Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I-VII - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

Zobacz załącznik.

Załącznik nr 1