Lista dwudziestu najpopularniejszych procedur.

Wydawanie dowodów osobistych

Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z:

1. brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

2. zmianą danych osobowych

Jednorazowa USTAWOWA zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

Wymiana prawa jazdy

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisów i wyrysów do celów prawnych

Zameldowanie na wniosek strony

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Krakowska Karta Rodzinna 3+

Jednorazowa GMINNA zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

Rejestracja pojazdów nowych

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Wyrejestrowanie pojazdu

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi

Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy

Pozwolenie na budowę

Zmiana pozwolenia na budowę

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakładce Zadania/Budownictwo i mieszkalnictwo/Proces budowlany zamieszczono pliki w formacie Word.

Wydanie wtórnika:

a) prawa jazdy

b) pozwolenia do kierowania tramwajem