BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INTROLIGATOR W DZIALE KONSERWACJI ZBIORÓW

1. Wymagania formalne

• wykształcenie -- dyplom mistrzowski w rzemiośle introligatorstwo

• samodzielność, doskonała organizacja pracy, umiejętność organizowania pracy pod presją czasu, elastyczność, kreatywność

• umiejętność pracy nad wieloma zadaniami w jednym czasie

• łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole

• dyspozycyjność

2. Wymagania dodatkowe

• staż pracy w zawodzie – minimum 10 lat

• udokumentowane doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu pracowni introligatorskiej

3. Zakres obowiązków

• samodzielne prowadzenie pracowni introligatorskiej

• ręczne wykonywanie wszelkich prac introligatorskich w tym również oprawa oraz naprawa ksiąg XIX i XX wieku

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy − umowa o pracę

• wymiar czasu pracy − pełny etat

• miejsce pracy – Oddział „Dom Pod Krzyżem”, Kraków, ul. Szpitalna 21

• godziny pracy – poniedziałek−piątek, 8.00−14.00

5. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.02.2016 r.

z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: Introligator w Dziale Konserwacji Zbiorów MHK”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

7. Ilość etatów - 1

 

 

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Introligatora w Dziale Konserwacji Zbiorów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa