BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 85 im. Księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ/NAUCZYCIEL ŚWIETLICY


1. Wymagania formalne
- wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym


2. Wymagania dodatkowe
...............................(treść)............................


3. Zakres obowiązków
- nauczyciel bibliotekarz 15/30

- nauczyciel świetlicy 13/26


4. Warunki pracy i płacy:
- zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagradzania nauczycieli

- umowa na zastępstwo


5. Wymagane dokumenty:
- CV

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
- do dnia 18 listopada 2016 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 85


7. Ilość etatów
 - pełny etat 30/30

 

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą brały udziału w prowadzonym naborze.


Dyrektor mgr Ewa Adamczyk

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 85 im. Księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie ()