Karta usługi AU-15 Pozwolenie na rozbiórkę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu

 Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Nie

Tak

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak

 

 
 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-04-14 09:26:39
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-25 10:25:16
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-27 15:06:15
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Publikacja