BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego
DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
im. K.I. Gałczyńskiego
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Nauczyciela zajęć plastycznych


1. Wymagania formalne
Absolwent ASP lub kierunków plastycznych na innych uczelniach z przygotowaniem pedagogicznym.

2. Wymagania dodatkowe
Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Mile widziane sukcesy w konkursach, organizacja wystaw, aukcji.

3. Zakres obowiązków
Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą.


4. Warunki pracy i płacy:
Umowa o pracę na okres roku - zastępstwo za nauczyciela na urlopie.
Zajęcia odbywają się w Filii MDK ul. Na Wrzosach 57 w godzinach popołudniowych.

5. Wymagane dokumenty:
CV oraz list motywacyjny.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty proszę składać w sekretariacie MDK ul Beskidzka 30. lub mailowo: sekretariat@mdk.internetdsl.pl do dnia 25 lipca 2017 r.

7. Ilość etatów
1 Etat - Wymiar godzin 14/18Dyrektor

Młodzieżowego Domu Kultury

im. K.I. Gałczyńskiego

Teresa Grzybowska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - nauczyciel zajęć plastycznych