BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

instruktor Klubu 303

Kraków, os. Dywizjonu 303 1


 

1. Wymagania formalne

Wykształcenie minimum średnie i przygotowanie pedagogiczne.


2. Wymagania dodatkowe

1) umiejętność prowadzenia zajęć cyrkowych lub akrobatycznych

2) umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym i prowadzenia działań animacyjnych

3) znajomość „środowiska kuglarskiego” – instytucji, ngosów i innych grup, będących potencjalnymi partnerami do współpracy i realizacji projektów
4) znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym zarówno w mowie i piśmie

5) kompetencje dotyczące pozyskiwania i współpracy z wolontariuszami europejskimi w ramach programu European Voluntary

    Service – EVS (Wolontariat Europejski)
6) zdolności interpersonalne i organizacyjne
7) samodzielność

8) umiejętność pracy w zespole
9) umiejętność obsługi komputera, znajomość podstawowych programów oraz swobodne poruszanie się w środowisku internetowym


3. Zakres obowiązków

1) prowadzenie zajęć cyrkowych lub akrobatycznych dla dzieci i młodzieży

2) pozyskiwanie i współpraca z wolontariuszami krajowymi i europejskimi

3) organizacja działalności klubu odpowiadającej na potrzeby środowiska lokalnego

4) organizowanie imprez i akcji o zasięgu klubowym jak i szerszym

5) czynności administracyjne dotyczące klubu


4. Warunki pracy i płacy:

1) stanowisko instruktor

2) płaca zasadnicza według Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta

2) miejsce pracy: Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta


5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV)

2) list motywacyjny

3) oświadczenie o niekaralności

4) kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy przesłać mailowo na adres biuro@krakownh.pl  lub złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka:

 

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

os. Zgody1, 31-949 Kraków

w terminie do 19 grudnia 2016r. 

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane7. Ilość etatów

Wymiar etatu - 1


Dyrektor Małgorzata Jezutek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ()