BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-BUDOWLANYCH

 


1. Wymagania formalne
 

• wykształcenie wyższe techniczne

• umiejętność czytania dokumentacji technicznej w podstawowym zakresie

• podstawowa wiedza z zakresu prawidłowego działania instalacji wewnętrznych: elektrycznej, klimatyzacyjno-wentylacyjnej, multimedialnej, wodnej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, pożarowej, monitoringu

• orientacja w pracy administracyjnej, znajomość procedur administracyjnych

• dobra znajomość pakietu MS Office

• umiejętność pracy w zespole

• dyspozycyjność

• łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, odpowiedzialność

 
2. Zakres obowiązków

 

• kontrola stanu technicznego oddziałów Muzeum, zgłaszanie usterek i awarii

• pomoc w prowadzeniu książek obiektów

• udział w przygotowywaniu dokumentów przy postępowaniach przetargowych oraz udział w komisjach przetargowych

• archiwizacja korespondencji z rozdziałem na poszczególne budynki

• archiwizacja dokumentacji projektowej i powykonawczej

• udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań administracyjnych

• udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do uzyskiwania funduszy zewnętrznych

• udział w komisjach budowlanych, remontowych i innych wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów

 

3. Warunki pracy i płacy:


• rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

• wymiar czasu pracy: pełny etat

• miejsce pracy: Oddział Pałac Krzysztofory, Dział Techniczny, 31-011 Kraków, ul. Jagiellońska 4

• godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

 

4. Wymagane dokumenty:

 

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 
5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.02.2016 r.

z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Specjalista ds. administracyjno-budowlanych”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

6. Ilość etatów - 1


Dyrektor Michał Niezabitowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Specjalisty ds. administracyjno-budowlanych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa