Decyzja dla lokalizacji reklamy / urządzenia reklamowego / konstrukcji reklamowej

Wydanie pełnomocnictwa

Udostępnianie kanału technologicznego przez ZDMK

Przygotowanie projektu umowy/aneksu1 na potrzeby zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji niedrogowej

Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

Najem lokalu użytkowego w trybie aukcji.

Opiniowanie projektów stałej lub czasowej zmiany organizacji ruchu

Wydawanie zezwolenia upoważniającego do wjazdu na tereny zieleni miejskiej

Sprzedaż drewna pozyskanego przez jednostkę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych oraz w parkach pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Sprzedaż drewna pozyskanego przez Wnioskodawcę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie