BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OPIEKUN EKSPOZYCJI


1. Wymagania formalne

 

• wykształcenie średnie

• umiejętność obsługi kasy fiskalnej

• odpowiedzialność, dokładność, punktualność

• umiejętność pracy w zespole

• dyspozycyjność

 
2. Wymagania dodatkowe


• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

• znajomość przepisów związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem sprzedaży

 
3. Zakres obowiązków

 

• obsługa kas fiskalnych

• dozorowanie zbiorów znajdujących się na ekspozycji

• utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wystawowych i muzealnych

• pomoc w montażu i demontażu wystaw stałych i czasowych

• udzielanie zwiedzającym podstawowych informacji na temat wystaw muzealnych


4. Warunki pracy i płacy:

 

• rodzaj pracy – umowa o pracę

• wymiar czasu pracy - pełny etat

• miejsce pracy - oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

 

5. Oferujemy:


• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

 
6. Wymagane dokumenty:

 

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2016r. z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Opiekun ekspozycji”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK - www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 
8. Ilość etatów - 2


Dyrektor Michał Niezabitowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Opiekuna ekspozycji w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa