BIP MJO - Zespół Szkół nr 1
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PRACZKA


1. Wymagania formalne


wykształcenie min. podstawowe;

zdolności manualne;

energiczność;

dyspozycyjność;

chęć i zaangażowanie do pracy;2. Zakres obowiązków


Pranie pościeli , kocy, kołder, i inne czynności zlecone przez przełożonego


3. Warunki pracy i płacy:

 

umowa na zastępstwo do maja 2017r.


4. Wymagane dokumenty:


1) Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV)

2) Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku praczki

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy


5. Termin i miejsce składania dokumentów:


Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 8.00 do 15.00 w terminie do 30 września 2016r. tel. 12 411 54 34


6. Ilość etatów

 

pełny etat od 1.10.2016r ,


Dyrektor mgr Beata Śliwa

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół nr 1 ()