Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku

Druk nr 1
0001 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca KLUB RADNYCH - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2014-12-03
Projekt doręczony - 2014-12-03
tryb jednego czytania

Druk nr 156
0156 -   PDF  
0156 -   DOC  

Zasady usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na XXI sesji RMK /08.07.2015 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Klubu Radnych PO celem: 1/ wykonania analizy dotyczącej wpływu ww. druku na działalność gospodarczą punktów sprzedających alkohol /w latach 2016-2018/; 2/ przeprowadzenia dokładnych pomiarów odległości od punktów sprzedająch alkohol do miejsc podlegających ochronie.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2015-02-20
Projekt doręczony - 2015-02-24
I czytanie - 2015-04-15
II czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-07-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-07-02
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Praworządności Opinia: Pozytywna 2015-04-15  PDF  
Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2015-03-30  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: do poprawki Radnego W. Wojtowicza 2015-05-28  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. KRZYSZTONEK  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: T. KWIATKOWSKA  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. WOJTOWICZ  PDF  

Druk nr 323
0323_ z opinią prawną -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Piastowska-Armii Krajowej''
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2015-05-26
Projekt doręczony - 2015-05-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2015-06-10  PDF  

Druk nr 363-R
0363-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie procedowania prac nad ustawą o stałej cenie książki
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Tomasz Urynowicz/
Data wpływu - 2015-06-11
Projekt doręczony - 2015-06-15
I czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-09-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 444-R
0444-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie objęcia ochroną prawną pojęcia nazwy ''szkoła''
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Barbara Nowak/
Data wpływu - 2015-08-25
Projekt doręczony - 2015-08-26
tryb jednego czytania

Druk nr 466
0466 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/321/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
/projektodawca Rada Dzielnic III - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2015-07-30
Projekt doręczony - 2015-09-16
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2015-10-06  PDF  

Druk nr 549-R
0549-R -   PDF  

Rezolucja do Sejmiku Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie stanowiska Rady Miasta do wstępnego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2015-11-04
Projekt doręczony - 2015-11-04
I czytanie - 2015-11-04
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-11-13
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-11-17
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  

Druk nr 618
0618 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2015-12-01
Projekt doręczony - 2015-12-01
tryb dwóch czytań

Druk nr 857
0857 -   PDF  

Stosowanie się władz Miasta Krakowa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2016-04-27
Projekt doręczony - 2016-04-27
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych PK  PDF  

Druk nr 858
0858_Zal II_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_Zal-1_doUchwRMKplan_RysunekPlanu-CzyzAWF_doBIP -   PDF  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   DOC  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał III do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał nr 2 do 980 z 2016 wył jaw -   PDF  
0858_zarz 980 z 2016 -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny- AWF"

Na XLVII sesji RMK /08.06.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego G. Stawowego.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-04-26
Projekt doręczony - 2016-04-28
I czytanie - 2016-05-11
II czytanie - 2016-06-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-11-25
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-06-06  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF  

Druk nr 943-R
0943-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie powstrzymania podziałów w społeczeństwie
/projektodawca Klub Radnych PK - II czytanie - referuje Jerzy Friediger/
Data wpływu - 2016-05-25
Projekt doręczony - 2016-05-25
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Druk nr 977-R
0977-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie kontynuowania projektu KRK NH2
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Data wpływu - 2016-06-08
Projekt doręczony - 2016-06-08
tryb jednego czytania

Druk nr 1039
1039 -   PDF  
1039_zał.2_do_zarz_PMK -   PDF  
1039_zał_graf -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rajsko - rejon ulicy Szczawnickiej"

Na LII sesji RMK /14.09.2016 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-06-30
Projekt doręczony - 2016-07-04
I czytanie - 2016-08-31
II czytanie - 2016-09-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-09-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-09-13
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna z poprawkami 2016-09-12  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  PDF  

Druk nr 1048-R
1048-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie poszanowania prawa własności wspólnot religijnych oraz odrzucenia komunistycznej spuścizny w tej dziedzinie
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1049-R
1049-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1472
1472 -   PDF  

Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2016-12-14
Projekt doręczony - 2016-12-15
tryb jednego czytania

Druk nr 1524
1524 -   PDF  

Zmiana w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2017-01-11
Projekt doręczony - 2017-01-11
tryb jednego czytania

Druk nr 1705
1705 -   PDF  
1705_zał_graf -   PDF  
1705_zał.II_do_Zarz_ANALIZA.docx -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rejon ulicy Wizjonerów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-02-03
Projekt doręczony - 2017-02-07
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Negatywna 2017-02-27  PDF  

Druk nr 1720
1720 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ujęcia w budżecie Krakowa na 2017 rok dodatkowych środków finansowych dla dawnych dzielnic Miasta Krakowa obejmujących swym obszarem Krowodrzę, Śródmieście i Podgórze
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-02-15
Projekt doręczony - 2017-02-15
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2017-04-26  PDF  

Druk nr 1914
1914_Zał II_zarz_PMK_1173_17_ŁOBZÓW_UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ ponowienie 2C maj 2017 -   DOC  
1914_Zał II_zarz_PMK_1173_17_ŁOBZÓW_UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ ponowienie 2C maj 2017 -   PDF  
1914_zał.1_LBZ_projekt_planu_raster_2017_05_05_mapa -   PDF  
1914_zał.2_doUchwały - _wył jawnosc -   PDF  
1914_zał.3_ŁOBZÓW - Zal-3_doUchwRMK -   PDF  
1914_Zał.III do zarz ŁOBZÓW_PROGNOZA FINANSOWA_ ponowienie 2C maj 2017 -   PDF  
1914_zał.III_LBZ_prognoza_finansowa_raster_2017_05_07_mapa.pdf -   PDF  
1914_zarządzenie PMK 1173-2017 + uchwała i uzasadnienie -   DOC  
1914_zarządzenie PMK 1173-2017 + uchwała i uzasadnienie -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łobzów - Rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej"

Na LXXV sesji RMK /14.06.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawek Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-05-15
Projekt doręczony - 2017-05-18
I czytanie - 2017-05-31
II czytanie - 2017-06-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-08
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF     DOC  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: G. STAWOWY  PDF  

Druk nr 2082
2082 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących funkcjonowania miejskiego kompleksu boisk przy ul. Korzeniaka
/projektodawca Rada Dzielnicy VII - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Kwarciak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-05-18
Projekt doręczony - 2017-06-19
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-07-04  PDF  

Druk nr 2141
2141 -   DOC  
2141 -   PDF  
2141_zał_1_rysunek projektu planu -   PDF  
2141_zał_2_doUchwały_wyłączona jawność -   PDF  
2141_zał_3_doUchwaly -   DOC  
2141_zał_3_doUchwaly -   PDF  
2141_Zał_II_doZarządzenia_Uzasadnienie do projektu planu -   PDF  
2141_Zał_III_doZarządzenia_Prognoza finansowa -   DOC  
2141_Zał_III_doZarządzenia_Prognoza finansowa -   PDF  
2141_zał_III_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej"

Na LXXXII sesji RMK /13.09.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego W. Pietrusa Przewodniczący obrad ogłosił odroczenie głosowania nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa oraz art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-08-14
Projekt doręczony - 2017-08-16
I czytanie - 2017-08-30
II czytanie - 2017-09-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-08
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-09-13  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-09-11  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     DOC     PDF  

Druk nr 2158
2158 -   DOC  
2158 -   PDF  
2158_zał_1 -   PDF  
2158_zał_2_wył_jawn -   PDF  
2158_zał_3 -   DOC  
2158_zał_3 -   PDF  
2158_zał_III_do_zarz_2007_17 -   PDF  
2158_zał_III_do_zarz_2007_17_zał_graf -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy"

Na LXXXII sesji RMK /13.09.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnej G. Fijałkowskiej Przewodniczący obrad ogłosił odroczenie głosowania nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa oraz art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Data wpływu - 2017-08-14
Projekt doręczony - 2017-08-16
I czytanie - 2017-08-30
II czytanie - 2017-09-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-08
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-09-13  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-09-13  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-09-13  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-09-11  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     DOC     PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: G. FIJAŁKOWSKA  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: G. FIJAŁKOWSKA  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: G. FIJAŁKOWSKA  PDF  

Druk nr 2256
2256 -   PDF  

Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. wykupu lub zamiany terenu na Wzgórzu Kaim, na którym zlokalizowany jest pomnik ,,Odparcia Rosjan"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grażyna Fijałkowska/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-09-27
Projekt doręczony - 2017-09-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-10-11  PDF     DOC  

Druk nr 2511
2511_zał -   PDF  
2511_zarz_2950 -   PDF  
2511_zarz_2950 -   DOC  

Przyjęcie "Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030."
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Maciej Mach
Data wpływu - 2017-11-09
Projekt doręczony - 2017-11-09
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2017-12-04  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  

Druk nr 2522
2522_I -   PDF  
2522_II -   PDF  
2522_III -   PDF  
2522_Projekt Budżetu 2018-wersja do wyszukiwania -   PDF  

Budżet Miasta Krakowa na rok 2018
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-11-15
Projekt doręczony - 2017-11-15
I czytanie - 2017-11-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-28
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa Opinia: Pozytywna 2017-12-06  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-13  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-12-04  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  
Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2017-12-04  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  
Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2017-12-04  PDF  
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: A. MIGDAŁ  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: J. JAŁOCHA  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: M. GILARSKI  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: A. PROKOP-STASZECKA  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: T. MALISZEWSKA  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: Klub Radnych PO  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: S. PIETRZYK  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: Ł. SŁONIOWSKI  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: A. MIGDAŁ  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: K. CHRZANOWSKI  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: S. PIETRZYK  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: J. JAŁOCHA  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: M. DREWNICKI  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: M. JANTOS  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: K. CHRZANOWSKI  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: M. PATENA  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: A. DZIEDZIC  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: S. RACHWAŁ  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: A. MAZUR  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: S. PIETRZYK  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: A. MIGDAŁ  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: Klub Radnych PO  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: M. KĘKUŚ  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: Klub Radnych PK  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: R. KOMAREWICZ  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: M. DREWNICKI  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: E. PORĘBSKI  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: A. KALITA  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: Klub Radnych PiS  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 2523
2523_WPF -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Lesław Fijał/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-11-15
Projekt doręczony - 2017-11-15
I czytanie - 2017-11-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-28
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa Opinia: Pozytywna 2017-12-06  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-13  PDF  
Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2017-12-04  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-12-04  PDF  
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: A. MIGDAŁ  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: J. JAŁOCHA  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: Klub Radnych PO  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: K. CHRZANOWSKI  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: A. MIGDAŁ  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: Klub Radnych PO  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: M. KĘKUŚ  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: R. KOMAREWICZ  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: Klub Radnych PK  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: Klub Radnych PiS  PDF  

Druk nr 2524
2524 -   PDF  
2524 -   DOC  
2524_zał.1_rozmiar_mały_mapa -   PDF  
2524_zał.2_niejawny -   PDF  
2524_zał.2_niejawny -   DOC  
2524_zał.3 -   PDF  
2524_zał.II_do_zarz_3121_17 -   DOC  
2524_zał.II_do_zarz_3121_17 -   PDF  
2524_zał.III_do_zarz_3121_17 -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-11-14
Projekt doręczony - 2017-11-17
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2527
2527 -   PDF  

Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-11-16
Projekt doręczony - 2017-11-20
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 2528
2528 -   PDF  
2528 -   DOC  

Wyrażenie zgody na udzielenie od 2018 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 28 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na udziale 143/1000 części zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy os. Sportowym 25a, oznaczonej jako działka nr 21 położonej w obrębie 45 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Gminy Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2017-11-16
Projekt doręczony - 2017-11-20
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  

Druk nr 2529
2529_wyłączenie jawności -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 25 przy ul. Jaremy w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2017-11-20
Projekt doręczony - 2017-11-21
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  

Druk nr 2532
2532_zarz_3204 -   DOC  
2532_zarz_3204 -   PDF  

Wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2018
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Michał Marszałek/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2017-11-21
Projekt doręczony - 2017-11-22
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  
Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa Opinia: Pozytywna 2017-12-06  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: A. MISZALSKI  PDF  

Druk nr 2534
2534_wylaczenie jawnosci -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3773/150097 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 922) jawność wyłączyła: Agnieszka Kucała ? inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Jagiellońskim 12 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2017-11-21
Projekt doręczony - 2017-11-22
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  

Druk nr 2536
2536_zarz_3205 -   PDF  
2536_zarz_3205 -   DOC  

Wyrażenie zgody na udzielenie od 2018 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Łanowej 41 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 142, oznaczonej jako działka nr 99/9 o pow. 0,0291 ha obręb 62 jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej własność Gminy Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2017-11-21
Projekt doręczony - 2017-11-22
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  

Druk nr 2538
2538_niejawne -   PDF  

Skarga na działania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-11-21
Projekt doręczony - 2017-11-22
tryb jednego czytania

Druk nr 2539
2539 -   PDF  
2539 -   DOC  
2539_zał.1_mały_rozmiar_mapa -   PDF  
2539_zał.2_-wył. jawności -   PDF  
2539_zał.3 -   DOC  
2539_zał.3 -   PDF  
2539_zał.II_do_zarz -   DOC  
2539_zał.II_do_zarz -   PDF  
2539_zał.III_do_zarz -   PDF  
2539_zał.III_do_zarz_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie -Wschód"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-11-21
Projekt doręczony - 2017-11-22
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2541
2541 -   DOC  
2541 -   PDF  
2541_zał.1_rozmiar_pomniejszony_mapa -   PDF  
2541_zał.2_niejawny -   PDF  
2541_zał.3 -   PDF  
2541_zał.II_do_zarz -   PDF  
2541_zał.II_do_zarz -   DOC  
2541_zał.III_do_zarz -   DOC  
2541_zał.III_do_zarz -   PDF  
2541_zał.III_do_zarz_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - rejon ulic: Stachiewicza i Czerwieńskiego"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-11-21
Projekt doręczony - 2017-11-22
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14
tryb dwóch czytań

Druk nr 2548
2548_3237 -   PDF  
2548_3237 -   DOC  

Zmiany uchwały Nr XXXIV/578/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Andrzej Mikołajewski/
Pozytywna opinia prawna - Marcin Hanczakowski
Data wpływu - 2017-11-23
Projekt doręczony - 2017-11-24
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2017-12-04  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF  

Druk nr 2549
2549_zarz_3239 -   PDF  
2549_zarz_3239 -   DOC  

Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-11-23
Projekt doręczony - 2017-11-27
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2017-12-04  PDF  

Druk nr 2550
2550_zarz_3224 -   PDF  

Wysokości odpłatności za korzystanie z nauki oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, ponoszonej przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-11-24
Projekt doręczony - 2017-11-27
tryb dwóch czytań

Druk nr 2551
2551_zarz_3244 wyłączenie jawności -   PDF  
2551_zarz_3244 wyłączenie jawności -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 77 przy ul. Juliusza Lea w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2017-11-24
Projekt doręczony - 2017-11-27
tryb dwóch czytań

Druk nr 2555
2555 -   DOC  
2555 -   PDF  
2555_zał.1 -   PDF  
2555_zał.2 -   PDF  
2555_zał.3 -   PDF  
2555_zał.3.2 -   PDF  
2555_zał.4 -   PDF  
2555_zał.4.2 -   PDF  
2555_zał.5 -   PDF  
2555_zarz_PMK -   DOC  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-11-28
Projekt doręczony - 2017-11-29
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  

Druk nr 2556
2556 -   PDF  
2556 -   DOC  
2556_zał.1 -   PDF  
2556_zał.2 -   PDF  
2556_zał.3 -   PDF  
2556_zał.4 -   PDF  
2556_zał.5 -   PDF  
2556_zał.5.1.3 -   PDF  
2556_zał.5.2 -   PDF  
2556_zał.6 -   PDF  
2556_zarz_PMK -   DOC  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 758, 801, 852, 853, 854, 921 i 926)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-11-28
Projekt doręczony - 2017-11-29
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF  

Druk nr 2557
2557 -   DOC  
2557 -   PDF  
2557_zał.1 -   PDF  
2557_zał.2 -   PDF  
2557_zał.3 -   PDF  
2557_zał.4 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-11-28
Projekt doręczony - 2017-11-29
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  

Druk nr 2558
2558_zarz_3317 -   PDF  
2558_zarz_3317 -   DOC  

Utworzenie Filii Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie z siedzibą przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-11-28
Projekt doręczony - 2017-11-29
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 2559
2559_zarz_3323 -   PDF  

Projekt zmiany Uchwały nr LXVIII/1677/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-11-28
Projekt doręczony - 2017-11-29
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14
tryb dwóch czytań

Druk nr 2560
2560_załącznik do Zarządzenia PMK w sprawie przyjęcia GPPiRPA na 2018.docx -   PDF  
2560_zarz_3303 -   DOC  
2560_zarz_3303 -   PDF  

Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Adam Chrapisiński/
Pozytywna opinia prawna - B. Kiczek-Grygiel
Data wpływu - 2017-11-28
Projekt doręczony - 2017-11-29
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF  

Druk nr 2561
2561 -   PDF  
2561 -   DOC  
2561_zał -   PDF  
2561_zał -   DOC  

Zmieniająca Uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jacek WoŹniak/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Mastalerz
Data wpływu - 2017-11-28
Projekt doręczony - 2017-11-29
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF  

Druk nr 2562
2562 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Wacław Skubida/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Mastalerz
Data wpływu - 2017-11-28
Projekt doręczony - 2017-11-30
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-12-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-12-14
tryb dwóch czytań

Druk nr 2563
2563_wył_jawn -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 11 przy ul. Rydla w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2017-11-28
Projekt doręczony - 2017-12-01
tryb dwóch czytań

Druk nr 2564
2264_zał.1_mapa -   PDF  
2564_zał_II_do_zarz_3386_17 -   PDF  
2564_zarz_3386 -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wesoła - rejon ulicy Kopernika"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-12-05
Projekt doręczony - 2017-12-06
tryb jednego czytania

Druk nr 2565
2565 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wspierania mobilności aktywnej realizowanej za pomocą Urządzeń Transportu Osobistego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
Data wpływu - 2017-12-05
Projekt doręczony - 2017-12-06
tryb jednego czytania

Druk nr 2566
2566_skan -   PDF  

Ustalenie zasad udzielania bonifikaty w związku z przenoszeniem własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Edward Porębski/
Data wpływu - 2017-12-06
Projekt doręczony - 2017-12-08
tryb dwóch czytań

Druk nr 2567
2567_zarz_3405_wyłączenie jawności -   PDF  
2567_zarz_3405_wyłączenie jawności -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 32 położonym na os. Piastów w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-12-07
Projekt doręczony - 2017-12-08
tryb dwóch czytań

Druk nr 2568
2568_zarz_3407_wyłączenie jawności -   PDF  
2568_zarz_3407_wyłączenie jawności -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 48 położonym przy ulicy Łobzowskiej w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-12-07
Projekt doręczony - 2017-12-08
tryb dwóch czytań

Druk nr 2569
2569_zarz_3408_wyłączenie jawności -   PDF  
2569_zarz_3408_wyłączenie jawności -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 7 położonym na os. Na Lotnisku w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-12-07
Projekt doręczony - 2017-12-08
tryb dwóch czytań

Druk nr 2570
2570_zarz_3406 -   PDF  
2570_zarz_3406 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Wandy 24 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 83% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-12-08
Projekt doręczony - 2017-12-12
tryb dwóch czytań

Druk nr 2571
2571_zarz_3465 -   PDF  

Zwiększenie dotacji celowej miejskiej instytucji kultury - Teatrowi Ludowemu - na realizację zakupów inwestycyjnych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-12-12
Projekt doręczony - 2017-12-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2572
2572_zarz_3464 -   PDF  
2572_zarz_3464 -   DOC  

Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskiej instytucji artystycznej - Krakowskiemu Teatrowi Variete
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-12-12
Projekt doręczony - 2017-12-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2573
2573 -   PDF  
2573 -   DOC  

Zwiększenie dotacji celowej miejskiej instytucji kultury - Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie - na realizację zakupów inwestycyjnych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-12-14
Projekt doręczony - 2017-12-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2574
2574 -   PDF  
2574 -   DOC  

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków za lata 2017 i 2018
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-12-12
Projekt doręczony - 2017-12-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2575
2575 -   DOC  
2575 -   PDF  
2575_zał 1 niewygasające 2017 terminy -   PDF  
2575_zał 2 niewygasające z upływem 2017 r. -   PDF  

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-12-12
Projekt doręczony - 2017-12-14
tryb dwóch czytań

Druk nr 2576
2576 -   PDF  

Ustalenie sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2017-12-12
Projekt doręczony - 2017-12-14
tryb dwóch czytań

Druk nr 2577
2577_zarz_3468 -   PDF  
2577_zarz_3468 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu Nr U3 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Prądnickiej Nr 77 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-12-15
Projekt doręczony - 2017-12-15
tryb dwóch czytań

Druk nr 2578

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Kraków od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (?) usytuowanego w budynku nr 24 położonym przy ul. Okólnej w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-12-12
Projekt doręczony - 2017-12-15
tryb dwóch czytań

Druk nr 2579
2579_niejawne -   PDF  

Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (...) w Krakowie dotyczącej budowy drogi szybkiego ruchu S7 na terenie Krakowa
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2017-12-13
Projekt doręczony - 2017-12-15
tryb jednego czytania

Druk nr 2580
2580_niejawne -   PDF  

Rozpatrzenie petycji zgłoszonych przez (...), dotyczącej statusu i przebudowy wyżej wymienionej ulicy
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2017-12-13
Projekt doręczony - 2017-12-15
tryb jednego czytania