BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

RZEMIEŚLNIK - MONTAŻYSTA WYSTAW

 

1. Wymagania formalne

• wykształcenie zasadnicze zawodowe

• udokumentowane doświadczenie w pracach remontowo-budowlanych, w tym stolarskich i malarskich

• bardzo dobra organizacja pracy

• umiejętność pracy w zespole

• odpowiedzialność, operatywność, rzetelność, solidność, uczciwość

• umiejętność pracy pod presją czasu

• dyspozycyjność

2. Wymagania dodatkowe

• uprawnienia SEP do 1 kV

• umiejętność pracy koncepcyjnej

• prawo jazdy kategorii B

• uprawnienia do pracy na wysokości

3. Zakres obowiązków

• wykonywanie prac rzemieślniczych, związanych z powstawaniem wystaw

• prace załadunkowe i wyładunkowe eksponatów muzealnych wraz z przygotowaniem eksponatów do transportu

• prace związane z bieżącą konserwacją sprzętu ekspozycyjnego

4. Warunki pracy i płacy

• rodzaj umowy - umowa o pracę

• wymiar czasu pracy - pełny etat

• miejsce pracy - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 oraz oddziały Muzeum

• godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

5. Wymagane dokumenty

• cv

• list motywacyjny

• kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.08.2015 r.

z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: Rzemieślnik – montażysta wystaw”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK - www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

7. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy rzemieślnika - montażysty wystaw w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa