UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE

7 kadencja - 2017 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XLI/2017 28-03-2017 XLI/457/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2017– 2018 uchwała załącznik
XLI/2017 28-03-2017 XLI/456/2017 korekty Uchwały Nr XXV/259/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 5 kwietnia 2016 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 – 2017 uchwała
XLI/2017 28-03-2017 XLI/455/2017 zmiany uchwały Nr XXX/313/2016 z dnia 12.07.2016r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na rok 2017   uchwała załącznik
XLI/2017 28-03-2017 XLI/454/2017 zmian w składzie Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego „Bezpieczny Kraków” uchwała
XLI/2017 28-03-2017 XLI/453/2017 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2016  uchwała załącznik
XLI/2017 28-03-2017 XLI/452/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. św. Benedykta w Krakowie uchwała
XLI/2017 28-03-2017 XLI/451/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. obszaru Stawu Płaszowskiego w Krakowie  uchwała
XLI/2017 28-03-2017 XLI/450/2017 przekazania trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie nieruchomości położonych w obrębie 13. jedn. ew. Pogórze przy ul. Limanowskiego w Krakowie uchwała
XLI/2017 28-03-2017 XLI/449/2017 ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnego Zajazdu pod św. Benedyktem – ul. Powstańców Wielkopolskich 1 na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  uchwała
XLI/2017 28-03-2017 XLI/448/2017 wydania opinii dotyczącej zbycia działek nr 96/2, 96/3, 97/2, 97/3 położonych przy ul. Wrobela w Krakowie  uchwała
XLI/2017 28-03-2017 XLI/447/2017 zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12.07.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok uchwała
XLI/2017 28-03-2017 XLI/446/2017 wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie na rzecz Bookmacher Sp. z o.o.

uchwała

XL/2017 07-03-2017 XL/445/2017

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Traugutta w Krakowie

uchwała
XL/2017 07-03-2017 XL/444/2017

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Rybitwy w Krakowie

uchwała
XL/2017 07-03-2017 XL/443/2017

opinii dotyczącej „Projektu Koncepcyjnego Rewitalizacji i Modernizacji Parku im. W. Bednarskiego w Krakowie”

uchwała
XL/2017 07-03-2017 XL/442/2017

opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ul. Przewóz”

uchwała
XL/2017 07-03-2017 XL/441/2017

zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 23.08.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok

uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/440/2017

wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie na rzecz Bookmacher Sp. z o.o.

uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/439/2017 opinii wstępnego projektu zmian w Statutach Dzielnic uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/438/2017

wydania opinii dotyczącej nadania nazwy im. „Józefa Turbasa” dla zrealizowanej drogi łączącej ul. Powstańców Wielkopolskich z ul. Stanisława Klimeckiego

uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/437/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Kiełkowskiego w Krakowie uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/436/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Długosza w Krakowie uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/435/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Traugutta w Krakowie uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/434/2017

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu typu P&R pod nazwą „Mały Płaszów” (…)” w Krakowie

uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/433/2017 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa Parku Rzecznego Wilga (…) przy ul. Brożka, Borsuczej, Ruczaj i Rzemieślniczej w Krakowie uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/432/2017

opinii do budowy drogi (3KDL) łączącej ulice: Myśliwską i Przewóz w Krakowie

uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/431/2017

ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej na nieruchomościach wchodzących w skład Parku Miejskiego Bagry Wielkie

uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/430/2017

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o umieszczenie w wykazie dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała
XXXIX/2017 14-02-2017 XXXIX/429/2017 zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 23.08.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/428/2017 korekty Uchwały Nr XXX/314/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12 lipca 2016 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 – 2018 oraz korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 – 2016 uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/427/2017 zawarcia przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących im. J. Korczaka w Krakowie z siedzibą przy ul. Grochowej 19 umowy najmu części powierzchni dachu z firmą AERO2 Sp. z o.o. uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/426/2017 wydania opinii dotyczącej zbycia działki nr 59 położonej przy ul. Surzyckiego w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/425/2017 wydania opinii dotyczącej zbycia części działki nr 289 położonej przy ul. Grochowej w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/424/2017 ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 11/4 o pow. 17,9206 ha (z wyłączeniem jej północno – wschodniej części), nr 119/11 o pow. 0,3486 ha, nr 97/2 o pow. 0,9313 ha i nr 97/3 o pow. 3,0750 ha obr. 29 jedn. ew. Podgórze położonych na terenie kamieniołomu Liban uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/423/2017 ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 53/32 o pow. 0,3472 ha obr. 17 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Płaszowskiej w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/422/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/421/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Kącik w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/420/2017 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Czarnieckiego w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/419/2017 zmiany Uchwały Nr XXX/313/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 23.08.2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2017 rok uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/418/2017 określenia środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 uchwała
XXXVIII/2017 24-01-2017 XXXVIII/417/2017 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2017 roku uchwała