BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6
DYREKTOR Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAUCZYCIEL ZAJĘĆ TECHNICZNYCH


1. Wymagania formalne
Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym zgodne z zakresem obowiązków


2. Wymagania dodatkowe
-


3. Zakres obowiązków
Nauczanie techniki w szkole podstawowej wymiarze 3 godzin


4. Warunki pracy i płacy:

- Zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagrodzenia nauczycieli

 - Umowa o pracę

 

 

5. Wymagane dokumenty:

- CV

 - Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolego nr 6 w Krakowie; ul. Dietla 70.

7. Ilość etatów
3/18 etatu
Dyrektor dr Bogdan Dobrucki

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ()