BIP MJO - Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
DYREKTOR .......(nazwa jednostki)........................
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
...........(nazwa stanowiska).....................


1. Wymagania formalne
1. WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE (MILE WIDZIANE KIERUNKI ADMINISTRACYJNE, PRAWNICZE LUB EKONOMICZNE)

2. MINIMUM DWULETNIE DOŚWIADCZENIE PRACY NA STANOWISKU KIEROWNICZYM

3. ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ PRAWNYCH ORAZ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

4. POSIADANIE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM, ZDOLNOŚCI NEGOCJACJI I ORGANIZACJI PRACY

5. BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI MS OFFICE

6. BIEGŁE POSŁUGIWANIE SIE JĘZYKIEM POLSKIM I ANGIELSKIM W MOWIE I PIŚMIE

7. ŁATWOŚĆ NAWIĄZYWANIA KONTAKTÓW I ODPORNOŚĆ NA STRES

8. TERMINOWOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ, SUMIENNOŚĆ, CHĘĆ PRZYJMOWANIA NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNYCH ZADAŃ


2. Wymagania dodatkowe
...............................(treść)............................


3. Zakres obowiązków
1. KOORDYNOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW GALERII (WYSTAWY I WYDARZENIA ARTYSTYCZNE), ORGANIZOWANIE PRACY PODLEGŁEGO 10-OSOBOWEGO ZESPOŁU

2. TECHNICZNA, LOGISTYCZNA I ORGANIZACYJNA REALIZACJA PROJEKTÓW (WYSTAW I WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH), WYSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ PROJEKTÓW, NADZOROWANIE JAKOŚCI PROWADZONYCH PRAC

3. SPORZĄDZENIE HARMONOGRAMÓW PRAC ZESPOŁU, MONITOROWANIE BUDŻETÓW, PROWADZENIE ROZEZNAŃ RYNKU W ZAKRESIE POWIERZONYCH ZADAŃ

4. ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ, W TYM PROWADZENIE KSIEGI BUDYNKU, KOORDYNOWANIE PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ BUDYNKU, ZARZĄDZANIE NAPRAWAMI I NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ BUDYNKU

5. TWORZENIE I NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W INSTYTUCJI

4. Warunki pracy i płacy:
FORMA ZATRUDNIENIA: UMOWA O PRACĘ

MIEJSCE PRACY: GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BUNKIER SZTUKI, PL. SZCZEPAŃSKI 3A W KRAKOWIE


5. Wymagane dokumenty:
1. ŻYCIORYS

2. LIST MOTYWACYJNY, KTÓRY PROSIMY POTRAKTOWAĆ JAKO SWOJĄ WIZYTÓWKĘ. MILE WIDZIANE SĄ TAKŻE REFERENCJE OD POPRZEDNICH PRACODAWCÓW.

DO ŻYCIORYSU PROSIMY O DOŁĄCZENIE KLAUZULI: WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBISTYCH ZAWARTYCH W OFERCIE PRACY DLA POTRZEB NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PROCESU REKRUTACJI, ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ.U.02.101.926) ZE ZM.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 21.07.2017

ADRES DO PRZESYŁANIA APLIKACJI: REKRUTACJA@BUNKIER.ART.PL

 

REKRUTACJA JEST DWUETAPOWA I OPARTA NA: WYBORZE KANDYDATÓW NA PODSTAWIE NADESŁANYCH DOKUMENTÓW. INDYWIDUALNEJ ROZMOWIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

 

UWAGI:

ORGANIZATOR REKRUTACJI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: KONTAKTU WYŁĄCZNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI, NIEWYBRANIA ŻADNEGO Z KANDYDATÓW ORAZ PRZEDŁUŻENIA PROCEDURY NABORU W KAŻDYM TERMINIE.

OFERTY ODRZUCONE ZOSTANĄ KOMISYJNIE ZNISZCZONE.

W RAZIE PYTAŃ MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIE GALERIĄ POD NUMEREM: +48 12 422 10 52 WEW. 41
7. Ilość etatów
1/1
Dyrektor dr Magdalena Ziółkowska