BIP MJO - Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
DYREKTOR Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. księgowo-projektowych


1. Wymagania formalne

- wykształcenie wyższe
- doświadczenie w obsłudze dotacji i grantów ze źródeł krajowych i zagranicznych, w tym w składaniu, prowadzeniu i rozliczaniu dotacji z MKiDN, programów unijnych

- znajomość podstaw rachunkowości udokumentowana wykształceniem kierunkowym lub praktyką zawodową

- obsługa komputera (w tym biegła znajomość pakietu office)

- umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu

- bardzo dobra organizacja pracy

- terminowość, samodzielność i konsekwentność

- etyka zawodowa

- otwartość na nowe wyzwania

2. Wymagania dodatkowe
...............................(treść)............................


3. Zakres obowiązków
- kompleksowe przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie dofinansowań i dotacji ze źródeł krajowych i zagranicznych

- odpowiedzialność za sprawdzenie dofinansowań i dotacji pod względem formalnym i rachunkowym zgodnie z ustawą o rachunkowości


4. Warunki pracy i płacy: 
- praca w rozwijającej sie instytucji sztuki współczesnej w Polsce

- możliwość odbywania szkoleń i podnoszenia kwalifikacji

- współpraca z zaangażowanym, ambitnym i koleżeńskim zespołem


5. Wymagane dokumenty: 
- życiorys

- list motywacyjny


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
31. października 2016 r.

Adres do przesyłania aplikacji: rekrutacja@bunkier.art.pl

Prosimy o dołaczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobistych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02. 101.926) z zm.


7. Ilość etatów
Planowany termin zatrudnienia: połowa listopada 2016 r.
Dyrektor dr Magdalena Ziółkowska

 
 
Uwagi:
Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami
Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów
Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 
Rekrutacja dwuetapowa oparta na:
- wyborze kandydatów na podstawie nadesłanych dokumentów
- rozmowie o pracę