Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową  i uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za samotnych.

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Jednorazowa GMINNA zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Jednorazowa USTAWOWA zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Krakowska Karta Rodzinna 3+

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.