BIP MJO - Przedszkole Nr 57
DYREKTOR Samorządowego Przedszkola nr 57 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciel wychowania przedszkolnego


1. Wymagania formalne
wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym


2. Wymagania dodatkowe
uprawnienia do nauki języka angielskiego w przedszkolu


3. Warunki pracy i płacy:
Praca w pełnym wymiarze godzin, na zastępstwo


4. Wymagane dokumenty:
CV i list motywacyjny


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
do 31 października 2016r. na adres mailowy przedszkola: kraina57@wp.pl


Dyrektor mgr Grażyna Ligęza