Dokument archiwalny

Wybory do Rad Dzielnic 16 listopada 2014 r.


ZARZĄDZENIA MIEJSKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO

 

 

 

Zarządzenie Nr 37/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości obwieszczenia dotyczącego zbiorczych wyników wyborów do Rad Dzielnic w Krakowie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2014 - obwieszczenie dotyczące zbiorczych wyników wyborów do Rad Dzielnic w Krakowie w dniu 16 listopada 2014 r.

 

 

Zarządzenie Nr 36/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 16 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2014 - składy Obwodowych Komisji Wyborczych

 

 

Zarządzenie Nr 35/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zlecenia druku obwieszczenia o przyczynach obsadzenia mandatu bez głosowania.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2014 - obwieszczenie o przyczynach obsadzenia mandatu bez głosowania (Dzielnica II Grzegórzki, okręg wyborczy nr 16)

 

 

Zarządzenie Nr 34/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2014 - składy Obwodowych Komisji Wyborczych

 

 

Zarządzenie Nr 33/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazu oznaczeń akt i symboli spraw prowadzonych w Biurze Wyborczym w związku z przeprowadzaniem wyborów do Rad Dzielnic w 2014 r.

 

 

Zarządzenie Nr 32/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie sprostowania wzorów protokołów głosowania i ustalania wyników wyborów, określonych w załącznikach Nr 1-3 do Zarządzenia Nr 14/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie wzorów protokołów głosowania i ustalania wyników wyborów

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2014 - wzór protokołu ustalania wyników wyborów dla 21 okręgów wyborczych

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2014 - wzór protokołu ustalania wyników wyborów dla 15 okręgów wyborczych

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2014 - wzór protokołu głosowania

 

 

Zarządzenie Nr 31/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2014 - składy Obwodowych Komisji Wyborczych

 

 

Zarządzenie Nr 30/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania składów Dzielnicowych Komisji Wyborczych.

 

 

Zarządzenie Nr 29/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru i druku kart do głosowania.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2014 - Wzór karty do głosowania

 

 

Zarządzenie Nr 28/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia Wytycznych dla Dzielnicowych Komisji Wyborczych dotyczących organizacji, przeprowadzenia, obliczenia oraz ustalenia wyników wyborów do Rad Dzielnic w Krakowie i dla Obwodowych Komisji Wyborczych dotyczących organizacji, przeprowadzenia, obliczenia oraz ustalenia wyników wyborów do Rad Dzielnic w Krakowie zarządzonych na niedzielę 16 listopada 2014 roku.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2014 - Wytyczne dla Dzielnicowych Komisji Wyborczych

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2014 - Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych

 

 

Zarządzenie Nr 27/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2014 - składy Obwodowych Komisji Wyborczych [ Uwaga!!! Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2014 został zmieniony Zarządzeniem Nr 31/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 27 października 2014 r. i Zarządzeniem Nr 34/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 7 listopada 2014 r. ]

 

 

Zarządzenie Nr 26/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zlecenia druku obwieszczeń zawierających dane o kandydatach na członków Rady wraz z oznaczeniami oraz dane o tym w których okręgach będą przeprowadzone głosowania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2014 - Obwieszczenie Dzielnica I

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2014 - Obwieszczenie Dzielnica II

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2014 - Obwieszczenie Dzielnica III

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 26/2014 - Obwieszczenie Dzielnica IV

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 26/2014 - Obwieszczenie Dzielnica V

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 26/2014 - Obwieszczenie Dzielnica VI

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 26/2014 - Obwieszczenie Dzielnica VII

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2014 - Obwieszczenie Dzielnica VIII

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 26/2014 - Obwieszczenie Dzielnica IX

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 26/2014 - Obwieszczenie Dzielnica X

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 26/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XI

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 26/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XII

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 26/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XIII

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 26/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XIV

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr 26/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XV

Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 26/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XVI

Załącznik nr 17 do Zarządzenia Nr 26/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XVII

Załącznik nr 18 do Zarządzenia Nr 26/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XVIII

 

 

Zarządzenie Nr 25/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 13 października 2014 r. w sprawie obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2014 - Obwieszczenie Dzielnica I

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2014 - Obwieszczenie Dzielnica II

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2014 - Obwieszczenie Dzielnica III

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2014 - Obwieszczenie Dzielnica IV

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 25/2014 - Obwieszczenie Dzielnica V

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 25/2014 - Obwieszczenie Dzielnica VI

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 25/2014 - Obwieszczenie Dzielnica VII

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 25/2014 - Obwieszczenie Dzielnica VIII

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 25/2014 - Obwieszczenie Dzielnica IX

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 25/2014 - Obwieszczenie Dzielnica X

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 25/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XI

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 25/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XII

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 25/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XIII

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 25/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XIV

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr 25/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XV

Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 25/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XVI

Załącznik nr 17 do Zarządzenia Nr 25/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XVII

Załącznik nr 18 do Zarządzenia Nr 25/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XVIII

 

 

Zarządzenie Nr 24/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 1 października 2014 r. w sprawie upoważnienia przez Miejskiego Komisarza Wyborczego Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Dzielnicowych Komisji Wyborczych do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania.

 

 

Zarządzenie Nr 23/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania składów Dzielnicowych Komisji Wyborczych.

 

 

Zarządzenie Nr 22/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania składów Dzielnicowych Komisji Wyborczych. [Uwaga!!! Zarządzenie Nr 22/2014 zostało zmienione Zarządzeniem Nr 23/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 30 września 2014 r. i Zarządzeniem Nr 30/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 27 października 2014 r.]

 

 

Zarządzenie Nr 21/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ustalenia Wytycznych dla Dzielnicowych Komisji Wyborczych dotyczących organizacji wyborów do Rad Dzielnic w Krakowie zarządzonych na niedzielę 16 listopada 2014 roku.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2014 - Wytyczne dla Dzielnicowych Komisji Wyborczych

 

 

Zarządzenie Nr 20/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 19 września 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, wzoru zgody na przyjęcie pełnomocnictwa oraz wzoru aktu pełnomocnictwa.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2014 - wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2014 - wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2014 - wzór aktu pełnomocnictwa

 

 

Zarządzenie Nr 19/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 8 września 2014 r. w sprawie publikacji obwieszczeń o granicach i numerach okręgów oraz siedzibach Dzielnicowych Komisji Wyborczych.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2014 - Obwieszczenie Dzielnica I

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2014 - Obwieszczenie Dzielnica II

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2014 - Obwieszczenie Dzielnica III

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2014 - Obwieszczenie Dzielnica IV

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 19/2014 - Obwieszczenie Dzielnica V

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 19/2014 - Obwieszczenie Dzielnica VI

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 19/2014 - Obwieszczenie Dzielnica VII

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 19/2014 - Obwieszczenie Dzielnica VIII

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 19/2014 - Obwieszczenie Dzielnica IX

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 19/2014 - Obwieszczenie Dzielnica X

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 19/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XI

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 19/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XII

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 19/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XIII

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 19/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XIV

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr 19/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XV

Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 19/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XVI

Załącznik nr 17 do Zarządzenia Nr 19/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XVII

Załącznik nr 18 do Zarządzenia Nr 19/2014 - Obwieszczenie Dzielnica XVIII

 

 

Zarządzenie Nr 18/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia wzoru protokołu rejestracji kandydata na członka Rady.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2014 - wzór protokołu rejestracji kandydata na członka Rady

 

 

Zarządzenie Nr 17/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wzorów zgłoszenia kandydata na członka Rady, oświadczenia składanego przez kandydata na członka Rady oraz oświadczenia partii (organizacji) popierającej kandydata.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2014 - wzór oświadczenia składanego przez kandydata na członka Rady oraz oświadczenia partii (organizacji) popierającej kandydata

 

 

Zarządzenie Nr 16/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014 - Dzielnica I

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2014 - Dzielnica II

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2014 - Dzielnica III

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 16/2014 - Dzielnica IV

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 16/2014 - Dzielnica V

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 16/2014 - Dzielnica VI

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 16/2014 - Dzielnica VII

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 16/2014 - Dzielnica VIII

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 16/2014 - Dzielnica IX

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 16/2014 - Dzielnica X

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 16/2014 - Dzielnica XI

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 16/2014 - Dzielnica XII

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 16/2014 - Dzielnica XIII

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 16/2014 - Dzielnica XIV

Załącznik nr 15 do Zarządzenia Nr 16/2014 - Dzielnica XV

Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 16/2014 - Dzielnica XVI

Załącznik nr 17 do Zarządzenia Nr 16/2014 - Dzielnica XVII

Załącznik nr 18 do Zarządzenia Nr 16/2014 - Dzielnica XVIII

 

 

Zarządzenie Nr 15/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru zaświadczeń o wyborze.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2014 - wzór zaświadczenia o wyborze na członka Rady Dzielnicy

 

 

Zarządzenie Nr 14/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i ustalania wyników wyborów.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2014 - wzór protokołu ustalania wyników wyborów dla 21 okręgów wyborczych [ Uwaga!!! wzór protokołu w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2014 został sprostowany Zarządzeniem Nr 32/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. - proszę korzystać z załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2014 ]

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2014 - wzór protokołu ustalania wyników wyborów dla 15 okręgów wyborczych [ Uwaga!!! wzór protokołu w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2014 został sprostowany Zarządzeniem Nr 32/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. - proszę korzystać z załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2014 ]

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2014 - wzór protokołu głosowania [ Uwaga!!! wzór protokołu w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2014 został sprostowany Zarządzeniem Nr 32/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. - proszę korzystać z załącznika nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2014 ]

 

 

Zarządzenie Nr 13/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru protokołu z obsadzenia mandatu członka Rady w okręgu wyborczym bez głosowania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2014 - wzór protokołu z obsadzenia mandatu członka Rady w okręgu wyborczym bez głosowania

 

 

Zarządzenie Nr 12/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru protokołu rejestracji kandydata na członka Rady.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014 - wzór protokołu rejestracji zgłoszenia kandydata na członka Rady  [ Uwaga!!! Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014 został zmieniony Zarządzeniem Nr 18/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 2 września 2014 r. i otrzymał brzmienie o treści stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 2 września 2014 r. ]

 

 

Zarządzenie Nr 11/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów uchwał Dzielnicowych Komisji Wyborczych.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014 - wzór uchwały o stwierdzeniu nieważności zgłoszenia na kandydata na członka Rady

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2014 - wzór uchwały w sprawie ustalenia rejestru kandydatów na członków Rady Dzielnicy dla 21 okręgów wyborczych

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2014 - wzór uchwały w sprawie ustalenia rejestru kandydatów na członków Rady Dzielnicy dla 15 okręgów wyborczych

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 11/2014 - wzór uchwały w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia kandydata na członka Rady

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 11/2014 - wzór uchwały w sprawie nie przeprowadzania wyborów w okręgu

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 11/2014 - wzór uchwały w sprawie skreślenia nazwiska kandydata z rejestru kandydatów

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 11/2014 - wzór uchwały w sprawie uznania za wybranego na członka Rady jednego zarejestrowanego kandydata

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 11/2014 - wzór uchwały w sprawie ponownego ustalenia wyników głosowania

 

 

Zarządzenie Nr 10/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia dla męża zaufania oraz wzoru zaświadczenia dla męża zaufania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2014 - wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dla męża zaufania

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2014 - wzór zaświadczenia dla męża zaufania

 

 

Zarządzenie Nr 9/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia kandydata na członka Rady Dzielnicy.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 - wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia kandydata na członka Rady Dzielnicy

 

 

Zarządzenie Nr 8/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu, miejsca i godzin przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

 

Zarządzenie Nr 7/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów zgłoszenia kandydata na członka Rady, oświadczenia składanego przez kandydata na członka Rady oraz oświadczenia partii (organizacji) popierającej kandydata.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2014 - wzór zgłoszenia kandydata na członka Rady

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2014 - wzór oświadczenia składanego przez kandydata na członka Rady oraz oświadczenia partii (organizacji) popierającej kandydata  [ Uwaga!!! Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2014 został zmieniony Zarządzeniem Nr 17/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 2 września 2014 r. i otrzymał brzmienie o treści stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 2 września 2014 r. ]

 


Zarządzenie Nr 6/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Rady.

 

 

Zarządzenie Nr 5/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia dyżurów Dzielnicowych Komisji Wyborczych dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Rady.

 

 

Zarządzenie Nr 4/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru pieczęci Dzielnicowych Komisji Wyborczych, Obwodowych Komisji Wyborczych oraz Komisji Odwoławczej.

 

 

Zarządzenie Nr 3/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Dzielnicowych Komisji Wyborczych.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2014 - wzór zgłoszenia kandydata na członka Dzielnicowej Komisji Wyborczej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014 - wzór zgłoszenia kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej

 

 

Zarządzenie Nr 2/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazu oznaczeń akt i symboli spraw prowadzonych w Biurze Wyborczym w związku z przeprowadzaniem wyborów do Rad Dzielnic w 2014 r. [ UWAGA!!! zmienione Zarządzeniem Nr 33/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 3 listopada 2014 r. ]

 

 

Zarządzenie Nr 1/2014 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Biura Wyborczego do obsługi organizacyjno-administracyjnej Miejskiego Komisarza Wyborczego.