BIP MJO - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki
DYREKTOR Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
instruktor ds. pracy z dziećmi
 


1. Wymagania formalne

- wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna lub opiekuńczo-wychowawcza);

- doświadczenie w pracy z dziećmi (min. 1 rok);

 

2. Wymagania dodatkowe

- dobra organizacja pracy;

- wysoka kultura osobista;

- zaangażowanie;

- poprawne posługiwanie się językiem polskim.3. Zakres obowiązków

- przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych;

- opieka nad dziećmi;

- kontakty z rodzicami;

- współtworzenie planów pracy i kontrola nad ich wdrażaniem;

- współorganizacja harmonogramu pracy Krainy Przygody i Marzeń „aDlaczego”;

- organizacja imprez z udziałem dzieci z Krainy Przygody i Marzeń „aDlaczego”.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- praca na zastępstwo od 22 sierpnia 2016 r.;

- zatrudnienie na umowę o pracę (cały etat);

- pracę w prestiżowej instytucji kultury;

- możliwość samokształcenia;

- ciekawą, satysfakcjonującą pracę w przyjaznej atmosferze;

- współpracę z ciekawym, kreatywnym zespołem.

 


5. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV);

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy.

 

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23.06.2016 r.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: mydlniki@dworek.eu lub składać w Klubie Kultury „Mydlniki”, ul. Balicka 289, 30-198 Kraków.

 


7. Ilość etatów
cały etat
Dyrektor Renata Lisowska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki ()