Uregulowanie stanu prawnego:

a) grobu stałego (wieczystego) ziemnego

lub murowanego,

b) czasowego grobu murowanego,

c) niszy urnowej.

 

Przekazanie prawa do dysponowania stałym grobem ziemnym, grobem murowanym oraz niszą urnową

Uzgadnianie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych pozostających w zarządzie ZIKiT

Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdów i mienia oraz szkody osobowe zaistniałe od dnia 01.01.2015 r. powstałe na drogach i terenach znajdujących się w Zarządzie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Podłączenia obcych odbiorników oświetleniowych do urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Kraków

Przejęcie urządzeń oświetlenia ulicznego od podmiotów pozagminnych na stan majątkowy i w zarząd Gminy Miejskiej Kraków

 

Wydawanie warunków technicznych zasilania obcych odbiorników oświetleniowych z urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Kraków

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu

Zezwolenie na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi publicznej