BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
DYREKTOR

 ZESPOŁU SZKOKNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 11 W KRAKOWIE


OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KUCHARZ


1. Wymagania formalne

- wykształcenie min. zawodowe gastronomiczne;

- doświadczenie pracy w kuchni;

- energiczność;

- dyspozycyjność;

- chęć i zaangażowanie do pracy;
2. Wymagania dodatkowe


3. Zakres obowiązków

- kierowanie pracą w kuchni

- przygotowywanie i wydawanie posiłków w stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Krakowie
4. Warunki pracy i płacy:

- umowa na czas próbny, z przedłużeniem na czas nieokreślony5. Wymagane dokumenty:

- CV z opisem przebiegu pracy zawodowej

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

- oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm) w celu przeprowadzenia naboru na w/w stanowisko .
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu lub przesłać w terminie do dnia 23 stycznia 2017 r. na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Krakowie ul. Aleksandry 17, 30-837 Kraków.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Ilość etatów

- 1 pełny etat od 13 lutego 2017 r.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 126581544.


Dyrektor

mgr Marta Pszczoła

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11w Krakowie

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11