Karta usługi KM-14 Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca

USŁUGA: Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie