Wniosek o wydanie zaświadczenia z powodu utraty dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA: Wydanie zaświadczenia z powodu utraty dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie