BIP MJO - Zespół Szkół Nr 2
DYREKTOR  Zespołu Szkól Nr 2 im. ks.prof. J. Tischnera w Krakowie ul/ Grochowa 23
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciel j. angielskiego 1/2 etatu
i
nauczyciel w świetlicy szkolnej 1/2 etatu


1. Wymagania formalne
wykształcenie kierunkowe wyższe

przygotowanie pedagogiczne


2. Wymagania dodatkowe
...............................(treść)............................


3. Zakres obowiązków
nauczyciel j. angielskiego
nauczyciel w świetlicy szkolnej

4. Warunki pracy i płacy:
umowa na zastepstwo
wynagrodzenie w zalezności od stopnia awansu zawodowego
5. Wymagane dokumenty:
-cv

-dokumenty potwierdzajace kwalifikacje zawodowe

- oświadczenie o niekaralnosci

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
do 31 stycznia 2016 r. sekretariat Kraków ul. Grochowa 23

tel. 12 6532744

e-mail: zs2-krakow@oswiata.org.pl


7. Ilość etatów
1/2 j. angielski

1/2 światlica szkolna
Dyrektor Barbara Buczkowska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Nr 2 ()