Karta usługi KM-23 Wydawanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem/wydanie prawa jazdy (zmiana danych)

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca

USŁUGA:Wydawanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem/wydanie prawa jazdy (zmiana danych)


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

1

 


Uwagi dodatkowe:

1 - Przesłanie Pocztą prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem przez urząd, może nastąpić po wcześniejszym zwrocie dotychczasowego dokumentu.