BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ASYSTENT MUZEALNY


1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe – historyk

• wiedza z zakresu dziejów Krakowa okresu II wojny światowej

• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

• doświadczenie w zarządzaniu projektami muzealnymi i edukacyjnymi

• praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office)

• samodzielność, doskonała organizacja pracy, elastyczność

• umiejętność organizowania pracy pod presją czasu

• umiejętność pracy nad wieloma zadaniami w jednym czasie

• łatwość nawiązywania kontaktów

• umiejętność pracy w zespole

• dyspozycyjność

 

2. Wymagania dodatkowe

• doświadczenie w organizowaniu imprez i wydarzeń kulturalnych

• znajomość języka niemieckiego

 

3. Zakres obowiązków

• prowadzenie kwerend naukowych archiwalnych, działań edukacyjnych

• opracowywanie scenariuszy wystaw i ich realizacja

• prace administracyjne, organizacyjne i archiwizacyjne

 
4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy − umowa o pracę

• wymiar czasu pracy − pełny etat

• miejsce pracy – Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Kraków, ul. Lipowa 4

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

 

5. Oferujemy:


• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

 

6. Wymagane dokumenty:


• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą  elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2016 r.
z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Asystent muzealny”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.


8. Ilość etatów - 1Dyrektor Michał Niezabitowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Asystent muzealny w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa