Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku

Druk nr 1
0001 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca KLUB RADNYCH - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2014-12-03
Projekt doręczony - 2014-12-03
tryb jednego czytania

Druk nr 156
0156 -   PDF  
0156 -   DOC  

Zasady usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na XXI sesji RMK /08.07.2015 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Klubu Radnych PO celem: 1/ wykonania analizy dotyczącej wpływu ww. druku na działalność gospodarczą punktów sprzedających alkohol /w latach 2016-2018/; 2/ przeprowadzenia dokładnych pomiarów odległości od punktów sprzedająch alkohol do miejsc podlegających ochronie.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2015-02-20
Projekt doręczony - 2015-02-24
I czytanie - 2015-04-15
II czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-07-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-07-02
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Praworządności Opinia: Pozytywna 2015-04-15  PDF  
Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2015-03-30  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: do poprawki Radnego W. Wojtowicza 2015-05-28  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. KRZYSZTONEK  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: T. KWIATKOWSKA  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. WOJTOWICZ  PDF  

Druk nr 323
0323_ z opinią prawną -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Piastowska-Armii Krajowej''
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2015-05-26
Projekt doręczony - 2015-05-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2015-06-10  PDF  

Druk nr 363-R
0363-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie procedowania prac nad ustawą o stałej cenie książki
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Tomasz Urynowicz/
Data wpływu - 2015-06-11
Projekt doręczony - 2015-06-15
I czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-09-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 444-R
0444-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie objęcia ochroną prawną pojęcia nazwy ''szkoła''
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Barbara Nowak/
Data wpływu - 2015-08-25
Projekt doręczony - 2015-08-26
tryb jednego czytania

Druk nr 466
0466 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/321/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
/projektodawca Rada Dzielnic III - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2015-07-30
Projekt doręczony - 2015-09-16
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2015-10-06  PDF  

Druk nr 549-R
0549-R -   PDF  

Rezolucja do Sejmiku Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie stanowiska Rady Miasta do wstępnego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2015-11-04
Projekt doręczony - 2015-11-04
I czytanie - 2015-11-04
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-11-13
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-11-17
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  

Druk nr 618
0618 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2015-12-01
Projekt doręczony - 2015-12-01
tryb dwóch czytań

Druk nr 857
0857 -   PDF  

Stosowanie się władz Miasta Krakowa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2016-04-27
Projekt doręczony - 2016-04-27
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych PK  PDF  

Druk nr 858
0858_Zal II_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_Zal-1_doUchwRMKplan_RysunekPlanu-CzyzAWF_doBIP -   PDF  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   DOC  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał III do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał nr 2 do 980 z 2016 wył jaw -   PDF  
0858_zarz 980 z 2016 -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny- AWF"

Na XLVII sesji RMK /08.06.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego G. Stawowego.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-04-26
Projekt doręczony - 2016-04-28
I czytanie - 2016-05-11
II czytanie - 2016-06-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-11-25
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-06-06  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF  

Druk nr 943-R
0943-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie powstrzymania podziałów w społeczeństwie
/projektodawca Klub Radnych PK - II czytanie - referuje Jerzy Friediger/
Data wpływu - 2016-05-25
Projekt doręczony - 2016-05-25
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Druk nr 977-R
0977-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie kontynuowania projektu KRK NH2
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Data wpływu - 2016-06-08
Projekt doręczony - 2016-06-08
tryb jednego czytania

Druk nr 1039
1039 -   PDF  
1039_zał.2_do_zarz_PMK -   PDF  
1039_zał_graf -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rajsko - rejon ulicy Szczawnickiej"

Na LII sesji RMK /14.09.2016 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-06-30
Projekt doręczony - 2016-07-04
I czytanie - 2016-08-31
II czytanie - 2016-09-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-09-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-09-13
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna z poprawkami 2016-09-12  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  PDF  

Druk nr 1048-R
1048-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie poszanowania prawa własności wspólnot religijnych oraz odrzucenia komunistycznej spuścizny w tej dziedzinie
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1049-R
1049-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1472
1472 -   PDF  

Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2016-12-14
Projekt doręczony - 2016-12-15
tryb jednego czytania

Druk nr 1514
1514 -   DOC  
1514 -   PDF  
1514_zał_graficzny.pdf -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Stanisława ze Skalbmierza Nr 5
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2016-12-30
Projekt doręczony - 2016-12-30
I czytanie - 2017-01-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-04-05
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-04-07
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Negatywna 2017-01-10  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-01-10  PDF  

Druk nr 1524
1524 -   PDF  

Zmiana w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2017-01-11
Projekt doręczony - 2017-01-11
tryb jednego czytania

Druk nr 1528
1528 -   PDF  
1528_zał.1_rysunek_planu_BIP_2017_01_05_mapa -   PDF  
1528_zał.2_niejawne -   PDF  
1528_zał.3 -   DOC  
1528_zał.3 -   PDF  
1528_zał.II_do Zarz_65_17_Uzasadnienie -   PDF  
1528_zał.II_do Zarz_65_17_Uzasadnienie -   DOC  
1528_zał.III_do_Zarz_65_17287_Prognoza_Finasowa_rys_2017_01_05_mapa -   PDF  
1528_zał.III_do_Zarz_65_17_PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH -   PDF  
1528_zał.III_do_Zarz_65_17_PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH -   DOC  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Północ"

Na LXV sesji RMK /1.03.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego J. Jałochy Przewodniczący obrad odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-01-10
Projekt doręczony - 2017-01-12
I czytanie - 2017-02-15
II czytanie - 2017-03-01
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-02-21
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-02-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-03-01  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-02-27  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: J. JAŁOCHA  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     DOC     PDF  

Druk nr 1553-R
1553-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie kontroli krakowskiej Straży Miejskiej w gminach ościennych
/projektodawca Klub Radnych PK - II czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
Data wpływu - 2017-01-11
Projekt doręczony - 2017-01-12
I czytanie - 2017-01-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-03-08
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-03-10
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2017-03-21  PDF  

Druk nr 1704
1704 -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Rejon ulicy Golikówka"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-02-03
Projekt doręczony - 2017-02-07
I czytanie - 2017-03-01
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-04-05
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-04-07
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Negatywna 2017-02-27  PDF  

Druk nr 1705
1705 -   PDF  
1705_zał_graf -   PDF  
1705_zał.II_do_Zarz_ANALIZA.docx -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rejon ulicy Wizjonerów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-02-03
Projekt doręczony - 2017-02-07
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Negatywna 2017-02-27  PDF  

Druk nr 1720
1720 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ujęcia w budżecie Krakowa na 2017 rok dodatkowych środków finansowych dla dawnych dzielnic Miasta Krakowa obejmujących swym obszarem Krowodrzę, Śródmieście i Podgórze
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-02-15
Projekt doręczony - 2017-02-15
tryb jednego czytania

Druk nr 1772
1772 -   PDF  

Zmiana uchwały XCV/1271/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzenia punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Edward Porębski/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2017-02-15
Projekt doręczony - 2017-02-16
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: 2017-02-28  PDF  

Druk nr 1773
1773 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia programu "Kraków Jutra"
/projektodawca Klub Radnych PK - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2017-02-15
Projekt doręczony - 2017-02-16
tryb jednego czytania

Druk nr 1774
1774 -   PDF  
1774 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 99 usytuowanego w budynku przy ul. Grota - Roweckiego 57 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2017-02-16
Projekt doręczony - 2017-02-20
I czytanie - 2017-03-15
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-03-21
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-03-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-03-14  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-03-14  PDF  

Druk nr 1781

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr usytuowanego w budynku na os. Na Skarpie 61 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 80 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2017-02-23
Projekt doręczony - 2017-02-24
I czytanie - 2017-03-15
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-03-21
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-03-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-03-14  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-03-14  PDF  

Druk nr 1792
1792 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Łukasz Franek/
Pozytywna opinia prawna - Karol Szylko
Data wpływu - 2017-02-28
Projekt doręczony - 2017-03-02
I czytanie - 2017-03-15
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-03-21
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-03-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2017-03-13  PDF  

Druk nr 1793
1793 -   DOC  
1793 -   PDF  
1793_zał_Statut -   DOC  
1793_zał_Statut -   PDF  

Utworzenie i zatwierdzenie statutu jednostki budżetowej Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tadeusz Trzmiel/
Pozytywna opinia prawna - Maciej Mach
Data wpływu - 2017-02-28
Projekt doręczony - 2017-03-02
I czytanie - 2017-03-15
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-03-21
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-03-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2017-03-13  PDF  

Druk nr 1798
1798 -   PDF  
1798 -   DOC  

Ustalenie opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Adam Chrapisiński/
Pozytywna opinia prawna - B. Kiczek-Grygiel
Data wpływu - 2017-03-02
Projekt doręczony - 2017-03-03
I czytanie - 2017-03-15
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-03-21
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-03-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2017-03-13  PDF  
Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa Opinia: Pozytywna 2017-03-15  PDF  

Druk nr 1799
1799 -   DOC  
1799 -   PDF  
1799_zał.1 -   PDF  
1799_zał.2 -   PDF  
1799_zał.3 -   PDF  
1799_zał.4 -   PDF  
1799_zał.5 -   PDF  
1799_zał._5.1.2 -   PDF  
1799_zał.6 -   PDF  
1799_zał.7 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 754, 801, 851 i 853, zmian planu dochodów w dziale 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 900, 921 i 926)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-03-07
Projekt doręczony - 2017-03-08
I czytanie - 2017-03-15
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-03-21
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-03-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-03-14  PDF  

Druk nr 1800
1800 -   DOC  
1800 -   PDF  
1800_zał.1 -   PDF  
1800_zał.2 -   PDF  
1800_zał.3 -   PDF  
1800_zał.4 -   PDF  
1800_zał.4.2 -   PDF  
1800_zał.5 -   PDF  
1800_zał.5.1.2 -   PDF  
1800_zał.5.2 -   PDF  
1800_zał.6 -   PDF  

1800_zał.7 -   PDF  

Zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 801, zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 853, 900, 921 i 926)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-03-07
Projekt doręczony - 2017-03-08
I czytanie - 2017-03-15
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-03-21
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-03-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-03-14  PDF  

Druk nr 1801
1801 -   PDF  
1801 -   DOC  
1801_zał.1 -   PDF  
1801_zał.2 -   PDF  
1801_zał.3 -   PDF  
1801_zał.4 -   PDF  
1801_zarz_PMK -   DOC  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 853, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-03-07
Projekt doręczony - 2017-03-08
I czytanie - 2017-03-15
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-03-21
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-03-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-03-14  PDF  

Druk nr 1802
1802 -   PDF  
1802_Zał. nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf -   PDF  
1802_Zał. nr 2 WPW 2017-2052.pdf -   PDF  
1802_Zał. nr 3 - Objasnienia cz. B-1 zadania strategiczne.pdf -   PDF  
1802_Zał. nr 3 - Objasnienia cz. B-2 zadania programowe.pdf -   PDF  
1802_Zał. nr 3 - Objasnienia cz. B-3 zadania dzielnic.pdf -   PDF  
1802_Zał. nr 3 - Objasnienia cz. C Zakresy całkowite.pdf -   PDF  
1802_Zał. nr 3 - Objaśnienia cz. A WPF 2017-2052.pdf -   PDF  

Zmiana uchwały nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-03-07
Projekt doręczony - 2017-03-08
I czytanie - 2017-03-15
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-03-21
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-03-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-03-14  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF  

Druk nr 1803
1803_skan -   PDF  

Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2017
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-03-07
Projekt doręczony - 2017-03-08
tryb jednego czytania

Druk nr 1804

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7254/357657 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Żaneta Stanek - inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] w budynku przy ul. J. Łepkowskiego 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawców na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2017-03-07
Projekt doręczony - 2017-03-08
tryb dwóch czytań

Druk nr 1807
1807 -   PDF  
1807 -   DOC  

Przyjęcie i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Marcin Korusiewicz/
Pozytywna opinia prawna - Ewa Nowacka
Data wpływu - 2017-03-14
Projekt doręczony - 2017-03-16
tryb jednego czytania

Druk nr 1808
1808_niejawne -   PDF  

Skarga na Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-03-14
Projekt doręczony - 2017-03-16
tryb jednego czytania

Druk nr 1809
1809 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przeznaczenia budynku szkolnego położonego przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
Data wpływu - 2017-03-14
Projekt doręczony - 2017-03-16
tryb jednego czytania

Druk nr 1810-R
1810-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie naprawienia zaniedbań związanych z Parkami Krajobrazowymi na terenie Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Michał Drewnicki/
Data wpływu - 2017-03-15
Projekt doręczony - 2017-03-17
tryb jednego czytania

Druk nr 1811
1811 -   PDF  
1811 -   DOC  

Określenie rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-03-15
Projekt doręczony - 2017-03-17
tryb jednego czytania

Druk nr 1812
1812 -   PDF  
1812 -   DOC  

Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-03-15
Projekt doręczony - 2017-03-17
tryb jednego czytania

Druk nr 1813
1813 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta Krakowa projektu uchwały powołującej Krakowską Radę Programową ds. przygotowania obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-03-15
Projekt doręczony - 2017-03-17
tryb jednego czytania

Druk nr 1814
1814 -   PDF  
1814 -   DOC  

Przyjęcie regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków: niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-03-16
Projekt doręczony - 2017-03-17
tryb jednego czytania

Druk nr 1815
1815 -   DOC  
1815 -   PDF  
1815_formularz nr 1.pdf -   PDF  
1815_formularz nr 2a.pdf -   PDF  
1815_formularz nr 2.pdf -   PDF  
1815_formularz nr 3.pdf -   PDF  
1815_formularz nr 4_v2.pdf -   PDF  
1815_formularz nr 5.pdf -   PDF  

Przyjęcie oraz ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-03-16
Projekt doręczony - 2017-03-17
tryb jednego czytania

Druk nr 1816
1816 -   PDF  
1816 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 18 usytuowanego w budynku na os. Na Skarpie 61 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2017-03-16
Projekt doręczony - 2017-03-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 1817
1817_niejawna -   PDF  

Rozpatrzenie petycji wniesionej przez [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa], dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Krakowa uchwały o uwzględnieniu uwag Spółki do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Północ", dotyczących brzmienia § 16 ust. 2 pkt 2 projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia ww. planu miejscowego, w którym ustala się maksymalną długość elewacji budynków m.in. na terenie oznaczonym symbolem U.3 na 200 m, przy dopuszczeniu zwiększenia długości elewacji budynków do 400 m pod warunkiem podziału na segmenty o maksymalnej długości 150 m i zachowania minimalnej odległości pomiędzy przewiązkami wynoszącej 10 m, poprzez niezamieszczenie w planie ww. zapisu w ogóle, ewentualnie poprzez określenie maksymalnej długości elewacji na terenach oznaczonych symbolem U.3 na 400 m oraz o wynikającej z powyższego konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie ww. planu miejscowego
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2017-03-20
Projekt doręczony - 2017-03-21
tryb jednego czytania

Druk nr 1818
1818 -   PDF  

Objęcie przez Radę Miasta Krakowa honorowego patronatu nad Rokiem Jubileuszowym 100-lecia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2017-03-20
Projekt doręczony - 2017-03-21
tryb jednego czytania

Druk nr 1819
1819 -   PDF  

Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-03-21
Projekt doręczony - 2017-03-21
tryb dwóch czytań

Druk nr 1820
1820 -   PDF  

Dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2017-03-21
Projekt doręczony - 2017-03-21
tryb dwóch czytań

Druk nr 1821
1821 -   PDF  
1821 -   DOC  
1821_zał.1 -   PDF  
1821_zał.2 -   PDF  
1821_zał.3 -   PDF  
1821_zał.3.2 -   PDF  
1821_zał.4 -   PDF  
1821_zał.5 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 851, 854 i 921)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-03-21
Projekt doręczony - 2017-03-22
tryb jednego czytania

Druk nr 1822
1822 -   DOC  
1822 -   PDF  
1822_zał.1 -   PDF  
1822_zał.2 -   PDF  
1822_zał.3 -   PDF  
1822_zarz_PMK -   DOC  
1822_zarz_PMK -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian planu dochodów w działach: 801, 852 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 900 i 921)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-03-21
Projekt doręczony - 2017-03-22
tryb dwóch czytań

Druk nr 1823
1823 -   DOC  
1823 -   PDF  
1823_zał.1 -   PDF  
1823_zał.2 -   PDF  
1823_zał.3 -   PDF  
1823_zał.4 -   PDF  
1823_zarz_PMK -   DOC  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 600 oraz planu wydatków w działach: 600, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-03-21
Projekt doręczony - 2017-03-22
tryb dwóch czytań

Druk nr 1824
1824 -   DOC  
1824 -   PDF  
1824_zał.1 -   PDF  
1824_zał.2 -   PDF  
1824_zał.3 -   PDF  
1824_zał.4 -   PDF  
1824_zał.4.1.3 -   PDF  
1824_zał.4.2 -   PDF  
1824_zał.5 -   PDF  

Zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-03-21
Projekt doręczony - 2017-03-22
tryb dwóch czytań

Druk nr 1825
1825 -   PDF  
1825_zał. 1 WPF 2017-2052_zmiana nr 5 -   PDF  
1825_zał. 2 WPW 2017-2052_zmiana nr 5 -   PDF  
1825_zał. 3 Objasnienia cz. A_zmiana nr 5 -   PDF  
1825_zał. 3 Objasnienia cz. B-1 zadania strategiczne -   PDF  
1825_zał. 3 Objasnienia cz. B-2 zadania programowe -   PDF  
1825_zał. 3 Objasnienia cz. B-3 zadania dzielnic -   PDF  
1825_zał. 3 Objasnienia cz. C zakresy całkowite -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn.zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-03-21
Projekt doręczony - 2017-03-22
tryb dwóch czytań

Druk nr 1826
1826 -   PDF  
1826 -   DOC  

Zawarcie Umowy o współpracy pomiędzy Wiedniem (stolicą Republiki Austrii) i Stołecznym Królewskim Miastem Kraków (Rzeczpospolita Polska) na lata 2017-2021
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Frankiewicz/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Starowicz
Data wpływu - 2017-03-21
Projekt doręczony - 2017-03-22
tryb jednego czytania

Druk nr 1827
1827 -   PDF  
1827 -   DOC  

Zmieniająca uchwałę Nr LXXIV/941/09 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania, a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-03-21
Projekt doręczony - 2017-03-22
tryb jednego czytania

Druk nr 1828
1828_niejawne -   PDF  
1828_niejawne -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 25 położonym przy ul. Jaremy w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2017-03-21
Projekt doręczony - 2017-03-22
tryb dwóch czytań

Druk nr 1829
1829 -   PDF  
1829 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku na os. Górali 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 84 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2017-03-21
Projekt doręczony - 2017-03-22
tryb dwóch czytań

Druk nr 1830
1830 -   PDF  
1830 -   DOC  

Odwołanie Filipa Mocie z pełnienia funkcji ławnika
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Bukowski/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Starowicz
Data wpływu - 2017-03-23
Projekt doręczony - 2017-03-24
tryb jednego czytania