Dokument archiwalny

Podatek od środków transportowych          (przejdź do 2012)


W 2010 i 2011 r. podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 516,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 980,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1136,00 zł
d) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 29 ton
- niezależnie od liczby osi 2364,00 zł
e) nie mniejszej niż 29 ton
- o liczbie osi - dwie 2364,00 zł
- o liczbie osi - trzy 2364,00 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 2480,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1444,00 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton
- o liczbie osi - dwie 1754,00 zł
- o liczbie osi - trzy 1754,00 zł
c) nie mniejszej niż 31 ton do 36 ton włącznie
- o liczbie osi - dwie 1960,00 zł
- o liczbie osi - trzy 1754,00 zł
d) powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton
- niezależnie od liczby osi 2364,00 zł
e) nie mniejszej niż 40 ton
- o liczbie osi - dwie 2364,00 zł
- o liczbie osi - trzy 2578,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton 620,00 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 33 tony
- niezależnie od liczby osi 1238,00 zł
c) nie mniejszej niż 33 tony do 36 ton włącznie
- o liczbie osi - jedna 1238,00 zł
- o liczbie osi - dwie 1306,00 zł
- o liczbie osi - trzy 1238,00 zł
d) powyżej 36 ton i mniejszej niż 38 ton
- niezależnie od liczby osi 1548,00 zł
e) nie mniejszej niż 38 ton
- o liczbie osi - jedna 1548,00 zł
- o liczbie osi - dwie 1720,00 zł
- o liczbie osi - trzy 1548,00 zł

4) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie 576,00 zł
b) od 16 do 30 miejsc włącznie 980,00 zł
c) powyżej 30 miejsc 1444,00 zł


Podatek od jednego środka transportowego, posiadającego dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO, wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 258,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 490,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 t 568,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 722,00 zł

3) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie 288,00 zł
b) od 16 do 30 miejsc włącznie 490,00 zł
c) powyżej 30 miejsc 722,00 zł


Podatek od jednego środka transportowego, posiadającego dokument poświadczający, że pojazd wyposażony jest w oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 29 ton
- niezależnie od liczby osi 1652,00 zł
b) nie mniejszej niż 29 ton
- o liczbie osi - dwie 1652,00 zł
- o liczbie osi - trzy 1652,00 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 1672,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie
- niezależnie od liczby osi 1548,00 zł
b) powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton
- niezależnie od liczby osi 1652,00 zł
c) nie mniejszej niż 40 ton
- o liczbie osi - dwie 1652,00 zł
- o liczbie osi - trzy 1744,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie
- niezależnie od liczby osi 1032,00 zł
b) powyżej 36 ton
- niezależnie od liczby osi 1238,00 zł


Formularze

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 z załącznikiem DT-1/A (wersja do wydruku)

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (wersja do wypełniania)

DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 (wersja do wypełniania)


 

Podatek od środków transportowych w roku 2009

Podatek od środków transportowych w roku 2008

Podatek od środków transportowych w latach 2007-2006