Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku

Druk nr 1
0001 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca KLUB RADNYCH - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2014-12-03
Projekt doręczony - 2014-12-03
tryb jednego czytania

Druk nr 156
0156 -   PDF  
0156 -   DOC  

Zasady usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na XXI sesji RMK /08.07.2015 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Klubu Radnych PO celem: 1/ wykonania analizy dotyczącej wpływu ww. druku na działalność gospodarczą punktów sprzedających alkohol /w latach 2016-2018/; 2/ przeprowadzenia dokładnych pomiarów odległości od punktów sprzedająch alkohol do miejsc podlegających ochronie.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2015-02-20
Projekt doręczony - 2015-02-24
I czytanie - 2015-04-15
II czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-07-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-07-02
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Praworządności Opinia: Pozytywna 2015-04-15  PDF  
Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2015-03-30  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: do poprawki Radnego W. Wojtowicza 2015-05-28  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. KRZYSZTONEK  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: T. KWIATKOWSKA  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. WOJTOWICZ  PDF  

Druk nr 323
0323_ z opinią prawną -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Piastowska-Armii Krajowej''
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2015-05-26
Projekt doręczony - 2015-05-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2015-06-10  PDF  

Druk nr 363-R
0363-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie procedowania prac nad ustawą o stałej cenie książki
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Tomasz Urynowicz/
Data wpływu - 2015-06-11
Projekt doręczony - 2015-06-15
I czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-09-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 444-R
0444-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie objęcia ochroną prawną pojęcia nazwy ''szkoła''
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Barbara Nowak/
Data wpływu - 2015-08-25
Projekt doręczony - 2015-08-26
tryb jednego czytania

Druk nr 466
0466 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/321/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
/projektodawca Rada Dzielnic III - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2015-07-30
Projekt doręczony - 2015-09-16
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2015-10-06  PDF  

Druk nr 549-R
0549-R -   PDF  

Rezolucja do Sejmiku Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie stanowiska Rady Miasta do wstępnego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2015-11-04
Projekt doręczony - 2015-11-04
I czytanie - 2015-11-04
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-11-13
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-11-17
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  

Druk nr 618
0618 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2015-12-01
Projekt doręczony - 2015-12-01
tryb dwóch czytań

Druk nr 857
0857 -   PDF  

Stosowanie się władz Miasta Krakowa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2016-04-27
Projekt doręczony - 2016-04-27
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych PK  PDF  

Druk nr 858
0858_Zal II_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_Zal-1_doUchwRMKplan_RysunekPlanu-CzyzAWF_doBIP -   PDF  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   DOC  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał III do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał nr 2 do 980 z 2016 wył jaw -   PDF  
0858_zarz 980 z 2016 -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny- AWF"

Na XLVII sesji RMK /08.06.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego G. Stawowego.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-04-26
Projekt doręczony - 2016-04-28
I czytanie - 2016-05-11
II czytanie - 2016-06-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-11-25
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-06-06  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF  

Druk nr 943-R
0943-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie powstrzymania podziałów w społeczeństwie
/projektodawca Klub Radnych PK - II czytanie - referuje Jerzy Friediger/
Data wpływu - 2016-05-25
Projekt doręczony - 2016-05-25
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Druk nr 977-R
0977-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie kontynuowania projektu KRK NH2
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Data wpływu - 2016-06-08
Projekt doręczony - 2016-06-08
tryb jednego czytania

Druk nr 1039
1039 -   PDF  
1039_zał.2_do_zarz_PMK -   PDF  
1039_zał_graf -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rajsko - rejon ulicy Szczawnickiej"

Na LII sesji RMK /14.09.2016 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-06-30
Projekt doręczony - 2016-07-04
I czytanie - 2016-08-31
II czytanie - 2016-09-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-09-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-09-13
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna z poprawkami 2016-09-12  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  PDF  

Druk nr 1048-R
1048-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie poszanowania prawa własności wspólnot religijnych oraz odrzucenia komunistycznej spuścizny w tej dziedzinie
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1049-R
1049-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1472
1472 -   PDF  

Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2016-12-14
Projekt doręczony - 2016-12-15
tryb jednego czytania

Druk nr 1524
1524 -   PDF  

Zmiana w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2017-01-11
Projekt doręczony - 2017-01-11
tryb jednego czytania

Druk nr 1528
1528 -   PDF  
1528_zał.1_rysunek_planu_BIP_2017_01_05_mapa -   PDF  
1528_zał.2_niejawne -   PDF  
1528_zał.3 -   DOC  
1528_zał.3 -   PDF  
1528_zał.II_do Zarz_65_17_Uzasadnienie -   PDF  
1528_zał.II_do Zarz_65_17_Uzasadnienie -   DOC  
1528_zał.III_do_Zarz_65_17287_Prognoza_Finasowa_rys_2017_01_05_mapa -   PDF  
1528_zał.III_do_Zarz_65_17_PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH -   PDF  
1528_zał.III_do_Zarz_65_17_PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH -   DOC  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Północ"

Na LXV sesji RMK /1.03.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego J. Jałochy Przewodniczący obrad odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-01-10
Projekt doręczony - 2017-01-12
I czytanie - 2017-02-15
II czytanie - 2017-03-01
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-02-21
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-02-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-03-01  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-02-27  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: J. JAŁOCHA  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     DOC     PDF  

Druk nr 1705
1705 -   PDF  
1705_zał_graf -   PDF  
1705_zał.II_do_Zarz_ANALIZA.docx -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rejon ulicy Wizjonerów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-02-03
Projekt doręczony - 2017-02-07
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Negatywna 2017-02-27  PDF  

Druk nr 1720
1720 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ujęcia w budżecie Krakowa na 2017 rok dodatkowych środków finansowych dla dawnych dzielnic Miasta Krakowa obejmujących swym obszarem Krowodrzę, Śródmieście i Podgórze
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-02-15
Projekt doręczony - 2017-02-15
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2017-04-26  PDF  

Druk nr 1914
1914_Zał II_zarz_PMK_1173_17_ŁOBZÓW_UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ ponowienie 2C maj 2017 -   DOC  
1914_Zał II_zarz_PMK_1173_17_ŁOBZÓW_UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ ponowienie 2C maj 2017 -   PDF  
1914_zał.1_LBZ_projekt_planu_raster_2017_05_05_mapa -   PDF  
1914_zał.2_doUchwały - _wył jawnosc -   PDF  
1914_zał.3_ŁOBZÓW - Zal-3_doUchwRMK -   PDF  
1914_Zał.III do zarz ŁOBZÓW_PROGNOZA FINANSOWA_ ponowienie 2C maj 2017 -   PDF  
1914_zał.III_LBZ_prognoza_finansowa_raster_2017_05_07_mapa.pdf -   PDF  
1914_zarządzenie PMK 1173-2017 + uchwała i uzasadnienie -   DOC  
1914_zarządzenie PMK 1173-2017 + uchwała i uzasadnienie -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łobzów - Rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej"

Na LXXV sesji RMK /14.06.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawek Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-05-15
Projekt doręczony - 2017-05-18
I czytanie - 2017-05-31
II czytanie - 2017-06-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-08
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF     DOC  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: G. STAWOWY  PDF  

Druk nr 2080
2080 -   DOC  
2080 -   PDF  
2080_zał.1.pdf -   PDF  
2080_zał.2.pdf -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Kulig/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-06-14
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 2082
2082 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących funkcjonowania miejskiego kompleksu boisk przy ul. Korzeniaka
/projektodawca Rada Dzielnicy VII - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Kwarciak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-05-18
Projekt doręczony - 2017-06-19
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-07-04  PDF  

Druk nr 2141
2141 -   DOC  
2141 -   PDF  
2141_zał_1_rysunek projektu planu -   PDF  
2141_zał_2_doUchwały_wyłączona jawność -   PDF  
2141_zał_3_doUchwaly -   DOC  
2141_zał_3_doUchwaly -   PDF  
2141_Zał_II_doZarządzenia_Uzasadnienie do projektu planu -   PDF  
2141_Zał_III_doZarządzenia_Prognoza finansowa -   DOC  
2141_Zał_III_doZarządzenia_Prognoza finansowa -   PDF  
2141_zał_III_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej"

Na LXXXII sesji RMK /13.09.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego W. Pietrusa Przewodniczący obrad ogłosił odroczenie głosowania nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa oraz art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-08-14
Projekt doręczony - 2017-08-16
I czytanie - 2017-08-30
II czytanie - 2017-09-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-08
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-09-13  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-09-11  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     DOC     PDF  

Druk nr 2158
2158 -   DOC  
2158 -   PDF  
2158_zał_1 -   PDF  
2158_zał_2_wył_jawn -   PDF  
2158_zał_3 -   DOC  
2158_zał_3 -   PDF  
2158_zał_III_do_zarz_2007_17 -   PDF  
2158_zał_III_do_zarz_2007_17_zał_graf -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy"

Na LXXXII sesji RMK /13.09.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnej G. Fijałkowskiej Przewodniczący obrad ogłosił odroczenie głosowania nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa oraz art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Data wpływu - 2017-08-14
Projekt doręczony - 2017-08-16
I czytanie - 2017-08-30
II czytanie - 2017-09-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-08
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-09-13  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-09-13  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-09-13  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-09-11  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     DOC     PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: G. FIJAŁKOWSKA  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: G. FIJAŁKOWSKA  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: G. FIJAŁKOWSKA  PDF  

Druk nr 2241
2241 -   PDF  
2241 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grzegórzeckiej 4/ Gen. Józefa Dwernickiego 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-09-15
Projekt doręczony - 2017-09-18
I czytanie - 2017-10-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-10-10  PDF  

Druk nr 2242
2242 -   DOC  
2242 -   PDF  
2242_zał -   PDF  

Zaopiniowanie wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Myślenice, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Łukasz Pawlik/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2017-09-15
Projekt doręczony - 2017-09-18
I czytanie - 2017-10-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-10-09  PDF  

Druk nr 2256
2256 -   PDF  

Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. wykupu lub zamiany terenu na Wzgórzu Kaim, na którym zlokalizowany jest pomnik ,,Odparcia Rosjan"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grażyna Fijałkowska/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-09-27
Projekt doręczony - 2017-09-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-10-11  PDF     DOC  

Druk nr 2259
2259 -   PDF  
2259 -   DOC  
2259_MKJ Zał_3_rozstrzygniecie_infra_JKJ -   PDF  
2259_prognoza skutków finansowych_PSF_MISTRZEJOWICE_12_06_2017 -   PDF  
2259_prognoza skutków finansowych_psf_mistrzejowice_raster_10_06-2017.pdf -   PDF  
2259_uzasadnienie_MPZP_JANCARZA -   PDF  
2259_zał.1_mpzp_mistrzejowice_raster_bip_13-09-2017.pdf -   PDF  
2259_zał.2_niejawna_MKJ Zał_2_rozstrzygniecie_JKJ_jawnosc_TBA -   PDF  

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Mistrzejowice - ks. Kazimierza Jancarza''
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-26
Projekt doręczony - 2017-09-28
I czytanie - 2017-10-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-19
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     DOC     PDF  

Druk nr 2261
2261_294 II_Uzasadnienie do projektu planu -   PDF  
2261_294_III_PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH - grudzień 2015 -   PDF  
2261_294_III_Ruczaj_rejon ul Czerwone Maki_prognoza.pdf -   PDF  
2261_zał.1_mapa_294_Ruczaj_rejon ul Czerwone Maki_projekt planu_Zmniejszony -   PDF  
2261_zał.2_wył. jawność_zarządzenie PMK 3056-2016 załącznik graficzny wyl jaw -   PDF  
2261_zał.3_294_Ruczaj-Rejon_ul_Czerwone_Maki_zał_nr_3_do_uchwały_25.09.2017 -   PDF  
2261_Zarządzenie PMK 2400-2017 uchwała + uzasadnienie -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki''
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-26
Projekt doręczony - 2017-09-28
I czytanie - 2017-10-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-19
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF  

Druk nr 2263
2263_309_PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH_tekst -   PDF  
2263_mapa do zarządzenia_309_Prognoza_finasowa_rysunek.pdf -   PDF  
2263_zał. II do zarządzenia_309_V_uzasadnie_do_uchwalenia -   PDF  
2263_zał.1_mapa_309_mpzp_obszaru_Pychowice_Ogrod_Akademicki_rysunek_planu_projekt -   PDF  
2263_zał.2_niejawny_309_III_zal_Nr 2_doUchwały_wyłaczenie jawności -   PDF  
2263_zał.3_309_zal._Nr 3_Pychowice -   PDF  
2263_Zarządzenie PMK 2398-2017 + uchwała i uzasadnienie -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Pychowice - Ogród Akademicki''
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-26
Projekt doręczony - 2017-09-28
I czytanie - 2017-10-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-19
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF  

Druk nr 2265
2265_ANALIZA_Liban II.docx -   PDF  
2265_zał._mapa_LIBAN_II_zalacznik do uchwaly.pdf -   PDF  
2265_Zarządzenie PMK 2403-2017 uchwała + uzasadnienie -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Liban II - części A, B, C, D''
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-26
Projekt doręczony - 2017-09-28
I czytanie - 2017-10-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-19
tryb dwóch czytań

Druk nr 2274
2274 -   PDF  
2274 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2a stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Szujskiego Nr 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2017-09-28
Projekt doręczony - 2017-10-02
tryb dwóch czytań

Druk nr 2275
2275 -   DOC  
2275 -   PDF  
2275_załącznik graficzny.pdf -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XLIII/767/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2017-09-28
Projekt doręczony - 2017-10-02
tryb dwóch czytań

Druk nr 2279
2279 -   PDF  
2279 -   DOC  
2279_zał.1 -   PDF  
2279_zał.2 -   PDF  
2279_zał.3 -   PDF  
2279_zał.4 -   PDF  
2279_zał.5 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 854, i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 853, 900 i 921)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-10-04
Projekt doręczony - 2017-10-04
I czytanie - 2017-10-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-10-10  PDF  

Druk nr 2280
2280 -   PDF  
2280 -   DOC  
2280_zał.1 -   PDF  
2280_zał.2 -   PDF  
2280_zał.3 -   PDF  
2280_zał.4 -   PDF  
2280_zał.4.2 -   PDF  
2280_zał.5 -   PDF  
2280_zał.5.2 -   PDF  
2280_zał.6 -   PDF  
2280_zarz_PMK -   DOC  

Zmieniająca uchwałę Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 854, 855 i 900 oraz zmniejszenia planu przychodów)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-10-03
Projekt doręczony - 2017-10-04
I czytanie - 2017-10-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-10-10  PDF  

Druk nr 2281
2281 -   DOC  
2281 -   PDF  
2281_zał.1 -   PDF  
2281_zał.2 -   PDF  
2281_zał.3 -   PDF  
2281_zał.3.2 -   PDF  
2281_zał.4 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 853, 855, 900 i 921 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-10-03
Projekt doręczony - 2017-10-04
I czytanie - 2017-10-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-10-10  PDF  

Druk nr 2282
2282 -   PDF  
2282_Zał. 1 WPF 2017-2052 -   PDF  
2282_Zał. 2 WPW 2017-2052 -   PDF  
2282_Zał. 3 - Objasnienia cz. A -   PDF  
2282_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-1 zadania strategiczne -   PDF  
2282_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-2 zadania programowe -   PDF  
2282_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-3 zadania dzielnic -   PDF  
2282_Zał. 3 - Objasnienia cz. C zakresy całkowite -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-10-03
Projekt doręczony - 2017-10-04
I czytanie - 2017-10-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-10-23
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-10-24
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-10-10  PDF  

Druk nr 2284
2284 -   PDF  
2284 -   DOC  

Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-05
Projekt doręczony - 2017-10-05
tryb jednego czytania

Druk nr 2285
2285 -   PDF  
2285 -   DOC  

Przyjęcie statutu jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-10-03
Projekt doręczony - 2017-10-05
tryb jednego czytania

Druk nr 2286
2286 -   PDF  
2286 -   DOC  

Lokalizacja kasyna gry w budynku Hotelu "Grand" w Krakowie przy ul. Sławkowskiej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Sabina Muzyka
Data wpływu - 2017-10-03
Projekt doręczony - 2017-10-05
tryb jednego czytania

Druk nr 2287
2287 -   PDF  
2287 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Twardowskiego Nr 51
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-10-03
Projekt doręczony - 2017-10-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 2288
2288_niejawna -   PDF  
2288_niejawna -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 33 położonego przy ul. Widok w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2017-10-03
Projekt doręczony - 2017-10-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 2289
2289 -   DOC  
2289 -   PDF  
2289_załacznik graficzny.pdf -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Wita Stwosza Nr 4
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2017-10-03
Projekt doręczony - 2017-10-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 2290
2290 -   PDF  
2290 -   DOC  

Ustalenie strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Andrzej Mikołajewski/
Pozytywna opinia prawna - Marcin Hanczakowski
Data wpływu - 2017-10-10
Projekt doręczony - 2017-10-10
tryb dwóch czytań

Druk nr 2294
2294 -   DOC  
2294 -   PDF  
2294_zał.1_projekt_planu_rysunek -   PDF  
2294_zał.2_wył.jawność -   PDF  
2294_zał.3 -   DOC  
2294_zał.3 -   PDF  
2294_zał.II_do_zarz_2520_17 -   DOC  
2294_zał.II_do_zarz_2520_17 -   PDF  
2294_zał.III_do_zarz_2520_17 -   DOC  
2294_zał.III_do_zarz_2520_17 -   PDF  
2294_zał.III_do_zarz_2520_17_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierz"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-10-10
Projekt doręczony - 2017-10-11
tryb dwóch czytań

Druk nr 2295
2295 -   PDF  
2295_zał_wył.jawność -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierz"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-10-11
Projekt doręczony - 2017-10-11
tryb jednego czytania

Druk nr 2296
2296 -   PDF  
2296_Uzasadnienie -   PDF  
2296_Załącznik Nr 1 -   PDF  
2296_Załącznik Nr 2 -   PDF  
2296_Załącznik Nr 3 -   PDF  
2296_Załącznik Nr 4 -   PDF  
2296_Załącznik Nr 5 -   PDF  
2296_Załącznik Nr 6 -   PDF  

Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Mastalerz
Data wpływu - 2017-10-10
Projekt doręczony - 2017-10-11
tryb dwóch czytań

Druk nr 2297
2297 -   PDF  
2297_Uzasadnienie -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LII/698/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Wacław Skubida/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Mastalerz
Data wpływu - 2017-10-10
Projekt doręczony - 2017-10-11
tryb dwóch czytań

Druk nr 2298
2298 -   PDF  
2298 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 7, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-10
Projekt doręczony - 2017-10-11
tryb dwóch czytań

Druk nr 2299
2299 -   PDF  
2299 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 4, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-10
Projekt doręczony - 2017-10-11
tryb dwóch czytań

Druk nr 2300
2300 -   PDF  
2300 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 12, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-10
Projekt doręczony - 2017-10-11
tryb dwóch czytań

Druk nr 2301
2301 -   PDF  
2301 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-10
Projekt doręczony - 2017-10-11
tryb dwóch czytań

Druk nr 2302
2302 -   PDF  
2302 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-10
Projekt doręczony - 2017-10-11
tryb dwóch czytań

Druk nr 2303
2303 -   PDF  
2303 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-10
Projekt doręczony - 2017-10-11
tryb dwóch czytań

Druk nr 2304
2304 -   PDF  
2304 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-10
Projekt doręczony - 2017-10-11
tryb dwóch czytań

Druk nr 2305
2305 -   PDF  
2305 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-10
Projekt doręczony - 2017-10-11
tryb dwóch czytań

Druk nr 2306-R
2306-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie poddania szczególnemu nadzorowi postępowania sądowego prowadzonego w sprawie Domu Legionisty w Krakowie
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Data wpływu - 2017-10-11
Projekt doręczony - 2017-10-11
tryb jednego czytania

Druk nr 2307
2307 -   PDF  
2307 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-13
Projekt doręczony - 2017-10-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2308
2308 -   DOC  
2308 -   PDF  

Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 52 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-11
Projekt doręczony - 2017-10-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2309
2309 -   PDF  
2309 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-11
Projekt doręczony - 2017-10-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2310
2310 -   PDF  
2310 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-11
Projekt doręczony - 2017-10-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2311
2311 -   PDF  
2311 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-11
Projekt doręczony - 2017-10-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2312
2312 -   PDF  
2312 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-11
Projekt doręczony - 2017-10-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2313
2313 -   PDF  
2313 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-11
Projekt doręczony - 2017-10-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2314
2314 -   PDF  
2314 -   DOC  

Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-10-16
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb jednego czytania

Druk nr 2315
2315 -   PDF  
2315 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr XVI/163/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb jednego czytania

Druk nr 2316
2316 -   DOC  
2316 -   PDF  
2316_zał.1 -   PDF  
2316_zał.2 -   PDF  
2316_zał.3 -   PDF  
2316_zał.4 -   PDF  
2316_zał.5 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801 i 854 oraz wydatków w działach: 600, 700, 801 i 854)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb jednego czytania

Druk nr 2317
2317 -   DOC  
2317 -   PDF  
2317_zał.1 -   PDF  
2317_zał.2 -   PDF  
2317_zał.3 -   PDF  
2317_zał.4 -   PDF  
2317_zał.5 -   PDF  
2317_zał.5.1.3 -   PDF  
2317_zał.5.2 -   PDF  
2317_zał.6 -   PDF  
2317_zarz_PMK -   DOC  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 852, 853, 855, 900 i 921)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2318
2318 -   DOC  
2318 -   PDF  
2318_zał.1 -   PDF  
2318_zał.2 -   PDF  
2318_zał.3 -   PDF  
2318_zał.4 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2319
2319 -   DOC  
2319 -   PDF  
2319_zał.1 -   PDF  
2319_zał.10 -   PDF  
2319_zał.11 -   PDF  
2319_zał.12 -   PDF  
2319_zał.13 -   PDF  
2319_zał.2 -   PDF  
2319_zał.3 -   PDF  
2319_zał.4 -   PDF  
2319_zał.5 -   PDF  
2319_zał.6 -   PDF  
2319_zał.7 -   PDF  
2319_zał.8 -   PDF  
2319_zał.9 -   PDF  

Określenie wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Adam Pietruszka/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2320
2320 -   PDF  
2320 -   DOC  

Uchylenie uchwały Nr XI/154/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Adam Pietruszka/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2321-R
2321-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie koordynacji prac kolejowych
/projektodawca Klub Radnych PO i PK - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Hawranek/
Data wpływu - 2017-10-18
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb jednego czytania

Druk nr 2322-R
2322-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie dookreślenia zasad stosowalności wyjątków w zakresie szerokości chodników dla ruchu pieszych w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych PO i PK - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Hawranek/
Data wpływu - 2017-10-18
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb jednego czytania

Druk nr 2323
2323 -   PDF  
2323 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 14, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2324
2324 -   PDF  
2324 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2325
2325 -   PDF  
2325 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2326
2326 -   PDF  
2326 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 29, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2327
2327 -   PDF  
2327 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 30, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2328
2328 -   PDF  
2328 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 31, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2329
2329 -   PDF  
2329 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 33, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2330
2330 -   PDF  
2330 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2331
2331 -   PDF  
2331 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2332
2332 -   PDF  
2332 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 5, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2333
2333 -   PDF  
2333 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 3, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2334
2334 -   PDF  
2334 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 18, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2335
2335 -   PDF  
2335 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 150, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2336
2336 -   PDF  
2336 -   DOC  

Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2337
2337 -   PDF  
2337 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej nr 17, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2338
2338 -   PDF  
2338 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2339
2339 -   PDF  
2339 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 19, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2340
2340 -   PDF  
2340 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2341
2341 -   PDF  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 24, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2342
2342 -   PDF  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 22, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2343
2343 -   PDF  
2343 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2344
2344 -   PDF  
2344 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2345
2345 -   PDF  
2345 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2346
2346 -   PDF  
2346 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2347
2347 -   PDF  
2347 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 9, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2348
2348 -   PDF  
2348 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Łączności w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2349
2349 -   PDF  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2350
2350 -   PDF  
2350 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej nr 16, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2351
2351 -   PDF  
2351 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2352
2352 -   PDF  
2352 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2353
2353 -   PDF  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2354
2354 -   PDF  
2354 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 21, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2355
2355 -   PDF  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 27, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2356
2356 -   PDF  
2356 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 20, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2357
2357 -   PDF  
2357 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 71, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2358
2358 -   PDF  
2358 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 19, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2359
2359 -   PDF  
2359 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 131, wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2360
2360 -   PDF  
2360 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2361
2361 -   PDF  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2362
2362 -   PDF  
2362 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 42, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2363
2363 -   PDF  
2363 -   DOC  

Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 46, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2364
2364 -   PDF  
2364 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 wraz z Filią nr 1, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2365
2365 -   PDF  
2365 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 73, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2366
2366 -   PDF  
2366 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Krakowie wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2367
2367 -   PDF  
2367 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 44, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2368
2368 -   PDF  
2368 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 26, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2369
2369 -   PDF  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2370
2370 -   PDF  
2370 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2371
2371 -   PDF  
2371 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2372
2372 -   PDF  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2373
2373 -   PDF  
2373 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2374
2374 -   PDF  
2374 -   DOC  

Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2375
2375_wył.jawność -   PDF  
2375_wył.jawność -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 22 położonego przy ul. Teligi w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2017-10-18
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2376
2376_wył.jawność -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 4 przy ul. Smoluchowskiego w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2377
2377_wył.jawności -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 15 na os. Kazimierzowskim w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2378
2378 -   PDF  

Rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-98 dotyczącej przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego dla osób, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. lub które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych ? na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wydanej zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 887, ze zm.)
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2017-10-17
Projekt doręczony - 2017-10-19
tryb jednego czytania

Druk nr 2379
2379 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących zmian w komunikacji miejskiej na czas remontu linii kolejowej E30
/projektodawca Rada Dzielnic IV Prądnik Biały - w trybie jednego czytania - referuje Jakub Kosek/
Pozytywna z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-09-19
Projekt doręczony - 2017-10-19
tryb jednego czytania

Druk nr 2380-R
2380-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice
/projektodawca Rada Dzielnic IV Prądnik Biały - w trybie jednego czytania - referuje Jakub Kosek/
Data wpływu - 2017-09-19
Projekt doręczony - 2017-10-19
tryb jednego czytania