Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku

Druk nr 1
0001 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca KLUB RADNYCH - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2014-12-03
Projekt doręczony - 2014-12-03
tryb jednego czytania

Druk nr 156
0156 -   PDF  
0156 -   DOC  

Zasady usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na XXI sesji RMK /08.07.2015 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Klubu Radnych PO celem: 1/ wykonania analizy dotyczącej wpływu ww. druku na działalność gospodarczą punktów sprzedających alkohol /w latach 2016-2018/; 2/ przeprowadzenia dokładnych pomiarów odległości od punktów sprzedająch alkohol do miejsc podlegających ochronie.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2015-02-20
Projekt doręczony - 2015-02-24
I czytanie - 2015-04-15
II czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-07-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-07-02
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Praworządności Opinia: Pozytywna 2015-04-15  PDF  
Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2015-03-30  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: do poprawki Radnego W. Wojtowicza 2015-05-28  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. KRZYSZTONEK  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: T. KWIATKOWSKA  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. WOJTOWICZ  PDF  

Druk nr 323
0323_ z opinią prawną -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Piastowska-Armii Krajowej''
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2015-05-26
Projekt doręczony - 2015-05-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2015-06-10  PDF  

Druk nr 363-R
0363-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie procedowania prac nad ustawą o stałej cenie książki
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Tomasz Urynowicz/
Data wpływu - 2015-06-11
Projekt doręczony - 2015-06-15
I czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-09-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 444-R
0444-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie objęcia ochroną prawną pojęcia nazwy ''szkoła''
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Barbara Nowak/
Data wpływu - 2015-08-25
Projekt doręczony - 2015-08-26
tryb jednego czytania

Druk nr 466
0466 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/321/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
/projektodawca Rada Dzielnic III - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2015-07-30
Projekt doręczony - 2015-09-16
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2015-10-06  PDF  

Druk nr 549-R
0549-R -   PDF  

Rezolucja do Sejmiku Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie stanowiska Rady Miasta do wstępnego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2015-11-04
Projekt doręczony - 2015-11-04
I czytanie - 2015-11-04
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-11-13
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-11-17
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  

Druk nr 618
0618 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2015-12-01
Projekt doręczony - 2015-12-01
tryb dwóch czytań

Druk nr 857
0857 -   PDF  

Stosowanie się władz Miasta Krakowa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2016-04-27
Projekt doręczony - 2016-04-27
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych PK  PDF  

Druk nr 858
0858_Zal II_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_Zal-1_doUchwRMKplan_RysunekPlanu-CzyzAWF_doBIP -   PDF  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   DOC  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał III do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał nr 2 do 980 z 2016 wył jaw -   PDF  
0858_zarz 980 z 2016 -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny- AWF"

Na XLVII sesji RMK /08.06.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego G. Stawowego.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-04-26
Projekt doręczony - 2016-04-28
I czytanie - 2016-05-11
II czytanie - 2016-06-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-11-25
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-06-06  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF  

Druk nr 943-R
0943-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie powstrzymania podziałów w społeczeństwie
/projektodawca Klub Radnych PK - II czytanie - referuje Jerzy Friediger/
Data wpływu - 2016-05-25
Projekt doręczony - 2016-05-25
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Druk nr 977-R
0977-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie kontynuowania projektu KRK NH2
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Data wpływu - 2016-06-08
Projekt doręczony - 2016-06-08
tryb jednego czytania

Druk nr 1039
1039 -   PDF  
1039_zał.2_do_zarz_PMK -   PDF  
1039_zał_graf -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rajsko - rejon ulicy Szczawnickiej"

Na LII sesji RMK /14.09.2016 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-06-30
Projekt doręczony - 2016-07-04
I czytanie - 2016-08-31
II czytanie - 2016-09-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-09-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-09-13
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna z poprawkami 2016-09-12  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  PDF  

Druk nr 1048-R
1048-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie poszanowania prawa własności wspólnot religijnych oraz odrzucenia komunistycznej spuścizny w tej dziedzinie
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1049-R
1049-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1472
1472 -   PDF  

Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2016-12-14
Projekt doręczony - 2016-12-15
tryb jednego czytania

Druk nr 1524
1524 -   PDF  

Zmiana w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2017-01-11
Projekt doręczony - 2017-01-11
tryb jednego czytania

Druk nr 1528
1528 -   PDF  
1528_zał.1_rysunek_planu_BIP_2017_01_05_mapa -   PDF  
1528_zał.2_niejawne -   PDF  
1528_zał.3 -   DOC  
1528_zał.3 -   PDF  
1528_zał.II_do Zarz_65_17_Uzasadnienie -   PDF  
1528_zał.II_do Zarz_65_17_Uzasadnienie -   DOC  
1528_zał.III_do_Zarz_65_17287_Prognoza_Finasowa_rys_2017_01_05_mapa -   PDF  
1528_zał.III_do_Zarz_65_17_PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH -   PDF  
1528_zał.III_do_Zarz_65_17_PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH -   DOC  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Północ"

Na LXV sesji RMK /1.03.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego J. Jałochy Przewodniczący obrad odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-01-10
Projekt doręczony - 2017-01-12
I czytanie - 2017-02-15
II czytanie - 2017-03-01
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-02-21
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-02-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-03-01  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-02-27  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: J. JAŁOCHA  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     DOC     PDF  

Druk nr 1705
1705 -   PDF  
1705_zał_graf -   PDF  
1705_zał.II_do_Zarz_ANALIZA.docx -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rejon ulicy Wizjonerów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-02-03
Projekt doręczony - 2017-02-07
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Negatywna 2017-02-27  PDF  

Druk nr 1720
1720 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ujęcia w budżecie Krakowa na 2017 rok dodatkowych środków finansowych dla dawnych dzielnic Miasta Krakowa obejmujących swym obszarem Krowodrzę, Śródmieście i Podgórze
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-02-15
Projekt doręczony - 2017-02-15
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2017-04-26  PDF  

Druk nr 1773
1773 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia programu "Kraków Jutra"
/projektodawca Klub Radnych PK - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2017-02-15
Projekt doręczony - 2017-02-16
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2017-04-26  PDF  

Druk nr 1841
1841 -   PDF  
1841 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 32 usytuowanego w budynku na os. Hutniczym 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 61% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2017-03-29
Projekt doręczony - 2017-03-31
I czytanie - 2017-04-26
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-05-09
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-05-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-04-25  PDF  

Druk nr 1847
1847 -   PDF  

Wyłączenie z Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie, Al. Skrzyneckiego 12, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 15 i jej likwidacji
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2017-04-04
Projekt doręczony - 2017-04-05
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-04-11  PDF  

Druk nr 1848
1848 -   PDF  

Wyłączenie z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie, os. Tysiąclecia 38, Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 13 i jej likwidacji
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2017-04-04
Projekt doręczony - 2017-04-05
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-04-11  PDF  

Druk nr 1850
1850 -   PDF  
1850 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 35 usytuowanego w budynku przy ul. Siemaszki 37 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 86% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2017-04-06
Projekt doręczony - 2017-04-06
I czytanie - 2017-04-26
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-05-09
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-05-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-04-25  PDF  

Druk nr 1851
1851 -   PDF  
1851 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy ul. Stefanii Sempołowskiej Nr 6
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-04-05
Projekt doręczony - 2017-04-06
I czytanie - 2017-04-26
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-05-09
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-05-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-04-25  PDF  

Druk nr 1852
1852 -   PDF  
1852 -   DOC  

Przekształcenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie, z siedzibą przy ul. Górka Narodowa 116, poprzez likwidację Filii nr 1, ul. Parkowa 12 i Filii nr 2, os. Szkolne 27
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2017-04-05
Projekt doręczony - 2017-04-06
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-04-25  PDF  

Druk nr 1853
1853 -   PDF  
1853 -   DOC  

Przekształcenie Gimnazjum Specjalnego nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie, z siedzibą przy ul. Górka Narodowa 116, poprzez likwidację Filii nr 1, ul. Parkowa 12 i Filii nr 2, os. Szkolne 27
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-04-05
Projekt doręczony - 2017-04-06
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-04-25  PDF  

Druk nr 1854
1854 -   DOC  
1854 -   PDF  
1854_do_zał_plan 1 - mapa.pdf -   PDF  
1854_do_zał_plan 2 _mapa.pdf -   PDF  
1854_do_zał_plan 3 _mapa.pdf -   PDF  
1854_do_zał_plan 4 _mapa.pdf -   PDF  
1854_zał_.pdf -   PDF  

Przyjęcie aktualizacji dokumentu "Program tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Andrzej Łazęcki/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Mastalerz
Data wpływu - 2017-04-05
Projekt doręczony - 2017-04-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 1856
1856 -   PDF  
1856 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Brackiej Nr 1A wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Trembecka/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2017-04-10
Projekt doręczony - 2017-04-11
I czytanie - 2017-04-26
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-05-09
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-05-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-04-25  PDF  

Druk nr 1857
1857 -   PDF  
1857 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Gen. Romana Sołtyka Nr 13 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Trembecka/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2017-04-10
Projekt doręczony - 2017-04-11
I czytanie - 2017-04-26
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-05-09
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-05-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-04-25  PDF  

Druk nr 1867
1867 -   PDF  
1867 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej Nr 15 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Trembecka/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2017-04-11
Projekt doręczony - 2017-04-13
I czytanie - 2017-04-26
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-05-09
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-05-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-04-25  PDF  

Druk nr 1868
1868 -   PDF  
1868 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Westerplatte Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Trembecka/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2017-04-11
Projekt doręczony - 2017-04-13
I czytanie - 2017-04-26
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-05-09
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-05-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-04-25  PDF  

Druk nr 1869
1869 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania harmonogramu mycia ulic na obszarze strefy płatnego parkowania
/projektodawca Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza - w trybie jednego czytania - referuje Anna Prokop-Staszecka/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-04-12
Projekt doręczony - 2017-04-13
tryb jednego czytania

Druk nr 1870
1870 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania ścieżki prawnej oraz przeznaczenia środków na przyjęcie dzieci z Aleppo, poszkodowanych wskutek wojny, w celu leczenia
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Anna Szybist/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2017-04-12
Projekt doręczony - 2017-04-13
tryb jednego czytania

Druk nr 1878
1878 -   DOC  
1878 -   PDF  
1878_zał.1 -   PDF  
1878_zał.2 -   PDF  
1878_zał.3 -   PDF  
1878_zał.4 -   PDF  
1878_zał.5 -   PDF  
1878_zał.5.2 -   PDF  
1878_zarz_PNK -   DOC  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 754, 801, 851, 853, 855, 900 i 921)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Data wpływu - 2017-04-18
Projekt doręczony - 2017-04-20
I czytanie - 2017-04-26
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-05-09
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-05-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-04-25

Druk nr 1879
1879 -   PDF  
1879 -   DOC  
1879_zał.1 -   PDF  
1879_zał.2 -   PDF  
1879_zał.3 -   PDF  

Zmiana w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 852, 853 i 854 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Data wpływu - 2017-04-18
Projekt doręczony - 2017-04-20
I czytanie - 2017-04-26
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-05-09
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-05-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-04-25  PDF  

Druk nr 1881
1881 -   DOC  
1881 -   PDF  
1881_uzasadnienie -   DOC  
1881_uzasadnienie -   PDF  

Zmieniająca uchwałę nr XCV/1425/14 w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-04-21
Projekt doręczony - 2017-04-24
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2017-04-24  PDF  

Druk nr 1882
1882_niejawne -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 24 położonym na os. Willowym w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2017-04-21
Projekt doręczony - 2017-04-25
tryb dwóch czytań

Druk nr 1883
1883 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wydzielenia w budżecie środków na pozyskiwanie do zasobów gminnych terenów przeznaczonych wyłącznie na tworzenie miejskich parków i terenów zielonych
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
Data wpływu - 2017-04-25
Projekt doręczony - 2017-04-26
tryb jednego czytania

Druk nr 1884
1884 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie spójnej polityki promocyjno-informacyjnej dotyczącej ekologii i walki ze smogiem
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
Data wpływu - 2017-04-25
Projekt doręczony - 2017-04-26
tryb jednego czytania

Druk nr 1885
1885 -   PDF  

Nazwa ulicy
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Teresa Kwiatkowska/
Data wpływu - 2017-04-26
Projekt doręczony - 2017-04-26
tryb jednego czytania

Druk nr 1886
1886 -   PDF  
1886 -   DOC  

Udzielenie dotacji celowej Teatrowi Ludowemu i Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-04-26
Projekt doręczony - 2017-04-27
tryb jednego czytania

Druk nr 1887
1887 -   PDF  
1887 -   DOC  

Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-04-26
Projekt doręczony - 2017-04-27
tryb jednego czytania

Druk nr 1888
1888 -   PDF  
1888 -   DOC  

Udzielenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2017-04-26
Projekt doręczony - 2017-04-27
tryb jednego czytania

Druk nr 1889
1889 -   PDF  
1889 -   DOC  

Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2017-04-26
Projekt doręczony - 2017-04-27
tryb jednego czytania

Druk nr 1890
1890_niejawna -   PDF  
1890_niejawna -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 13a położonym przy al. Słowackiego w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2017-04-28
Projekt doręczony - 2017-04-28
tryb dwóch czytań