BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu :

Zakup i dostawa nowego, nieużywanego sprzętu AGD dla Domu Pomocy Społecznej im L. i A. Helclów w Krakowie

 

 

2. Tryb postępowania :

BZP DO 30.000 EURO

 

 

3. Termin składania ofert :

Do dnia 14.11.2016 do godz. 9:00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

Dnia 14.11.2016 godz. 9:00

 

 

 

[ 2016.11.07 ] Formularz cenowy

[ 2016.11.07 ] Formularz ofertowy

[ 2016.11.07 ] Wzór umowy

[ 2016.11.07 ] Zapytanie ofertowe

 

[ 2016.11.14 ] Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego