UCHWAŁY RADY DZIELNICY VIII DĘBNIKI

7 kadencja - 2017 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/313/2017 sprzedaży części działki nr 43/7 obręb 11 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Twardowskiego w Krakowie uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/312/2017 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie” uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/311/2017 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku Centrum Kultury Ruczaj jako filii Domu Kultury „Podgórze” przy ul. Jana Kantego Przyzby i ul. Zalesie w Krakowie” uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/310/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/309/2017 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/308/2017 wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Mitkowskiego w Krakowie uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/307/2017 wprowadzenia strefy płatnego parkowania uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/306/2017 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/305/2017 wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/304/2017 przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XXIX/2017 25-01-2017 XXIX/303/2017 przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała