Karta usługi AU-5  Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:
Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak z uwagami-2.2

 

 

Uwagi!

1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę z potwierdzonąjej ostatecznością
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby /oryginał/
- oświadczenie wnioskodawcy dotyczące woli przyjęcia na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę /oryginał/
- dowód potwierdzający, że budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata
- pełnomocnictwo

2. Wyłącznie decyzja - bez załącznika graficznego

  

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-04-14 09:03:06
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-25 10:30:09
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-11-24 08:12:02
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2011-06-16 12:23:22
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-10 09:58:54
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-13 15:20:24
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Publikacja