Sortuj:  
GS-51

Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego

GS-59

Wydanie postanowienia o sprostowaniu decyzji administracyjnej z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań