność szycia i robienia wykrojów do strojów

• znajomość języka angielskiego na poziomie A1+

3. Zakres obowiązków

• konserwacja muzealiów

• opracowywanie dokumentacji pod nadzorem konserwatora

• praca w zespołach projektowych wystawienniczych

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy – umowa o pracę

• wymiar czasu pracy − pełny etat

• miejsce pracy – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, oddział Thesaurus Cracoviensis, Kraków, ul. Księcia Józefa 337 oraz inne oddziały Muzeum

• godziny pracy – od pon. do pt. 8.00-14.00

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2017 r. z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Asystent konserwatorski w Pracowni Konserwacji Tkanin”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Asystent Konserwatorski w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa