Dokument archiwalny

Podatek od środków transportowych     (przejdź do 2016)

 

W 2013, 2014 i 2015 r. podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 588,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1116,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1296,00 zł

d) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 29 ton

- niezależnie od liczby osi 2700,00 zł

e) nie mniejszej niż 29 ton

- o liczbie osi - dwie 2700,00 zł

- o liczbie osi - trzy 2700,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej 2844,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1656,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton

- o liczbie osi - dwie 2004,00 zł

- o liczbie osi - trzy 2004,00 zł

c) nie mniejszej niż 31 ton do 36 ton włącznie

- o liczbie osi - dwie 2244,00 zł

- o liczbie osi - trzy 2004,00 zł

d) powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton

- niezależnie od liczby osi 2700,00 zł

e) nie mniejszej niż 40 ton

- o liczbie osi - dwie 2700,00 zł

- o liczbie osi - trzy 2952,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton 708,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 33 tony

- niezależnie od liczby osi 1416,00 zł

c) nie mniejszej niż 33 tony do 36 ton włącznie

- o liczbie osi - jedna 1416,00 zł

- o liczbie osi - dwie 1488,00 zł

- o liczbie osi - trzy 1416,00 zł

d) powyżej 36 ton i mniejszej niż 38 ton

- niezależnie od liczby osi 1776,00 zł

e) nie mniejszej niż 38 ton

- o liczbie osi - jedna 1776,00 zł

- o liczbie osi - dwie 1968,00 zł

- o liczbie osi - trzy 1776,00 zł

4) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc włącznie 660,00 zł

b) od 16 do 30 miejsc włącznie 936,00 zł

c) powyżej 30 miejsc 1188,00 zł

Podatek od jednego środka transportowego, posiadającego dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO 5 lub EURO 6, wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 288,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 552,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 t 648,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 828,00 zł

3) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc włącznie 324,00 zł

b) od 16 do 30 miejsc włącznie 552,00 zł

c) powyżej 30 miejsc 828,00 zł

Podatek od jednego środka transportowego, posiadającego dokument poświadczający, że pojazd wyposażony jest w oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 29 ton

- niezależnie od liczby osi 1884,00 zł

b) nie mniejszej niż 29 ton

- o liczbie osi - dwie 1884,00 zł

- o liczbie osi - trzy 1884,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej 1908,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie

- niezależnie od liczby osi 1776,00 zł

b) powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton

- niezależnie od liczby osi 1884,00 zł

c) nie mniejszej niż 40 ton

- o liczbie osi - dwie 1884,00 zł

- o liczbie osi - trzy 1992,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie

- niezależnie od liczby osi 1176,00 zł

b) powyżej 36 ton

- niezależnie od liczby osi 1416,00 zł

 

Formularze

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (wersja Ministerstwa Finansów - do wypełniania)

DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 (wersja Ministerstwa Finansów - do wypełniania)

 

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (wersja do wydruku)

DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 (wersja do wydruku)

 

 

 

 

Zwolnienia

Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych (dotyczy pojazdów z napędem elektrycznym, obowiązuje od 2015 r.)

 

Podatek od środków transportowych w roku 2012

Podatek od środków transportowych w latach 2011-2010

Podatek od środków transportowych w roku 2009

Podatek od środków transportowych w roku 2008

Podatek od środków transportowych w latach 2007-2006