BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKZTAŁCĄCYCH NR 12
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPRZĄTAJACA


1. Wymagania formalne
  a/ obywatelstwo polskie

  b/ wykształcenie co najmniej zawodowe
  c/ doswiadczenie na podobnym stanowisku
  d/ stan zdrowia pozwalajacy na wykonywanie pracy na stanowsiku sprzatajacej

  e/ umiejetność dobrej organizacji pracy

  f/ sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiazków

  g/ wysoki poziom kultury osobistej

  h/ nieposzlakowana opinia


2. Zakres obowiązków
  Sprzątanie przydzielonego rejonu do sprzątania


3. Warunki pracy i płacy:
a/ praca od 01 wrzesnia 2016

b/ umowa o pracę na okres próbny z mozliwością przedłuzenia na czas określony

c/ wynagrodzenie zgodnie z przepisami dotyczacymi wynagradzania pracowników samorzadowych-rozporzadzenie RM z 18.03.2009

4. Wymagane dokumenty:
a/ CV

b/ Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku sprzatajacej

c/ kserokopie dokumentów potwierdzajacych doświadczenie zawodowe i staż pracy

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 do dnia 29 sierpnia 2016 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 12 (ul.Telimeny9, 30-838 Kraków)
ewentualnie drogą mailową na adres: sekretariat@zso12.pl


6. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Agnieszka Cholewa

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ()