Ustalanie warunków zabudowy

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wzór wniosku pozwolenia na budowę i zmiany pozwolenia na budowę

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakładce Zadania/Budownictwo i mieszkalnictwo/Proces budowlany zamieszczono pliki w formacie Word.

Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora.

Pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych

 

Wydanie dziennika budowy / rozbiórki

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Zgłoszenie budowy - wykonania robót budowlanych

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakładce Zadania/Budownictwo i mieszkalnictwo/Proces budowlany zamieszczono pliki w formacie Word.