Poświadczanie oświadczeń dotyczących:

  • osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • uznania gospodarstwa rolnego za gospodarstwo rodzinne

Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie Gminy

Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym do celów emerytalno-rentowych

Zezwolenie na uprawę maku i konopi

Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego do celów związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych

Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi –  w przypadku stwierdzenia faktu znęcania się nad zwierzęciem

Przyjmowanie zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich

Uznanie obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody

Uznanie określonego terenu za zespół przyrodniczo-krajobrazowy