Karta usługi WS-13 Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących transport odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na transport odpadów

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:

Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności.


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


Uwagi:

1. Złożenie wniosku bez załączników (oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczona kopia) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków