Sortuj:  
GS-41

Przekształcenie prawa zabudowy w prawo użytkowania wieczystego

GS-59

Wydanie postanowienia o sprostowaniu decyzji administracyjnej z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań