BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo (mgr) / administracja / ekonomia / handel lub pokrewne)

• min. 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy związanym z organizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego

• wiedza z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, finansów publicznych

• bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office

• umiejętność przygotowania umów na usługi, dostawy, roboty budowlane

2. Wymagania dodatkowe

• studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

• szkolenia z zakresu zamówień publicznych przeprowadzanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych

3. Zakres obowiązków

• przygotowanie i przeprowadzenie pod względem formalno – prawnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych w jednym z trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych ((tj.: Dz. U. z 2015 poz. 2164) oraz konkursu na podstawie tej ustawy

• przygotowanie i przeprowadzenie pod względem formalno – prawnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.), co do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 poz. 2164)) tj. w zakresie art. 4 ust. 8b od 30 000 euro, zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej

• uczestniczenie w pracach komisji przetargowej oraz w zespołach negocjacyjnych i innych powołanych przez Dyrektora w charakterze członków proceduralnych

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy − umowa o pracę

• wymiar czasu pracy − pełny etat

• miejsce pracy – Oddział Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2016 r.

z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 2

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa