Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku

Druk nr 1
0001 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca KLUB RADNYCH - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2014-12-03
Projekt doręczony - 2014-12-03
tryb jednego czytania

Druk nr 323
0323_ z opinią prawną -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Piastowska-Armii Krajowej''
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2015-05-26
Projekt doręczony - 2015-05-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2015-06-10  PDF  

Druk nr 363-R
0363-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie procedowania prac nad ustawą o stałej cenie książki
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Tomasz Urynowicz/
Data wpływu - 2015-06-11
Projekt doręczony - 2015-06-15
I czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-09-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 444-R
0444-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie objęcia ochroną prawną pojęcia nazwy ''szkoła''
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Barbara Nowak/
Data wpływu - 2015-08-25
Projekt doręczony - 2015-08-26
tryb jednego czytania

Druk nr 466
0466 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/321/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
/projektodawca Rada Dzielnic III - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2015-07-30
Projekt doręczony - 2015-09-16
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2015-10-06  PDF  

Druk nr 549-R
0549-R -   PDF  

Rezolucja do Sejmiku Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie stanowiska Rady Miasta do wstępnego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2015-11-04
Projekt doręczony - 2015-11-04
I czytanie - 2015-11-04
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-11-13
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-11-17
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  

Druk nr 618
0618 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2015-12-01
Projekt doręczony - 2015-12-01
tryb dwóch czytań

Druk nr 857
0857 -   PDF  

Stosowanie się władz Miasta Krakowa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2016-04-27
Projekt doręczony - 2016-04-27
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych PK  PDF  

Druk nr 858
0858_Zal II_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_Zal-1_doUchwRMKplan_RysunekPlanu-CzyzAWF_doBIP -   PDF  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   DOC  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał III do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał nr 2 do 980 z 2016 wył jaw -   PDF  
0858_zarz 980 z 2016 -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny- AWF"

Na XLVII sesji RMK /08.06.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego G. Stawowego.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-04-26
Projekt doręczony - 2016-04-28
I czytanie - 2016-05-11
II czytanie - 2016-06-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-11-25
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-06-06  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF  

Druk nr 943-R
0943-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie powstrzymania podziałów w społeczeństwie
/projektodawca Klub Radnych PK - II czytanie - referuje Jerzy Friediger/
Data wpływu - 2016-05-25
Projekt doręczony - 2016-05-25
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Druk nr 1039
1039 -   PDF  
1039_zał.2_do_zarz_PMK -   PDF  
1039_zał_graf -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rajsko - rejon ulicy Szczawnickiej"

Na LII sesji RMK /14.09.2016 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-06-30
Projekt doręczony - 2016-07-04
I czytanie - 2016-08-31
II czytanie - 2016-09-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-09-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-09-13
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna z poprawkami 2016-09-12  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  PDF  

Druk nr 1048-R
1048-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie poszanowania prawa własności wspólnot religijnych oraz odrzucenia komunistycznej spuścizny w tej dziedzinie
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1049-R
1049-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1472
1472 -   PDF  

Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2016-12-14
Projekt doręczony - 2016-12-15
tryb jednego czytania

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 1524
1524 -   PDF  

Zmiana w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2017-01-11
Projekt doręczony - 2017-01-11
tryb jednego czytania

Druk nr 1705
1705 -   PDF  
1705_zał_graf -   PDF  
1705_zał.II_do_Zarz_ANALIZA.docx -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rejon ulicy Wizjonerów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-02-03
Projekt doręczony - 2017-02-07
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Negatywna 2017-02-27  PDF  

Druk nr 1720
1720 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ujęcia w budżecie Krakowa na 2017 rok dodatkowych środków finansowych dla dawnych dzielnic Miasta Krakowa obejmujących swym obszarem Krowodrzę, Śródmieście i Podgórze
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-02-15
Projekt doręczony - 2017-02-15
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2017-04-26  PDF  

Druk nr 2082
2082 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących funkcjonowania miejskiego kompleksu boisk przy ul. Korzeniaka
/projektodawca Rada Dzielnicy VII - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Kwarciak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-05-18
Projekt doręczony - 2017-06-19
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-07-04  PDF  

Druk nr 2256
2256 -   PDF  

Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. wykupu lub zamiany terenu na Wzgórzu Kaim, na którym zlokalizowany jest pomnik ,,Odparcia Rosjan"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grażyna Fijałkowska/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-09-27
Projekt doręczony - 2017-09-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-10-11  PDF     DOC  

Druk nr 2538
2538_niejawne -   PDF  

Skarga na działania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-11-21
Projekt doręczony - 2017-11-22
tryb jednego czytania

Druk nr 2617
2617 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr IV/44/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Przewodniczący Rady Miasta - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-01-15
Projekt doręczony - 2018-01-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2648
2648 -   PDF  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bulwary Wisły" uchwalonego uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r.
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Edward Porębski/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-07
Projekt doręczony - 2018-02-08
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-02-22  PDF  

Druk nr 2670
2670 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr IV/44/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Przewodniczący Rady Miasta - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-13
Projekt doręczony - 2018-02-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2694
2694 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-02-28
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2695
2695 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-28
Projekt doręczony - 2018-02-28
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2696
2696 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-02-28
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2741
2741 -   PDF  
2741_zał_graf -   PDF  
2741_zał.II_do_zarz_PMK_595_18 -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dzielnica X - Wschód"

Na XCVIII sesji RMK /28.03.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego G. Stawowego Rada odesłała projekt do wnioskodawcy celem przygotowania projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "Rajsko II"; "Soboniowice II"; "Barycz II"/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-03-13
Projekt doręczony - 2018-03-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2826
2826 -   DOC  
2826 -   PDF  
2826_zał.1_mapa -   PDF  
2826_zał.2_wył_jawn -   PDF  
2826_zał.3 -   PDF  
2826_zał.II_do_zarz_PMK_1024 -   DOC  
2826_zał.II_do_zarz_PMK_1024 -   PDF  
2826_zał.III_do_zarz_1024_18 -   PDF  
2826_zał.III_do_zarz_1024_18_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Gen. Bora-Komorowskiego - Rejon Koncentracji Usług"

Na CII sesji RMK /23.05.2018 r./ w wyniku przegłosowania poprawek Radnego W. Pietrusa Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-04-24
Projekt doręczony - 2018-04-25
I czytanie - 2018-05-09
II czytanie - 2018-05-23
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-05-15
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-05-17
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-05-23  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2018-05-21  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-05-23  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  

Druk nr 2900
2900 -   PDF  

Nazwa ulicy
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-05-23
Projekt doręczony - 2018-05-24
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Opinia: Negatywna 2018-06-05  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-06-06  PDF  

Druk nr 2920
2920 -   PDF  
2920_odpowiedź od dyrektora RDOŚ_uzgodnienie -   PDF  
2920_uchwala Nr 31-2018 -   PDF  

Ustanowienie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Zakrzówek"

Na 1. posiedzeniu CV sesji RMK /27-28.06.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego W. Pietrusa Rada odesłała projekt do wnioskodawcy celem: 1/ uzgodnienia projektu uchwały z RDOŚ, 2/ ewentualnej zmiany granicy użytku ekologicznego, w szczególności wynikającej z rozstrzygnięć ustawowych, 3/ przeprowadzenia konsultacji społecznych, 4/uwzględnienia wytycznych GDOŚ, 5/ określenia skutków finansowych, o ile są wymagalne /.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-06-06
Projekt doręczony - 2018-06-06
I czytanie - 2018-06-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-06-27  DOC     PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 2957
2957 -   DOC  
2957 -   PDF  
2957_zał -   PDF  

Opłata reklamowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska
Data wpływu - 2018-06-15
Projekt doręczony - 2018-06-15
tryb dwóch czytań

Druk nr 2979
2979 -   DOC  
2979 -   PDF  
2979_zał.1_mapa -   PDF  
2979_zał.2_niejawny -   PDF  

Ustalenie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-06-19
Projekt doręczony - 2018-06-20
tryb jednego czytania

Druk nr 2980
2980 -   PDF  
2980_zał_niejawny -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-06-19
Projekt doręczony - 2018-06-20
tryb jednego czytania

Druk nr 3006
3006_niejawny -   PDF  

Rozpatrzenie petycji dotyczącej zaniechania prac nad nowelizacją aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy II"
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-06-26
Projekt doręczony - 2018-06-27
tryb jednego czytania

Druk nr 3011
3011 -   PDF  
3011 -   DOC  

Ustanowienie w Krakowie strefy czystego transportu ''Kazimierz''
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Marcin Hanczakowski/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Rożek
Data wpływu - 2018-07-03
Projekt doręczony - 2018-07-03
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2018-07-04  PDF  

Druk nr 3013
3013 -   PDF  

Zmiana uchwały nr XCVII/2511/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 roku. Projekt uchwały inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców "Nic o nas bez nas" w sprawie powołania Komisji ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-07-03
Projekt doręczony - 2018-07-03
tryb jednego czytania

Druk nr 3042
3042 -   PDF  
3042 -   DOC  

Zmieniająca uchwałę Nr XVI/285/15 w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Dębowski/
Pozytywna opinia prawna - Maria Czerwień
Data wpływu - 2018-07-25
Projekt doręczony - 2018-07-25
tryb jednego czytania

Druk nr 3057
3057 -   PDF  
3057 -   DOC  

Powołanie Komisji Odwoławczej - wspólnej dla wszystkich Dzielnic
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Beata Kowalówka/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2018-08-02
Projekt doręczony - 2018-08-03
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Główna Opinia: Pozytywna 2018-08-29  PDF  

Druk nr 3086
3086 -   PDF  
3086 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 134 usytuowanego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 96 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 75% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2018-08-22
Projekt doręczony - 2018-08-23
I czytanie - 2018-09-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-09-18
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-09-20
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-09-11  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-09-04  PDF  

Druk nr 3087
3087 -   PDF  
3087 -   DOC  

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska
Data wpływu - 2018-08-22
Projekt doręczony - 2018-08-23
tryb dwóch czytań

Druk nr 3108
3108 -   DOC  
3108 -   PDF  
3108_zał.1_mapa -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej kraków, niezabudowanych i zabudowanej budynkiem mieszkalnym, połozonych w Krakowie przy ul. Grochowej Nr 36
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-08-23
Projekt doręczony - 2018-08-23
I czytanie - 2018-09-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-09-18
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-09-20
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-09-11  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-09-11  PDF  

Druk nr 3109
3109 -   PDF  
3109 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 174 usytuowanego w budynku na os. Kolorowym 16 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-08-23
Projekt doręczony - 2018-08-23
I czytanie - 2018-09-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-09-18
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-09-20
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-09-11  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-09-11  PDF  

Druk nr 3110
3110 -   PDF  
3110 -   DOC  

Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska
Data wpływu - 2018-08-23
Projekt doręczony - 2018-08-23
tryb dwóch czytań

Druk nr 3116
3116 -   PDF  
3116 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marcin Hanczakowski/
Pozytywna opinia prawna - Karol Szylko
Data wpływu - 2018-08-27
Projekt doręczony - 2018-08-29
I czytanie - 2018-09-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-09-18
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-09-20
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2018-09-10  PDF  

Druk nr 3118
3118 -   DOC  
3118 -   PDF  
3118_zał.1_mapa -   PDF  
3118_zał.2_niejawny -   PDF  
3118_zał.3 -   DOC  
3118_zał.3 -   PDF  
3118_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
3118_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kostrze ? rejon ulicy Falistej"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-08-28
Projekt doręczony - 2018-08-29
I czytanie - 2018-09-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-09-18
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-09-20
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF  

Druk nr 3125
3125 -   PDF  
3125 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku na os. Uroczym 3 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 70 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-08-27
Projekt doręczony - 2018-08-30
I czytanie - 2018-09-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-09-18
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-09-20
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-09-11  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-09-11  PDF  

Druk nr 3126
3126 -   PDF  
3126 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 75 usytuowanego w budynku na os. Kolorowym 16 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 26% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-08-27
Projekt doręczony - 2018-08-30
I czytanie - 2018-09-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-09-18
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-09-20
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-09-11  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-09-11  PDF  

Druk nr 3127
3127 -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-08-29
Projekt doręczony - 2018-09-03
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2018-09-10  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-09-10  DOC     PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 3128
3128 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa na renowacji tablic historycznych na terenie Nowej Huty
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Sławomir Pietrzyk/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-08-29
Projekt doręczony - 2018-09-03
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 2018-09-11  PDF  

Druk nr 3129
3129 -   PDF  
3129 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku na os. Zielonym 16 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 66 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-08-31
Projekt doręczony - 2018-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 3130
3130 -   DOC  
3130 -   PDF  
3130_zał -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Dolnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-08-31
Projekt doręczony - 2018-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 3131
3131 -   DOC  
3131 -   PDF  
3131_zał -   PDF  

Wyrażenie zgody na zamianę udziałów we współwłasności nieruchomości położonych przy Al. Focha pomiędzy Miastem Kraków - miastem na prawach powiatu a Województwem Małopolskim bez obowiązku dokonywania dopłaty z tytułu różnicy wartości zamienianych udziałów we współwłasności nieruchomości
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-08-31
Projekt doręczony - 2018-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 3132
3132 -   PDF  
3132 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 95 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 37 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-08-31
Projekt doręczony - 2018-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 3133

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4244/128929 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym na os. Piastów 36 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w udziale 1 części
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2018-08-31
Projekt doręczony - 2018-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 3134

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 158/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym przy ul. Halszki 37 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2018-08-31
Projekt doręczony - 2018-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 3135
3135 -   PDF  
3135 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 19 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 46% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Kamila Krawczyk-Dobrzańska
Data wpływu - 2018-08-31
Projekt doręczony - 2018-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 3136
3136 -   PDF  
3136 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Gzymsików 5 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 72 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-09-03
Projekt doręczony - 2018-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 3137
3137 -   DOC  
3137 -   PDF  
3137_zał -   PDF  

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje RafaŁ Kulczycki/
Pozytywna opinia prawna - Łukasz Herman
Data wpływu - 2018-09-04
Projekt doręczony - 2018-09-05
I czytanie - 2018-09-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-09-18
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-09-20
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2018-09-11  PDF  

Druk nr 3138
3138 -   PDF  
3138 -   DOC  

Lokalizacja kasyna gry w budynku Hotelu "Dwór Kościuszko" przy ul. Papierniczej 3 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2018-09-04
Projekt doręczony - 2018-09-05
tryb jednego czytania

Druk nr 3139
3139 -   PDF  
3139 -   DOC  

Lokalizacja kasyna gry w budynku Hotelu ?Dwór Kościuszko? przy ul. Papierniczej 3 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2018-09-04
Projekt doręczony - 2018-09-05
tryb jednego czytania

Druk nr 3141
3141 -   PDF  
3141 -   DOC  
3141_zał.1 -   PDF  
3141_zał.2 -   PDF  
3141_zał.3 -   PDF  
3141_zał.3.2 -   PDF  
3141_zał.4 -   PDF  
3141_zał.5 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 801 i 900)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2018-09-04
Projekt doręczony - 2018-09-06
I czytanie - 2018-09-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-09-18
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-09-20
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-09-11  PDF  

Druk nr 3142
3142 -   DOC  
3142 -   PDF  
3142_zał.1 -   PDF  
3142_zał.2 -   PDF  
3142_zał.3 -   PDF  
3142_zał.3.2 -   PDF  
3142_zał.4 -   PDF  
3142_zał.5 -   PDF  
3142_zał.5.1.2 -   PDF  
3142_zał.5.2 -   PDF  
3142_zarz_PMK -   PDF  
3142_zarz_PMK -   DOC  


Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 801, 851, 852 i 921, zmian w planie dochodów w dziale 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 855, 900 i 921)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2018-09-04
Projekt doręczony - 2018-09-06
I czytanie - 2018-09-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-09-21
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-09-24
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-09-11  PDF  

Druk nr 3143
3143 -   DOC  
3143 -   PDF  
3143_zał.1 -   PDF  
3143_zał.2 -   PDF  
3143_zał.3 -   PDF  
3143_zał.4 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2018-09-04
Projekt doręczony - 2018-09-06
I czytanie - 2018-09-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-09-18
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-09-20
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-09-11  PDF  

Druk nr 3144
3144 -   PDF  
3144 -   DOC  

Zmieniająca uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Konior-Czarnota
Data wpływu - 2018-09-05
Projekt doręczony - 2018-09-06
tryb jednego czytania

Druk nr 3145
3145 -   PDF  
3145_zał -   DOC  
3145_zał -   PDF  

Utworzenie miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Instytut Kultury Willa Decjusza
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2018-09-04
Projekt doręczony - 2018-09-06
I czytanie - 2018-09-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-09-18
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-09-20
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 2018-09-11  PDF  

Druk nr 3147
3147 -   PDF  

Nazwa ulicy
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Maria Kolińska/
Pozytywna opinia prawna - Monika Konior-Czarnota
Data wpływu - 2018-09-11
Projekt doręczony - 2018-09-12
tryb jednego czytania

Druk nr 3148
3148_niejawny -   PDF  

Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Data wpływu - 2018-09-11
Projekt doręczony - 2018-09-12
tryb jednego czytania

Druk nr 3149
3149_niejawny -   PDF  

Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Data wpływu - 2018-09-11
Projekt doręczony - 2018-09-12
tryb jednego czytania

Druk nr 3150
3150 -   PDF  
3150 -   DOC  
3150_zał.2_niejawny -   PDF  
3150_zał.3 -   DOC  
3150_zał.3 -   PDF  
3150_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
3150_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
3150_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-09-11
Projekt doręczony - 2018-09-12
tryb dwóch czytań

Druk nr 3151
3151 -   PDF  
3151_zał_niejawny -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-09-11
Projekt doręczony - 2018-09-12
tryb jednego czytania

Druk nr 3152
3152 -   PDF  

Zakaz umieszczania reklam na słupach oświetleniowych i słupach energetycznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-09-12
Projekt doręczony - 2018-09-12
tryb jednego czytania

Druk nr 3153
3153 -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Koszykarskiej II - część A"
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Data wpływu - 2018-09-12
Projekt doręczony - 2018-09-13
tryb jednego czytania

Druk nr 3154
3154 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących rewitalizacji część Bulwaru Podolskiego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Data wpływu - 2018-09-12
Projekt doręczony - 2018-09-13
tryb jednego czytania

Druk nr 3155
3155 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie stworzenia programu pilotażowego "One Billion Computers"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Data wpływu - 2018-09-12
Projekt doręczony - 2018-09-13
tryb jednego czytania

Druk nr 3156
3156 -   PDF  

Pozbawienie dróg publicznych kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Data wpływu - 2018-09-12
Projekt doręczony - 2018-09-13
tryb jednego czytania

Druk nr 3157
3157 -   PDF  

Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie poprzez przeniesienie siedziby z os. Kalinowego 18 na os. Józefa Strusia 19
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-09-12
Projekt doręczony - 2018-09-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 3158
3158 -   PDF  
3158 -   DOC  

Określenie na rok 2018 stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na prace remontowo ? konserwatorskie muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego, na konserwację nagrobków na Cmentarzu Rakowickim, Cmentarzu Podgórskim i Starym Cmentarzu Podgórskim oraz na realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Dorota Iwanicka/
Pozytywna opinia prawna - Ewa Nowacka
Data wpływu - 2018-09-14
Projekt doręczony - 2018-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 3159
3159 -   PDF  
3159 -   DOC  

Zmiana nazwy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz nadanie statutu Miejskiemu Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Michał Marszałek/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-09-14
Projekt doręczony - 2018-09-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3160

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 303/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (?) położonym przy ul. Wysłouchów 22B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawców
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-09-14
Projekt doręczony - 2018-09-17
tryb dwóch czytań