BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6
DYREKTOR Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1. Wymagania formalne
Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym zgodne z zakresem obowiązków


2. Wymagania dodatkowe

-


3. Zakres obowiązków

Edukacja przedszkolna w wymiarze 12,5 godziny.4. Warunki pracy i płacy:

- Zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagrodzenia nauczycieli

- Umowa o pracę
5. Wymagane dokumenty:

 - CV

 - Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolego nr 6 w Krakowie; ul. Dietla 70.
7. Ilość etatów
1/2 etatu


Dyrektor dr Bogdan Dobrucki

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ()