Sortuj:  
GS-52

Oddawanie nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków w dzierżawę na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w celu wykonania docieplenia budynku

GS-15

Sprzedaż zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych.

GS-57

Czasowe zajęcie nieruchomości

GS-24

Oddawanie nieruchomości w użyczenie

GS-9

Zbywanie nieruchomości na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną na której terenie jest położona

GS-39

Odszkodowania za nieruchomości wchodzące w skład linii kolejowych

GS-30

Zbywanie nieruchomości na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej

GS-58

Wydanie zaświadczenia z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań

GS-51

Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego

GS-41

Przekształcenie prawa zabudowy w prawo użytkowania wieczystego