UCHWAŁY RADY DZIELNICY VIII DĘBNIKI

7 kadencja - 2017 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/342/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017 

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/341/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2013 - 2017 

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/340/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2017 - 2018 

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/339/2017 wstępnego projektu zmian w Statutach Dzielnic 

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/338/2017 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/337/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017 

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/336/2017 zmiany uchwały Nr XXIII/255/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017 

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/335/2017 przekazania prawa trwałego zarządu – ul. Lipińskiego 

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/334/2017 przekazania prawa trwałego zarządu – ul. Lubostroń-Szwai 

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/333/2017 sprzedaży części działki nr 465/2 położonej w Krakowie, obręb 6 jednostka ewidencyjna Podgórze

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/332/2017 zbycia działki nr 92/1 oraz części działek nr 91/4 oraz nr 90 położonych w obrębie 11 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Wygranej

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/331/2017 zmiany zakresu informacji na graficznych znakach informacyjnych

uchwała

XXXI/2017 22-03-2017 XXXI/330/2017 nadania nazwy dla ulicy wewnętrznej – prywatnej

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/329/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2017 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/328/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2016 - 2018 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/327/2017 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa parku rzecznego Wilga w zakresie budowy amfiteatru, ciągów pieszych, rowerowych, schodów terenowych, parkingu dla rowerów, obiektów małej architektury i oświetlenia z infrastrukturą techniczną wraz ze zmianą zagospodarowania i ukształtowania terenu przy ulicach Brożka, Borsuczej, Ruczaj i Rzemieślniczej w Krakowie” 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/326/2017 zbycia działek nr 189/48, 189/58, 189/62, 189/67, 189/65 obręb 40 jednostka ewidencyjna Podgórze położonych przy ul. Batalionów Chłopskich w Krakowie 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/325/2017 opracowania wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego/Szerokie Łąki 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/324/2017 koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/323/2017 koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/322/2017 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/321/2017 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/320/2017 montażu progów zwalniających na ulicy Działowskiego w Krakowie 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/319/2017 oznakowania na ulicy Wrony w Krakowie 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/318/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/317/2017 przekazania prawa trwałego zarządu – Park Zakrzówek 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/316/2017 ustanowienia trwałego zarządu – ul. Dziewiarzy 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/315/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

XXX/2017 22-02-2017 XXX/314/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/313/2017 sprzedaży części działki nr 43/7 obręb 11 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Twardowskiego w Krakowie uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/312/2017 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie” uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/311/2017 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku Centrum Kultury Ruczaj jako filii Domu Kultury „Podgórze” przy ul. Jana Kantego Przyzby i ul. Zalesie w Krakowie” uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/310/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/309/2017 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/308/2017 wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Mitkowskiego w Krakowie uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/307/2017 wprowadzenia strefy płatnego parkowania uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/306/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/305/2017 wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/304/2017 przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/303/2017 przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała