UCHWAŁY RADY DZIELNICY I STARE MIASTO

7 kadencja - 2017 rok

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XL/2017 14-12-2017 XL/536/2017 trasy linii tramwajowej nr 14  uchwała
XL/2017 14-12-2017 XL/535/2017 projektu przebudowy ul. Rynek Kleparski   uchwała
XL/2017 14-12-2017 XL/534/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2017   uchwała
XL/2017 14-12-2017 Xl/533/2017 zapewnienia przejścia pieszym na ul. Estery  uchwała
XL/2017 14-12-2017 XL/532/2017 zorganizowania księgarni z wydawnictwami o Krakowie  uchwała
XL/2017 14-12-2017 XL/531/2017 przywrócenia miejsc parkingowych na chodniku przy Al. Zygmunta Krasińskiego  uchwała
XL/2017 14-12-2017 XL/530/2017

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Trynitarskiej

uchwała
XL/2017 14-12-2017 XL/529/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Bocheńskiej  uchwała
XL/2017 14-12-2017 XL/528/2017 zmiany organizacji parkowania na odcinku ul. Siemiradzkiego oraz w sprawie pozostawienia dotychczasowego sposobu parkowania samochodów na odcinku ul. św. Sebastiana  uchwała
XL/2017 14-12-2017 XL/527/2017 projektu pn. „Koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Alei 29 Listopada, na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej”  uchwała
XL/2017 14-12-2017 XL/526/2017 zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. św. Marka i ul. Sławkowskiej  uchwała
XL/2017 14-12-2017 XL/525/2017 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Jakuba 11  uchwała
XL/2017 14-12-2017 XL/524/2017 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Agnieszki 8 -Stradomskiej 25 (AU-02-2.6730.2.1695.2016)  uchwała
XL/2017 14-12-2017 Xl/523/2017 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Agnieszki 8 -Stradomskiej 25 (AU-02-2.6730.2.1737.2016)  uchwała
XL/2017 14-12-2017 XL/522/2017 lokalizacji kasyna przy ul. Lubicz 4 w Krakowie  uchwała
XL/2017 14-12-2017 XL/521/2017 lokalizacji kasyna w budynku przy ul. Sławkowskiej 5-7   uchwała
XXXIX/2017 23-11-2017 XXXIX/520/2017

odstąpienia od proponowanych zmian w Strefie Płatnego Parkowania (P1 i P2), w tym podziału Strefy P1

uchwała
XXXIX/2017 23-11-2017 XXXIX/519/2017 usunięcia stoiska handlowego zlokalizowanego w bramie budynku przy ul. Rynek Kleparski 4   uchwała
XXXIX/2017 23-11-2017 XXXIX/518/2017

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej

uchwała
XXXIX/2017 23-11-2017 XXXIX/517/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Szujskiego   uchwała
XXXIX/2017 23-11-2017 XXXIX/516/2017

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Krupniczej 

uchwała
XXXIX/2017 23-11-2017 XXXIX/515/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Augustiańskiej  uchwała
XXXIX/2017 23-11-2017 XXXIX/514/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Kordeckiego  uchwała
XXXIX/2017 23-11-2017 XXXIX/513/2017 wyjaśnienia zmiany przeznaczenia terenu zielonego przed dawną Mykwą u zbiegu ulic: Starowiślnej i Dajwór  uchwała
XXXIX/2017 23-11-2017 XXXIX/512/2017 umowy dzierżawy na targowisko miejskie Plac Nowy  uchwała
XXXIX/2017 23-11-107 XXXIX/511/2017 przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej   uchwała
XXXIX/2017 23-11-2017 XXXIX/510/2017 ustalenia warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażem podziemnym przy ul. Rakowickiej  uchwała
XXXIX/2017 23-11-2017 XXXIX/509/2017 projektu przebudowy ulic: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/508/2017

korekty podziału środków finansowych na zadanie pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2017

uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/507/2017 zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie ulicy Dolnych Młynów  uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/506/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Józefa  uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/505/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej   uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/504/2017

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Napoleona Cybulskiego

uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/503/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Dietla  uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/502/2017 ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. Adama Chmielowskiego  uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/501/2017 wyjaśnienia stanu prawnego kamienicy przy ul. Wąskiej 12  uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/500/2017

zapewnienia dostępu do toalety publicznej na targowisku miejskim Plac Nowy

uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/499/2017 intensyfikacji promocji Krakowa w Miastach Partnerskich  uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/498/2017

ustalenia warunków zabudowy dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków przy ul. św. Agnieszki 8/Stradomskiej 25

uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/497/2017

ustalenia warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego przy ul. Skałecznej

uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/496/2017

ustalenia warunków zabudowy dla przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalno-usługowe budynku przy ul. Słowiańskiej/Długiej w Krakowie wraz budową garażu podziemnego

uchwała
XXXVIII/2017 19-10-2017 XXXVIII/495/2017

zmiany umowy użytkowania części działki nr 546/4 na cele realizacji inwestycji Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”

uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/494/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Józefa  uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/493/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Dietla  uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/492/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Augustyna Kordeckiego  uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/491/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Berka Joselewicza  uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/490/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej  uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/489/2017

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2017

uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/488/2017 zagospodarowania terenu zielonego u zbiegu ulic: św. Wawrzyńca, Starowiślnej i Podgórskiej  uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/487/2017 nieruchomości przy ul. Kupa 4  uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/486/2017 realizacji koncepcji zagospodarowania Placu Nowego  uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/485/2017 umożliwienia nocnego parkowania mieszkańcom Kazimierza na parkingu Galerii Kazimierz  uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/484/2017

ustawienia przenośnej toalety w rejonie Smoczego Skweru przy ul. H. Wietora

uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/483/2017 projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto  uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/482/2017 zmniejszenia uciążliwości przebudowy ulicy Basztowej  uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/481/2017 wstrzymania reorganizacji Stref Płatnego Parkowania na terenie Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
XXXVII/2017 28-09-2017 XXXVII/480/2017 utworzenia wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy I Stare Miasto   uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/479/2017 korekty wniosku o wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn: „Gimnazjum Nr 2 - Modernizacja – wymiana pokrycia dachowego w starej części budynku”  uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/478/2017 podziału środków finansowych na zadanie OU/ODF pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2018  uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/477/2017 objęcia patronatem realizacji czasowej aranżacji placyku na Plantach  uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/476/2017 objęcia patronatem realizacji projektu pn. PRZED_SIĘ_WZIĘCIE  uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/475/2017 ewidencjonowania rozkopów  uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/474/2017 wybrzuszeń bruku na Rynku Głównym i ulicach przyległych  uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/473/2017 celowości akcji „Nowy Plac Nowy”  uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/472/2017 zachowania 1,5 m przejścia dla pieszych w pobliżu ogródków gastronomicznych  uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/471/2017

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Rajskiej”

uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/470/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Bonerowskiej  uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/469/2017 ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. Józefa  uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/468/2017 zobowiązania służb porządkowych do egzekwowania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym  uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/467/2017 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Miodowej  uchwała
XXXVI/2017 31-08-2017 XXXVI/466/2017 lokalizacji kasyna w budynku przy ul. Sławkowskiej 5-7   uchwała
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/465/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2017   uchwała
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/464/2017 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2018  uchwała  załącznik
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/463/2017 koncepcji „Mobilnego Krakowa” na terenie Dzielnicy I Stare Miasto   uchwała
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/462/2017 zagospodarowania ulicy Rynek Kleparski, na odcinku od ul. Basztowej do ul. Paderewskiego w zakresie remontu istniejącej ulicy i chodników, miejsc postojowych, budowy małej architektury  uchwała
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/461/2017 upoważnienia Zarządu Dzielnicy I do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami  uchwała
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/460/2017 objęcia patronatem XXX-lecia Zespołu Muzyki Dawnej „Beani Cracowienses”  uchwała
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/459/2017 aktywizacji partnerstwa między Krakowem, a Budapesztem jako miast bliźniaczych  uchwała
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/458/2017 biletu zintegrowanego Kolei Małopolskich i komunikacji MPK  uchwała
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/457/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. św. Gertrudy  uchwała
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/456/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Józefa  uchwała
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/455/2017 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Rakowickiej 22  uchwała
XXXV/2017 13-07-2107 XXXV/454/2017 projektu oświetlenia Bulwarów Wiślanych  uchwała
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/453/2017 wniosku o usunięcie masztu antenowego telefonii komórkowej przy ul. Krakowskiej 26  uchwała
XXXV/2017 13-07-2107 XXXV/452/2017 dostosowania przystanków i taboru tramwajowego do potrzeb osób niepełnosprawnych uchwała
XXXV/2017 13-07-2017 XXXV/451/2017

umieszczenia dodatkowego oznakowania na ul. Westerplatte i ul. Mikołaja Kopernika

uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/450/2017 korekty podziału środków finansowych na zadanie pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2017  uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/449/2017 sprawie budowy ekranów dźwiękochłonnych oddzielających teren Domu Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów od Alei Słowackiego  uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/448/2017 dostosowania Bulwarów Wiślanych do potrzeb osób niepełnosprawnych  uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/447/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. św. Sebastiana  uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/446/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej  uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/445/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Siemiradzkiego  uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/444/2017 wniosku do Zarządu Cmentarzy Komunalnych  uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/443/2017 wyznaczenia na terenie Krakowa trasy turystycznej pn. „Szlakiem Węgrów w Krakowie”  uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/442/2017 skutków społecznych i gospodarczych planowanej znaczącej likwidacji oraz redukcji miejsc postojowych na terenie Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/441/2017 obniżenia ulicy Podzamcze w celu ratowania przed dalszą degradacją Domu Długosza  uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/440/2017 ustanowienia prawa trwałego zarządu działek nr 69/5 i nr 70 obręb 15, jednostka ewidencyjna Śródmieście na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej  uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/439/2017 sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Jakuba 11  uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/438/2017 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Retoryka (2060) uchwała
XXXIV/2017 22-06-2017 XXXIV/437/2017 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Retoryka (2059)  uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/436/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Chmielowskiego  uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/435/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Bonerowskiej  uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/434/2017 przedłużenia prawa użytkowania części działki nr 540/15 przy Plantach Krakowskich  uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/433/2017 zmiany umowy użytkowania części działki nr 546/4 na cele realizacji inwestycji Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”  uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/432/2017 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stradom”  uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/431/2017

budowy przyłącza kablowego nN w chodniku ulicy Elizy Orzeszkowej

uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/430/2017

ustanowienia prawa trwałego zarządu działki przy ul. Podzamcze na rzecz Żłobka Nr 1

uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/429/2017 zbycia części działki przy al. 29 Listopada w Krakowie  uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/428/2017 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2018  uchwała załącznik
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/427/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2017   uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/426/2017

przedstawienia kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych dla Kazimierza

uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/425/2017 oznakowania parkingu podziemnego przy ul. Bożego Ciała   uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/424/2017 zagospodarowania terenu zielonego u zbiegu ulic: św. Wawrzyńca, Starowiślnej i Podgórskiej  uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/423/2017 przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu w 2016 roku  uchwała załącznik
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/422/2017 budowy przyłącza MPEC w chodniku ulicy św. Agnieszki  uchwała
XXXIII/2017 25-05-2017 XXXIII/421/2017 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Szpitalnej 20-22 w Krakowie  uchwała
XXXII/2017 20-04-2017 XXXII/420/2017 objęcia strefą płatnego parkowania kolejnych ulic znajdujących się na terenie Dzielnicy I Stare Miasto   uchwała
XXXII/2017 20-04-2017 XXXII/419/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2017   uchwała
XXXII/2017 20-04-2017 XXXII/418/2017 zapewnienia pieszym przejścia na chodnikach i placach w miejscach ustawienia ogródków gastronomicznych oraz prowadzonych prac remontowo - budowlanych  uchwała
XXXII/2017 20-04-2017 XXXII/417/2017 przywracania zieleni na placach miejskich  uchwała
XXXII/2017 20-04-2017 XXXII/416/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Straszewskiego  uchwała
XXXII/2017 20-04-2017 XXXII/415/2017 planowanej likwidacji i redukcji miejsc postojowych na terenie Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
XXXII/2017 20-04-2017 XXXII/414/2017 zmiany organizacji ruchu na ul. Józefa  uchwała
XXXII/2017 20-04-2017 XXXII/413/2017 nazwania skweru znajdującego przed wejściem do synagogi przy ul. Miodowej imieniem Ozjasza Thona  uchwała
XXXII/2017 20-04-2017 XXXII/412/2017 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Karmelickiej 43-43a w Krakowie  uchwała
XXXI/2017 23-03-2017 XXXI/411/2017 objęcia patronatem akcji pn. „Stojaki na rowery inspirowane pismem Stanisława Wyspiańskiego”  uchwała
XXXI/2017 23-03-2017 XXXI/410/2017

zmiany Uchwały Nr XXIII/279/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2017

uchwała  załącznik
XXXI/2017 23-03-2017 XXXI/409/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej   uchwała
XXXI/2017 23-03-2017 XXXI/408/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Estery   uchwała
XXXI/2017 23-03-2017 XXXI/407/2017 wyjaśnienia dostępu do placu zabaw i parkingu podziemnego przy hotelu Golden Tulip przy ul. Krakowskiej 28  uchwała
XXXI/2017 23-03-2017 XXXI/406/2017 przeprowadzenia analizy funkcjonowania stref płatnego parkowania na terenie Dzielnicy I  uchwała
XXXI/2017 23-03-2017 XXXI/405/2017

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2017

uchwała
XXXI/2017 23-03-2017 XXXI/404/2017 zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Zespołu Szkół Chemicznych na stację telefonii komórkowej  uchwała
XXXI/2017 23-03-2017 XXXI/403/2017 zawarcia umów najmu części powierzchni dachu budynku VI LO pod stacje bazowe telefonii komórkowej  uchwała
XXXI/2017 23-03-2017 XXXI/402/2017 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Pawiej 5 w Krakowie  uchwała
XXX/2017 23-02-2017 XXX/401/2017 zakazu używania paliw stałych w punktach przenośnej gastronomii na terenie Dzielnicy I Stare Miasto   uchwała
XXX/2017 23-02-2017 XXX/400/2017 wstępnego projektu zmian w Statutach Dzielnic  uchwała
XXX/2017 23-02-2017 XXX/399/2017 wniosku o przeznaczenie środków Budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 na oświetlenie elewacji zewnętrznej budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  uchwała
XXX/2017 23-02-2017 XXX/398/2017 objęcia patronatem targów mody niezależnej pn. „Kiermash” w Muzeum Inżynierii Miejskiej  uchwała
XXX/2017 23-02-2017 XXX/397/2017 objęcia patronatem Festiwalu Naukowego pn. „Fizyk On” w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie  uchwała
XXX/2017 23-02-2017 XXX/396/2017 zadania pn. „Bezpieczna droga do szkoły – budowa chodników wzdłuż ulic do samorządowych szkół podstawowych”  uchwała
XXX/2017 23-02-2017 XXX/395/2017 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Czarnowiejskiej   uchwała
XXX/2017 23-02-2017 XXX/394/2017

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Józefa Dietla

uchwała
XXX/2017 23-02-2017 XXX/393/2017

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy Placu Wolnica

uchwała
XXX/2017 23-02-2017 XXX/392/2017

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. św. Sebastiana

uchwała
XXX/2017 23-02-2017 XXX/391/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej   uchwała
XXX/2017 23-02-2017 XXX/390/2017

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Karmelickiej 43-43a w Krakowie

uchwała
XXX/2017 23-02-2017 XXX/389/2017 lokalizacji kasyna gry w budynku przy Placu Szczepańskim 3 w Krakowie uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/388/2017 utrzymania działalności oświatowej i kulturalnej Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w budynku przy ul. Szerokiej 16 w Krakowie  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/387/2017 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/386/2017 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Rakowickiej  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/385/2017 ustalenia warunków zabudowy dla budowy boiska wielofunkcyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Smoleńsk 5-7  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/384/2017 zawarcia umów najmu części powierzchni dachu budynku VI LO pod stacje bazowe telefonii komórkowej  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/383/2017 oddania w użytkowanie działek przy ul. Rakowickiej na rzecz Muzeum Historii Fotografii  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/382/2017 budowy przyłącza kablowego nN w chodniku ulicy Elizy Orzeszkowej  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/381/2017 budowy przyłącza kablowego nN w chodniku ulicy Wygoda  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/380/2017 stacji roweru miejskiego na ul. Szewskiej  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/379/2017 uruchomienia specjalnego autobusu dla osób bezdomnych  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/378/2017 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/377/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej (ML-02.7123.8.2017.ES)  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/376/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej (ML-02.7123.881.2016.ES)  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/375/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Karmelickiej (ML-02.7123.868.2016.ES)  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/374/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/373/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. św. Wawrzyńca  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/372/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Bocheńskiej  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/371/2017 ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. Wąskiej (ML-02.7123.623.2016.ES)  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/370/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej (ML-02.7123.588.2016.ES)  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/369/2017

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej (ML-02.7123.527.2016.ES)

uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/368/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Szlak  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/367/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Pędzichów  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/366/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Mostowej  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/365/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łobzowskiej  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/364/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Karmelickiej (ML-02.7123.780.2016.ES)  uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/363/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Jakuba uchwała
XXIX/2017 24-01-2017 XXIX/362/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Felicjanek  uchwała
XXIX/2017 21-01-2017 XXIX/361/2017 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Augustiańskiej uchwała