BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 82
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 82 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KONSERWATOR/ELEKTRONIK


1. Wymagania formalne

 • posiada kwalifikacje zawodowe
 • naprawa sprzetu elektronicznego
 • wykształcenie co najmniej zawodowe
 • serwis pogwarancyjny
 • niekaralność
 • stan zdrowia pozwalajacy na wykonywanie prac na wysokościach( powyżej 3m)


2. Wymagania dodatkowe

 • pracowitość
 • rzetelność i dbałość
 • uczciwość
 • komunikatywność
 • umiejętności organizacyjne
 • punktualność

3. Zakres obowiązków

 • dokonywanie przeglądów technicznych sprzętu i ewentualna naprawa
 • nagłaśnianie i obsługa imprez szkolnych
 • obsługa urządzeń audio i video oraz monitoring systemów multimedialnych
 • serwis i instalacja , konserwacja komputerów oraz urządzeń multimedialnych
 • wykonywanie dodatkowych prac zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i kwalifikacjami
 • utrzymywanie w dobrym stanie i porzadku powierzonych narzędzi i urządzeń

4. Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czsu pracy: 10godzin tygodniowo
 • zatrudnienie na okres określony z mozliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
 • wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz regulaminem wynagrodzenia pracowników obsługi szkoły podstawowej
 • miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 82 os. Kalinowe 17
 • Roapoczecie zatrudnienia : październik 2015


5. Wymagane dokumenty:

 • podanie o pracę
 • CV
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • zaświadczenie BHP(jeżeli jest aktualne)
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie zawierajace zgode na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz.926 z póź.zmian. na potzreby związane z ogłoszonym naborem)


6. Termin imiejsce składania dokumentów

 

Wszystkie wymagane dokumenty proszę składać do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 82 os. Kalinowe 17, w terminie do 28.09.2015r.

Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację :"nabór - konserwator/elektronik". Decyduje data wpływu.

Dokumenty niekompletne lub złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci spełniajacy wymagania zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.


Dyrektor Beata Tomaszewska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 82 ()