Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku

Druk nr 1
0001 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca KLUB RADNYCH - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2014-12-03
Projekt doręczony - 2014-12-03
tryb jednego czytania

Druk nr 156
0156 -   PDF  
0156 -   DOC  

Zasady usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na XXI sesji RMK /08.07.2015 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Klubu Radnych PO celem: 1/ wykonania analizy dotyczącej wpływu ww. druku na działalność gospodarczą punktów sprzedających alkohol /w latach 2016-2018/; 2/ przeprowadzenia dokładnych pomiarów odległości od punktów sprzedająch alkohol do miejsc podlegających ochronie.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2015-02-20
Projekt doręczony - 2015-02-24
I czytanie - 2015-04-15
II czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-07-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-07-02
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Praworządności Opinia: Pozytywna 2015-04-15  PDF  
Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2015-03-30  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: do poprawki Radnego W. Wojtowicza 2015-05-28  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. KRZYSZTONEK  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: T. KWIATKOWSKA  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. WOJTOWICZ  PDF  

Druk nr 323
0323_ z opinią prawną -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Piastowska-Armii Krajowej''
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2015-05-26
Projekt doręczony - 2015-05-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2015-06-10  PDF  

Druk nr 363-R
0363-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie procedowania prac nad ustawą o stałej cenie książki
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Tomasz Urynowicz/
Data wpływu - 2015-06-11
Projekt doręczony - 2015-06-15
I czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-09-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 444-R
0444-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie objęcia ochroną prawną pojęcia nazwy ''szkoła''
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Barbara Nowak/
Data wpływu - 2015-08-25
Projekt doręczony - 2015-08-26
tryb jednego czytania

Druk nr 466
0466 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/321/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
/projektodawca Rada Dzielnic III - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2015-07-30
Projekt doręczony - 2015-09-16
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2015-10-06  PDF  

Druk nr 549-R
0549-R -   PDF  

Rezolucja do Sejmiku Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie stanowiska Rady Miasta do wstępnego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2015-11-04
Projekt doręczony - 2015-11-04
I czytanie - 2015-11-04
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-11-13
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-11-17
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  

Druk nr 618
0618 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2015-12-01
Projekt doręczony - 2015-12-01
tryb dwóch czytań

Druk nr 857
0857 -   PDF  

Stosowanie się władz Miasta Krakowa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2016-04-27
Projekt doręczony - 2016-04-27
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych PK  PDF  

Druk nr 858
0858_Zal II_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_Zal-1_doUchwRMKplan_RysunekPlanu-CzyzAWF_doBIP -   PDF  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   DOC  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał III do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał nr 2 do 980 z 2016 wył jaw -   PDF  
0858_zarz 980 z 2016 -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny- AWF"

Na XLVII sesji RMK /08.06.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego G. Stawowego.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-04-26
Projekt doręczony - 2016-04-28
I czytanie - 2016-05-11
II czytanie - 2016-06-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-11-25
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-06-06  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF  

Druk nr 943-R
0943-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie powstrzymania podziałów w społeczeństwie
/projektodawca Klub Radnych PK - II czytanie - referuje Jerzy Friediger/
Data wpływu - 2016-05-25
Projekt doręczony - 2016-05-25
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Druk nr 977-R
0977-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie kontynuowania projektu KRK NH2
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Data wpływu - 2016-06-08
Projekt doręczony - 2016-06-08
tryb jednego czytania

Druk nr 1039
1039 -   PDF  
1039_zał.2_do_zarz_PMK -   PDF  
1039_zał_graf -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rajsko - rejon ulicy Szczawnickiej"

Na LII sesji RMK /14.09.2016 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-06-30
Projekt doręczony - 2016-07-04
I czytanie - 2016-08-31
II czytanie - 2016-09-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-09-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-09-13
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna z poprawkami 2016-09-12  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  PDF  

Druk nr 1048-R
1048-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie poszanowania prawa własności wspólnot religijnych oraz odrzucenia komunistycznej spuścizny w tej dziedzinie
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1049-R
1049-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1472
1472 -   PDF  

Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2016-12-14
Projekt doręczony - 2016-12-15
tryb jednego czytania

Druk nr 1524
1524 -   PDF  

Zmiana w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2017-01-11
Projekt doręczony - 2017-01-11
tryb jednego czytania

Druk nr 1528
1528 -   PDF  
1528_zał.1_rysunek_planu_BIP_2017_01_05_mapa -   PDF  
1528_zał.2_niejawne -   PDF  
1528_zał.3 -   DOC  
1528_zał.3 -   PDF  
1528_zał.II_do Zarz_65_17_Uzasadnienie -   PDF  
1528_zał.II_do Zarz_65_17_Uzasadnienie -   DOC  
1528_zał.III_do_Zarz_65_17287_Prognoza_Finasowa_rys_2017_01_05_mapa -   PDF  
1528_zał.III_do_Zarz_65_17_PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH -   PDF  
1528_zał.III_do_Zarz_65_17_PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH -   DOC  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Północ"

Na LXV sesji RMK /1.03.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego J. Jałochy Przewodniczący obrad odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-01-10
Projekt doręczony - 2017-01-12
I czytanie - 2017-02-15
II czytanie - 2017-03-01
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-02-21
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-02-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-03-01  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-02-27  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: J. JAŁOCHA  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     DOC     PDF  

Druk nr 1705
1705 -   PDF  
1705_zał_graf -   PDF  
1705_zał.II_do_Zarz_ANALIZA.docx -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rejon ulicy Wizjonerów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-02-03
Projekt doręczony - 2017-02-07
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Negatywna 2017-02-27  PDF  

Druk nr 1720
1720 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ujęcia w budżecie Krakowa na 2017 rok dodatkowych środków finansowych dla dawnych dzielnic Miasta Krakowa obejmujących swym obszarem Krowodrzę, Śródmieście i Podgórze
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-02-15
Projekt doręczony - 2017-02-15
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2017-04-26  PDF  

Druk nr 1903
1903 -   DOC  
1903 -   PDF  
1903_opinia PSRds.ON -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Łukasz Franek/
Pozytywna opinia prawna - Marcin Hanczakowski
Data wpływu - 2017-05-09
Projekt doręczony - 2017-05-11
I czytanie - 2017-05-17
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-05-23
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-05-25
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-26  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-26  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. SŁONIOWSKI  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. SŁONIOWSKI  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. SŁONIOWSKI  PDF  

Druk nr 1914
1914_Zał II_zarz_PMK_1173_17_ŁOBZÓW_UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ ponowienie 2C maj 2017 -   DOC  
1914_Zał II_zarz_PMK_1173_17_ŁOBZÓW_UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ ponowienie 2C maj 2017 -   PDF  
1914_zał.1_LBZ_projekt_planu_raster_2017_05_05_mapa -   PDF  
1914_zał.2_doUchwały - _wył jawnosc -   PDF  
1914_zał.3_ŁOBZÓW - Zal-3_doUchwRMK -   PDF  
1914_Zał.III do zarz ŁOBZÓW_PROGNOZA FINANSOWA_ ponowienie 2C maj 2017 -   PDF  
1914_zał.III_LBZ_prognoza_finansowa_raster_2017_05_07_mapa.pdf -   PDF  
1914_zarządzenie PMK 1173-2017 + uchwała i uzasadnienie -   DOC  
1914_zarządzenie PMK 1173-2017 + uchwała i uzasadnienie -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łobzów - Rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej"

Na LXXV sesji RMK /14.06.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawek Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-05-15
Projekt doręczony - 2017-05-18
I czytanie - 2017-05-31
II czytanie - 2017-06-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-08
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF     DOC  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: G. STAWOWY  PDF  

Druk nr 1970
1970 -   PDF  
1970 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1,2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zamkowej Nr 22 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2017-05-19
Projekt doręczony - 2017-05-22
I czytanie - 2017-06-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-06-13  PDF  

Druk nr 1971
1971 -   PDF  
1971 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Fryderyka Chopina Nr 23 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2017-05-19
Projekt doręczony - 2017-05-22
I czytanie - 2017-06-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-06-13  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13  PDF  

Druk nr 1972
1972 -   PDF  
1972 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 18B stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Prądnickiej Nr 77 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2017-05-19
Projekt doręczony - 2017-05-22
I czytanie - 2017-06-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-06-13  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13  PDF  

Druk nr 1974
1974_niejawne -   PDF  
1974_niejawne -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4615/698715 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); jawność wyłączyła: Żaneta Stanek ? inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); jawność wyłączyła: Żaneta Stanek ? inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2017-05-23
Projekt doręczony - 2017-05-23
I czytanie - 2017-06-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-06-13  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13  PDF  

Druk nr 1975
1975 -   PDF  
1975 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Fryderyka Chopina Nr 25 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-05-19
Projekt doręczony - 2017-05-23
I czytanie - 2017-06-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-06-13  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13  PDF  

Druk nr 1985
1985 -   PDF  
1985 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 111 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 45 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 78% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2017-05-26
Projekt doręczony - 2017-05-26
I czytanie - 2017-06-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-06-13  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13  PDF  

Druk nr 1986
1986_niejawne -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 4 położonego przy Batalionu "Skała" AK w Krakowie.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2017-05-26
Projekt doręczony - 2017-05-26
I czytanie - 2017-06-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-06-13  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13  PDF  

Druk nr 1991
1991_zał.1_do_uchwały_zarz_1295_2017_mapa -   PDF  
1991_zał.2_doUchwały_zarz_295_2017_wyl jawności -   PDF  
1991_zał.3_doUchwaly_zarz_1295_2017 -   PDF  
1991_zał.3_doUchwaly_zarz_1295_2017.doc -   DOC  
1991_zał.II_do_zarz_1295_17 -   PDF  
1991_zał.III_do_zarz_1295_2017 -   PDF  
1991_zał.III_do_zarz_1295_2017_rysunek.pdf -   PDF  
1991_zarz_1295_2017_plan -   PDF  
1991_zarz_1295_2017_plan -   DOC  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wielicka - Kamieńskiego"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-05-30
Projekt doręczony - 2017-06-01
I czytanie - 2017-06-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF  

Druk nr 2038
2038_zał.1_do_uchwaly_zarz 1304 z 2017_mapa -   PDF  
2038_zał.2_do_uchały_zarz_1304_2017_wylaczenie_jawnosci -   PDF  
2038_zał.3_do_uchwaly zarz 1304_2017 -   DOC  
2038_zał.3_do_uchwaly zarz 1304_2017 -   PDF  
2038_zał.II_do_zarz_PMK_ 1304 z 2017 -   PDF  
2038_zał.III_do_ zarz 1304 z 2017 -   PDF  
2038_zał.III_do_ zarz 1304 z 2017 -   DOC  
2038_zał.III_do_zarz 1304 z 2017_rysunek -   PDF  
2038_zarz 1304 z 2017 -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skład Solny"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-05-30
Projekt doręczony - 2017-06-01
I czytanie - 2017-06-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF  

Druk nr 2045
2045 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących powołania zespołu mediatorów w celu przyśpieszenia procesu wymiany pieców węglowych
/projektodawca Klub Radnych PK - w trybie jednego czytania - referuje Sławomir Pietrzyk/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2017-05-31
Projekt doręczony - 2017-06-02
tryb jednego czytania

Druk nr 2047
2047 -   DOC  
2047 -   PDF  
2047_zał.1 -   PDF  
2047_zarz_PMK -   DOC  

Zmiana uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie przychodów)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-06-06
Projekt doręczony - 2017-06-07
I czytanie - 2017-06-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13  PDF  

Druk nr 2048
2048 -   DOC  
2048 -   PDF  
2048_zał.1 -   PDF  
2048_zał.2 -   PDF  
2048_zał.3 -   PDF  
2048_zał.4 -   PDF  
2048_zał.5 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750 i 853 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 900 i 921)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-06-06
Projekt doręczony - 2017-06-07
I czytanie - 2017-06-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13  PDF  

Druk nr 2049
2049 -   PDF  
2049 -   DOC  
2049_zał.1 -   PDF  
2049_zał.2 -   PDF  
2049_zał.3 -   PDF  
2049_zał.3.2 -   PDF  
2049_zał.4 -   PDF  
2049_zarz_PMK -   DOC  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 900 i 921 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Data wpływu - 2017-06-06
Projekt doręczony - 2017-06-07
I czytanie - 2017-06-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13  PDF  

Druk nr 2050
2050_Zał. 1 WPF 2017-2052 -   PDF  
2050_Zał. 2 WPW 2017-2052 -   PDF  
2050_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-1 zadania strategiczne -   PDF  
2050_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-2 zadania programowe -   PDF  
2050_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-3 zadania dzielnic -   PDF  
2050_Zał. 3 - Objasnienia cz. C zakresy całkowite (1) -   PDF  
2050_Zał. 3 - Objaśnienia cz. A_WPF 2017-2052_zm 8 -   PDF  
2050_zarz PMK 1407-2017 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-06-06
Projekt doręczony - 2017-06-07
I czytanie - 2017-06-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-06-13  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF  

Druk nr 2051
2051 -   PDF  
2051 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr XLVIII/867/16 w sprawie utworzenia Filii Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Katarzyna Król/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2017-06-06
Projekt doręczony - 2017-06-08
tryb dwóch czytań

Druk nr 2052
2052 -   PDF  
2052 -   DOC  

Utworzenie Filii Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Katarzyna Król/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2017-06-06
Projekt doręczony - 2017-06-08
tryb dwóch czytań

Druk nr 2053
2053 -   PDF  
2053 -   DOC  

Utworzenie filii Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Katarzyna Król/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2017-06-06
Projekt doręczony - 2017-06-08
tryb dwóch czytań

Druk nr 2054
2054 -   PDF  

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2016
/projektodawca Komisja Rewizyjna - I czytanie - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2055
2055 -   PDF  

Absolutorium za rok 2016 dla Prezydenta Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Rewizyjna - I czytanie - referuje Adam Kalita/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2056
2056 -   PDF  
2056 -   DOC  

Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-06-12
Projekt doręczony - 2017-06-13
tryb jednego czytania

Druk nr 2057
2057 -   PDF  
2057 -   DOC  

Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Iwony Borowickiej Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-06-12
Projekt doręczony - 2017-06-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2058
2058 -   DOC  
2058 -   PDF  
2058_załącznik graficzny -   PDF  

Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy Alei Kijowskiej Nr 55
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-06-12
Projekt doręczony - 2017-06-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2060
2060 -   PDF  
2060 -   DOC  

Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2061
2061 -   PDF  
2061 -   DOC  

Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa sprawie nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2062
2062 -   PDF  
2062 -   DOC  

Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2063
2063 -   PDF  

Nazwa ulicy
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Maria Kolińska/
Pozytywna opinia prawna - Katarzyna Karaś-Batko
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2064
2064 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. utworzenia w budynku szkolnym przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 Zespołu Szkół Lotniczych
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2065
2065 -   PDF  
2065_zał.1_mapa -   PDF  
2065_zał.2_wyl_jawn.docx -   PDF  
2065_zał.3 -   DOC  
2065_zał.3 -   PDF  
2065_zał.II_do_zarz_PMK_1470_17.pdf -   PDF  
2065_zał.III_do_zarz_PMK_1470_17.pdf -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb dwóch czytań

Druk nr 2066
2066_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_1_OsKurdw_wyl_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1218/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2067
2067_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_2_OsKurdw_wyl_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów", oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1218/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2068
2068_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_3_OsKurdw_wyl_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów", oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1218/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2069
2069_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_4_OsKurdw_wyl_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów", oznaczonych numerami 5 i 8 (w zakresie punktów nr 2, 3, 4, 5, 7 oraz częściowo w zakresie punktu nr 6) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1218/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2070
2070_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_5_OsKurdw_wyl_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów", oznaczonej numerem 6 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1218/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2071
2071_czZarzPMK-b_UchwUwagi_zZal_6_OsKurdw_wyl_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów", oznaczonej numerem 7 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1218/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2072
2072 -   DOC  
2072 -   PDF  
2072_zał.1_mapa -   PDF  
2072_zał.2_niejawne -   PDF  
2072_zał.3 -   DOC  
2072_zał.3 -   PDF  
2072_zał.II_do_zarz_PMK_1509_17 -   PDF  
2072_zał.III_do_zarz_PMK_1509_17 -   DOC  
2072_zał.III_do_zarz_PMK_1509_17_mapa -   PDF  

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb dwóch czytań

Druk nr 2073
2073_275_uchwała_1_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1437/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2074
2074_275_uchwała_2_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów", oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1437/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2075
2075_275_uchwała_3_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów", oznaczonej numerem 3 (w zakresie pkt nr 1, 2, 4, 5 i 6 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1437/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2076
2076_275_uchwała_4_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów", oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1437/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2077
2077_275_uchwała_5_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów", oznaczonej numerem 5 (w zakresie pkt nr 1, 2, 3, 5, 6 i 7 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1437/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2078
2078 -   DOC  
2078 -   PDF  
2078_zał -   DOC  
2078_zał -   PDF  

Przyjęcie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Katarzyna Izdebska/
Pozytywna opinia prawna - Jadwiga Guzik
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb dwóch czytań

Druk nr 2079
2079 -   DOC  
2079 -   PDF  
2079_zał.graf.pdf -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkami użytkowymi przy ul. Wielickiej Nr 16
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2017-06-13
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb dwóch czytań

Druk nr 2080
2080 -   DOC  
2080 -   PDF  
2080_zał.1.pdf -   PDF  
2080_zał.2.pdf -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Kulig/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-06-14
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2081
2081 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wyznaczenia i budowy nowego przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego oraz budowy kładki dla pieszych przez ul. Stella-Sawickiego w tym rejonie
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Data wpływu - 2017-06-14
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2082
2082 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących funkcjonowania miejskiego kompleksu boisk przy ul. Korzeniaka
/projektodawca Rada Dzielnicy VII - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Kwarciak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-05-18
Projekt doręczony - 2017-06-19
tryb jednego czytania

Druk nr 2083
2083 -   DOC  
2083 -   PDF  
2083_zał -   PDF  

Przyjęcie Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-06-19
Projekt doręczony - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Druk nr 2084
2084 -   PDF  
2084 -   DOC  

Przejęcie składników aktywów i pasywów szkół w związku z reformą systemu oświaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-06-19
Projekt doręczony - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Druk nr 2085
2085 -   DOC  
2085 -   PDF  
2085_zał.1 -   PDF  
2085_zał.2 -   PDF  
2085_zał.3 -   PDF  
2085_zał.4 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801 i 921)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-06-20
Projekt doręczony - 2017-06-22
tryb jednego czytania

Druk nr 2086
2086 -   DOC  
2086 -   PDF  
2086_4.2 -   PDF  
2086_zał.1 -   PDF  
2086_zał.2 -   PDF  
2086_zał.3 -   PDF  
2086_zał.3.2 -   PDF  
2086_zał.4 -   PDF  
2086_zał.5 -   PDF  
2086_zarz_PMK -   DOC  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 855 i 900)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-06-20
Projekt doręczony - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Druk nr 2087
2087 -   DOC  
2087 -   PDF  
2087_zał.1 -   PDF  
2087_zał.2 -   PDF  
2087_zał.3 -   PDF  
2087_zał.4 -   PDF  
2087_zarz_PMK -   DOC  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 855 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 700, 750, 801, 852, 853, 900 i 921)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-06-20
Projekt doręczony - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Druk nr 2088
2088 -   DOC  
2088 -   PDF  
2088_zał.1 -   PDF  
2088_zał.2 -   PDF  
2088_zał.3 -   PDF  
2088_zał.4 -   PDF  
2088_zał.4.1. -   PDF  
2088_zał.4.2. -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu przychodów, zmniejszenia planu wydatków w dziale 757 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 754, 801, 851, 855, 921 i 926)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-06-20
Projekt doręczony - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Druk nr 2089
2089 -   DOC  
2089 -   PDF  
2089_zał.1 -   PDF  
2089_zał.2 -   PDF  
2089_zał.3 -   PDF  
2089_zał.3.2. -   PDF  
2089_zał.4 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Data wpływu - 2017-06-20
Projekt doręczony - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Druk nr 2090
2090 -   PDF  
2090 -   DOC  

Lokalizacja kasyna gry w budynku Hotelu ''Dwór Kościuszko'' w Krakowie przy ul. Papierniczej 3
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2017-06-20
Projekt doręczony - 2017-06-22
tryb jednego czytania

Druk nr 2091
2091 -   PDF  
2091 -   DOC  

Lokalizacja kasyna gry w budynku Hotelu "Novotel Bronowice" w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 11
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2017-06-20
Projekt doręczony - 2017-06-22
tryb jednego czytania

Druk nr 2092
2092 -   PDF  
2092 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 127 usytuowanego w budynku przy ul. Dobrego Pasterza 108 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 77 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-06-22
Projekt doręczony - 2017-06-22
tryb dwóch czytań

Druk nr 2093
2093 -   PDF  
2093 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Na Stoku 49 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 57 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-06-23
Projekt doręczony - 2017-06-23
tryb dwóch czytań

Druk nr 2094
2094 -   PDF  
2094 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 33 usytuowanego w budynku na os. Piastów 32 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 53 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-06-23
Projekt doręczony - 2017-06-23
tryb dwóch czytań

Druk nr 2095
2095 -   DOC  
2095 -   PDF  
2095_załącznik nr 1_do zarz 1540 z 2017 -   PDF  
2095_załącznik nr 2_do zarz 1540 z 2017 -   PDF  
2095_załącznik nr 3_fdo zarz 1540 z 2017 -   PDF  
2095_załącznik nr 4_do zarz 1540 z 2017 -   PDF  
2095_załącznik nr 5_do zarz 1540 z 2017 -   PDF  
2095_załącznik nr 6_do zarz 1540 z 2017 -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/555/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Data wpływu - 2017-06-23
Projekt doręczony - 2017-06-23
tryb jednego czytania

Druk nr 2096
2096 -   PDF  
2096 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bolesława Prusa Nr 14 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2017-06-23
Projekt doręczony - 2017-06-26
tryb dwóch czytań

Druk nr 2097
2097 -   PDF  
2097 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Brzozowej Nr 6 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2017-06-23
Projekt doręczony - 2017-06-26
tryb dwóch czytań

Druk nr 2098
2098 -   DOC  
2098 -   PDF  
2098_UZASADNIENIE -   PDF  
2098_Załącznik nr 1 do zarz 1541 z 2017 -   PDF  
2098_załącznik nr 10 do 1541 -   PDF  
2098_Załącznik nr 11 do zarz 1541 z 2017 -   PDF  
2098_Załącznik nr 2 do zarz 1541 z 2017 -   PDF  
2098_Załącznik nr 3 do zarz 1541 z 2017 -   PDF  
2098_Załącznik nr 4 do zarz 1541 z 2017 -   PDF  
2098_Załącznik nr 5 do zarz 1541 z 2017 -   PDF  
2098_Załącznik nr 6 do zarz 1541 z 2017 -   PDF  
2098_Załącznik nr 7 do zarz 1541 z 2017 -   PDF  
2098_Załącznik nr 8 do do zarz 1541 z 2017 -   PDF  
2098_Załącznik nr 9 do zarz 1541 z 2017 -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Ewa Olszowska-Dej/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Mastalerz
Data wpływu - 2017-06-22
Projekt doręczony - 2017-06-26
tryb dwóch czytań

Druk nr 2099
2099 -   DOC  
2099 -   PDF  
2099_załącznik nr 1 do uchwały - Statut ZEO po 1.09.2017.docx -   PDF  
2099_załącznik nr 2 do uchwały - Wykaz placówek od 01.09.2017.xls -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Rady Miasta Krakowa nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje MaŁgorzata Mardyła/
Pozytywna opinia prawna - Katarzyna Matuszewska
Data wpływu - 2017-06-26
Projekt doręczony - 2017-06-27
tryb dwóch czytań

Druk nr 2100
2100 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa, w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnych obszarów dzielnicy XV Mistrzejowice pn. ?Mistrzejowice ? północ?
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Michał Drewnicki/
Data wpływu - 2017-06-26
Projekt doręczony - 2017-06-27
tryb jednego czytania