Karta usługi SA-54 Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych na terenie Gminy Kraków, Udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych na terenie Gminy Kraków

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:

Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych na terenie Gminy Kraków, udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych na terenie Gminy Kraków


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie