BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 123
DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 123
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciel matematyki
 


1. Wymagania formalne
posiada wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć z matematyki

2. Wymagania dodatkowe
dyspozycyjność

3. Zakres obowiązków
zajęcia edukacyjne z matematyki w dwóch klasach czwartych

4. Warunki pracy i płacy:
zgodnie z posiadanym wykształceniem, stopniem awansu zawodowego oraz stażem pracy

zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 9/18, umowa na czas określony do 31.08.2018r.

 

5. Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny

kserokopia świadectw pracy

kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej poświadczającej kwalifikacje

oświadczenie o niekaralności

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
sekretariat szkoły w godz. 8.00 - 15.00

7. Ilość etatów
9/18
Dyrektor mgr Marta Chrupczalska


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkole Podstawowej nr 123