BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ASYSTENT / ADIUNKT DS. HARCERSTWA

 

1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe – historyk, historyk sztuki

• wiedza z zakresu dziejów Krakowa XIX i XX wieku

• doświadczenie w zarządzaniu projektami muzealnymi i edukacyjnymi

• praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office)

• samodzielność, doskonała organizacja pracy, elastyczność,

• umiejętność organizowania pracy pod presją czasu

• umiejętność pracy nad wieloma zadaniami w jednym czasie

• łatwość nawiązywania kontaktów

• umiejętność pracy w zespole

• dyspozycyjność

2. Wymagania dodatkowe

• wiedza z zakresu historii Harcerstwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Harcerstwa krakowskiego

3. Zakres obowiązków

• koordynowanie prac związanych z powstającym Muzeum Ruchu Harcerskiego

• opracowywanie zbiorów muzealnych i archiwalnych wchodzących w skład Kolekcji Harcerskiej

• prowadzenie kwerend archiwalno-bibliotecznych dotyczących historii Harcerstwa i zbiorów harcerskich

• prace administracyjne, organizacyjne i archiwizacyjne

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy − umowa o pracę

• wymiar czasu pracy − pełny etat

• miejsce pracy – siedziba Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2016 r.

z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Asystent / adiunkt ds. harcerstwa”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Asystent / Adiunkt ds. Harcerstwa w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa